Dla nauczycieli i terapeutów

Szkolenia

Oferujemy następujące szkolenia specjalistyczne:

 

 • SZKOLENIE TRZYSTOPNIOWE DOTYCZĄCE TERAPII BEHAWIORALNEJ PRZEZNACZONE DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM 
 • UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE 
 • STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 • TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI


SZKOLENIE TRZYSTOPNIOWE DOTYCZĄCE TERAPII BEHAWIORALNEJ PRZEZNACZONE DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM
– trwają zapisy na I edycję w roku 2019!

 

Tematyka

I stopień

zapoznanie z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych
termin: 9-10 marzec 2019 I stopień 

II stopień

zachowania niepożądane i metody ich eliminowania, sposoby rejestracji zachowań trudnych, programy rozwijające samoobsługę i samodzielność
termin: 13-14 kwiecień 2019 II stopień

III stopień

zasady pisania programów edukacyjnych, nauka rejestracji postępów ucznia, integracja dzieci autystycznych z dziećmi zdrowymi
termin: 11-12 maj 2019 III stopień 

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

 

Osoby prowadzące:

Superwizorzy SORW Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku – osoby doświadczone w pracy z osobami z autyzmem.

Miejsce:

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku,
ul. Dąbrowszczaków 28

Czas trwania:

3 x 15 godz. = 45 godz. wykładowych

Liczba uczestników:

od 18 do 25 osób

 

Koszt uczestnictwa

Na miejscu: 410,00 zł za stopień x 3 = 1230, 00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT)
Wyjazdowe: 410,00 zł za stopień x 3 = 1230,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT)

UWAGA ! – Koszt ten pozostaje niezmienny przy liczebności grupy min. 20 uczestników. Dodatkowo przy odległości powyżej 100 km od Gdańska doliczamy koszty przejazdów.

Istnieje możliwość zapłaty za każdy stopień szkolenia oddzielnie.

Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu:

listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. Termin szkolenia zostanie ustalony w momencie zebrania się wymagalnej liczby uczestników. Każda zakwalifikowana osoba zostanie powiadomiona.

Zakwaterowanie:

we własnym zakresie.

 

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po III stopniu.
 • W szkoleniu wykorzystywane są techniki audio-wizualne.

Formularz zgłoszeniowy:

KARTA_ZGLOSZENIA_UCZESTNICTWA_W_SZKOLENIU_BEHAWIORALNYM

 

 


 

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

 

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki Zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:

SPOA, ul. Dąbrowszczaków 28, Gdańsk

Koszt

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2018 r.

 


 

STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

CELE SZKOLENIA:

 • Rozpoznawanie zachowań niepożądanych,
 • Definicja i pomiar zachowań trudnych,
 • Kroki postępowania przed rozpoczęciem interwencji,
 • Analiza funkcjonalna zachowania.

 

METODY:

 • Kontrola bodźców,
 • Kontrola konsekwencji,
 • Konstruowanie programów redukujących zachowania niepożądane,
 • Możliwość analizy zachowania trudnego na podstawie nagranego materiału dostarczonego przez kursantów. Warunkiem jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas:

15 godzin dydaktycznych

Koszt:

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2018 r.

 

Szkolenie jest jednym z kilku specjalistycznych szkoleń prowadzących
do uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

 


 

TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rozwój teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się,
 • Konsekwencje zaburzonego rozwoju teorii umysłu,
 • Aspekty teorii umysłu,
 • Wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzonego rozwoju teorii umysłu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas:

15 godzin dydaktycznych

Koszt:

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2017 r.

Osoby prowadzące:

Certyfikowani superwizorzy behawioralnej SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku:
mgr Beata Blok
mgr Zofia Brzeska
mgr Beata Ignaczewska
mgr Małgorzata Marszałek

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM W GDAŃSKU

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM (SPOA) z siedzibą w Gdańsku ,ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk, tel./fax: (+48 58) 557-53-41, e-mail: autyzm@spoa.org.pl  W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: autyzm@spoa.org.pl  lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Stowarzyszenia;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w celach:
 • organizacji szkoleń
 • organizacji konferencji
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez SPOA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dane osobowe mogą być udostępnione:podmiotom świadczącym na rzecz SPOA usługi informatyczne;
 • dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z SPOA lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od SPOA jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie;
 • podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.

 

Kontakt:
SPOA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ