Szkolenia Dla nauczycieli i terapeutów

SZKOLENIA DOTYCZĄCE TERAPII BEHAWIORALNEJ PRZEZNACZONE DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM 

Tematyka

 • I stopień
  zapoznanie z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych
 • II stopień
  zachowania niepożądane i metody ich eliminowania, sposoby rejestracji zachowań trudnych, programy rozwijające samoobsługę i samodzielność
 • III stopień
  zasady pisania programów edukacyjnych, nauka rejestracji postępów ucznia, integracja dzieci autystycznych z dziećmi zdrowymi
 • Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

 

Osoby prowadzące:
Superwizorzy SORW Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku – osoby doświadczone w pracy z osobami z autyzmem.

Miejsce:
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, ul. Dąbrowszczaków 28

Termin szkolenia:
Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną od m-ca WRZEŚNIA 2018 r.

Czas trwania:
3 x 15 godz. = 45 godz. wykładowych

Liczba uczestników:
od 18 do 25 osób

Koszt uczestnictwa
Na miejscu: 270,00 zł za stopień x 3 = 810, 00 zł od osoby
Wyjazdowe: 300,00 zł za stopień x 3 = 900,00 zł od osoby. UWAGA !Koszt ten pozostaje niezmienny przy liczebności grupy min. 20 uczestników. Dodatkowo przy odległości powyżej 100 km od Gdańska doliczamy koszty przejazdów

Istnieje możliwość zapłaty za każdy stopień szkolenia oddzielnie.

Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu
listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. Termin szkolenia ustalany jest z chwilą zebrania się wymagalnej liczby uczestników .Każda zakwalifikowana osoba zostanie powiadomiona.

Zakwaterowanie:
we własnym zakresie

W szkoleniu wykorzystywane są techniki audio-wizualne.

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po III stopniu

Formularz zgłoszeniowy: KARTA_ZGŁOSZENIA_UCZESTNICTWA_W_SZKOLENIU_BEHAWIORALNYMU
CZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – zapraszamy na I edycję w tym roku !

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych  efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki

 

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki Zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego
  w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
  Przegląd narzędzi diagnostycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania  z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym  z uwzględnieniem funkcjonowania  dziecka  w poszczególnych obszarach (intelekt, emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej  pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole


Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:
SPOA, ul. Dąbrowszczaków 28,  Gdańsk

Koszt
400 zł od osoby

Termin szkolenia: 23-24 czerwiec 2018 r. tj. sobota i niedziela w godz. 9.00.-15.00.STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 1. Rozpoznawanie zachowań niepożądanych
 2. Definicja i pomiar zachowań trudnych
 3. Kroki postępowania przed rozpoczęciem interwencji
 4. Analiza funkcjonalna zachowania
 5. Metody:
 • Kontrola bodźców
 • Kontrola konsekwencji
 1. Konstruowanie programów redukujących zachowania niepożądane
 2. Możliwość analizy zachowania trudnego na podstawie nagranego materiału dostarczonego przez kursantów. Warunkiem jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Zajęcia prowadzone są w  formie wykładów i warsztatów.

Czas: 15 godzin dydaktycznych

Koszt: 400 zł od osoby.

Termin szkolenia:
Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2018 r.

Szkolenie jest jednym z kilku specjalistycznych szkoleń prowadzących
do uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.


TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI

 1. Rozwój teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się
 2. Konsekwencje zaburzonego rozwoju teorii umysłu
 3. Aspekty teorii umysłu
 4. Wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzonego rozwoju teorii umysłu

Zajęcia prowadzone są w  formie wykładów i warsztatów.

Czas: 15 godzin dydaktycznych

Koszt: 400 zł od osoby.

Termin szkolenia:
Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2018 r.

Osoby prowadzące:
Certyfikowani superwizorzy behawioralnej SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku:
mgr Beata Blok
mgr Zofia Brzeska
mgr Beata Ignaczewska
mgr Małgorzata Marszałek


Kontakt:
SPOA