Dla nauczycieli i terapeutów

Szkolenia

Oferujemy następujące szkolenia specjalistyczne:

 

 • SZKOLENIE TRZYSTOPNIOWE DOTYCZĄCE TERAPII BEHAWIORALNEJ PRZEZNACZONE DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM
 • UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
 • STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 • TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI


SZKOLENIE TRZYSTOPNIOWE DOTYCZĄCE TERAPII BEHAWIORALNEJ PRZEZNACZONE DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM

TRWAJĄ ZAPISY NA SZKOLENIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ONLINE I OBEJMIE DWA WEEKENDY SZKOLENIOWE!!!

 • W listopadzie:
  27.11.2020 r. piątek 16:00- 19:00 pierwszy stopień

28.11.2020 r. sobota 9:00- 15:00 pierwszy cd.

29.11.2020 r. niedziela 9:00-15:00 drugi stopień

 • W grudniu:
  11.12.2020 r. piątek 16:00- 19:00 drugi stopień cd.

12.12.2020 r. sobota 9:00- 15:00 drugi stopień, trzeci stopień

13.12.2020 r. niedziela 9:00-15:00 trzeci stopień cd.

Tematyka

 • I stopień: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
Podstawowe terminy.
Prawa uczenia się.
Warunkowanie klasyczne.
Warunkowanie sprawcze

 • II stopień: Teoria uczenia w praktyce

Budowanie motywacji.
Ocena poziomu funkcjonowania.
Metody i techniki uczenia.
Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych, w tym komunikacji w oparciu o VB.
Dokumentowanie procesu uczenia.

 • III stopień: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

Funkcjonalna analiza zachowania.
Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Osoby prowadzące:

mgr Beata Blok i mgr Zofia Brzeska – superwizorki SORW Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, osoby doświadczone w pracy z osobami z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Czas trwania: 2 weekendy x 15 godz. = 45 godz. wykładowych

Liczba uczestników: od 18 do 25 osób

 

Koszt uczestnictwa

 • 410,00 zł za stopień x 3 = 1230,00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy stopień szkolenia oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym stopniem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat na w/w nr konta w terminie do 25 listopada 2020 r. (do środy). Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na nr konta Stowarzyszenia

BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

oraz przesłanie karty zgłoszenia.

W przypadku osób, których koszt uczestnictwa pokrywany jest ze środków publicznych istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT – po dostarczeniu do SPOA stosownego oświadczenia skan e-mailowo i oryginału listownie:

(OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA )

Istnieje możliwość zapłaty za każdy stopień szkolenia oddzielnie.

Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu:

za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do pobrania niżej i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl
w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny listopad 2020”.

W momencie nie zebrania się wymaganej liczby uczestników, szkolenie się nie odbędzie i zostanie zaproponowany kolejny termin. Każda zakwalifikowana osoba zostanie powiadomiona.

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny.
 • W szkoleniu wykorzystywane są techniki audio-wizualne.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU do pobrania:

word_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU PDF_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

PDF_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Oświadczenie zwolnienia podmiotu z podatku VAT:
http://www.spoa.org.pl/document/karta-zgloszenia-uczestnictwa-w-szkoleniu/

 

 

 

 


 

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

 

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:

SPOA, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28, Gdańsk

Koszt

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję w 2021 r.

 


 

STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

CELE SZKOLENIA:

 • Rozpoznawanie zachowań niepożądanych,
 • Definicja i pomiar zachowań trudnych,
 • Kroki postępowania przed rozpoczęciem interwencji,
 • Analiza funkcjonalna zachowania.

 

METODY:

 • Kontrola bodźców,
 • Kontrola konsekwencji,
 • Konstruowanie programów redukujących zachowania niepożądane,
 • Możliwość analizy zachowania trudnego na podstawie nagranego materiału dostarczonego przez kursantów. Warunkiem jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas:

15 godzin dydaktycznych

Koszt:

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2021 r.

 

Szkolenie jest jednym z kilku specjalistycznych szkoleń prowadzących
do uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

 


 

TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rozwój teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się,
 • Konsekwencje zaburzonego rozwoju teorii umysłu,
 • Aspekty teorii umysłu,
 • Wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzonego rozwoju teorii umysłu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas:

15 godzin dydaktycznych

Koszt:

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2019 r.

Osoby prowadzące:

Certyfikowani superwizorzy behawioralnej SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku:
mgr Beata Blok
mgr Zofia Brzeska
mgr Beata Ignaczewska
mgr Małgorzata Marszałek

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM W GDAŃSKU

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM (SPOA) z siedzibą w Gdańsku ,ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28, 80-365 Gdańsk, tel./fax: (+48 58) 557-53-41, e-mail: autyzm@spoa.org.pl W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: autyzm@spoa.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Stowarzyszenia;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w celach:
 • organizacji szkoleń
 • organizacji konferencji
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez SPOA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dane osobowe mogą być udostępnione:podmiotom świadczącym na rzecz SPOA usługi informatyczne;
 • dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z SPOA lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od SPOA jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie;
 • podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.

 

 

 

UWAGA – W przypadku szkoleń wyjazdowych koszt pozostaje niezmienny przy liczebności grupy min. 20 uczestników. Dodatkowo przy odległości powyżej 100 km od Gdańska doliczamy koszty przejazdów. W przypadku osób, których koszt uczestnictwa pokrywany jest ze środków publicznych istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT – po dostarczeniu do SPOA stosownego

 

Kontakt:
SPOA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ