Andrzej Trzeciak

  • Andrzej Trzeciak

Dziękujemy za działania, które znacznie obniżyły koszt budowy Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ