Katarzyna Walewska-Wozniak i Ryszard Woźniak

  • Katarzyna Walewska-Wozniak i Ryszard Woźniak

Dziękujemy za hojne wspieranie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku,którego podopiecznym Wasz ich syn, Michał.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ