Szkolenia Dla rodziców

OFERTA SZKOLENIA DLA RODZICÓW DZIECI AUTYSTYCZNYCH
Proponujemy Państwu szkolenie z terapii behawioralnej dzieci  z autyzmem. Prowadzą je  doświadczeni nauczyciele- terapeuci i superwizorzy  Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Tematyka szkolenia :

  • co to jest autyzm
  • terapia behawioralna w porównaniu z innymi propozycjami terapeutycznymi
  • wybór celów terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko
  • programy rozwijania mowy i innych systemów porozumiewania się
  • programy rozwijania samodzielności
  • budowanie systemu motywacji
  • podstawowe metody pracy z dzieckiem
  • zachowania niepożądane i sposoby ich eliminowania
  • jak organizować terapię autystycznego dziecka i życie codzienne rodziny


Miejsce szkolenia:

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, ul. Dąbrowszczaków 28

Termin:
Sobota i niedziela od godz. 9.00.

Czas trwania:
2 spotkania po 7 godzin wykładowych

Liczba uczestników:
od 15 do 18 osób

Koszt uczestnictwa:
200,00 zł od osoby (całość)

Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu:
listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.
Termin szkolenia zostanie ustalony w momencie zebrania się wymagalnej liczby uczestników. Każda zakwalifikowana osoba zostanie powiadomiona listownie.

Zakwaterowanie:
we własnym zakresie