Blog

Serdecznie zapraszamy  na mszę świętą dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół,
która zostanie odprawiona  12.10.2019  (sobota), o godz. 16:30,w kościele św. Alberta
w Gdańsku- Przymorze, ul .Olsztyńska 2.
Z pozdrowieniami
Małgorzata Rybicka
przewodnicząca
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko terapeuty dorosłych osób z autyzmem.
Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób
z Autyzmem w Gdańsku.
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami
  z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną
 • mile widziany kurs terapii behawioralnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Oferujemy:

 • prace pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego
 • przyjazne środowisko pracy w kreatywnym zespole
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Dodatkowo kandydat może przedłożyć  opinie  bądź referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 668-472-917

1 października o godz.11.00 we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego odbędzie się spotkanie dotyczące testamentów w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów . Wykład poprowadzi pani Ewelina Szeratics, która od 5 lat popularyzuje wśród Polaków wiedzę na ten temat. Będzie też okazja spotkania się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, który będzie udzielać odpowiedzi na pytania: Jak napisać testament i czy każdy powinien mieć taki dokument oraz na wiele innych związanych z tą problematyką. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia Tygodnia Testamentowego: http://tydzientestamentowy.pl/

Uczestnictwo jest darmowe! 

Adres Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem Gdańsk, ul. Malczewskiego 133, boczne wejście od strony parkingu, I piętro.

Trwają zapisy na szkolenie w 2019 r.:

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:

SPOA, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28, Gdańsk

Koszt

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących. Szkolenie zostanie przeprowadzone przy zebraniu się minimum 20-osobowej grupy.

Karta zgłoszeniowa:

word_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU PDF_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

PDF_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Kartę należy przesłać na adres: autyzm@spoa.org.pl

 

 

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 16 do 19 lat na spotkania Grupy Wsparcia dla Młodzieży z zespołem Aspergera.

W ramach cotygodniowych spotkań uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń
oraz dzielenia się zarówno swoimi troskami i trudnościami, jak i sukcesami oraz osiągnięciami.

Grupa jest miejscem, gdzie w bezpiecznej atmosferze, w towarzystwie psychologa i pedagoga, będziemy rozmawiać o codziennych wyzwaniach i towarzyszących nam emocjach.

Celem spotkań jest:

 • poznanie nowej grupy osób, znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej;
 • trenowanie radzenia sobie ze stresem;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • ćwiczenie rozpoznawania i nazywania emocji;
 • nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

 

Spotkania grupy będą się odbywać co tydzień, w poniedziałki, w godzinach 16.00 – 18.00.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17 września 2019 r., we wtorek o godzinie 16.00,
w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
w Gdańsku, przy ul. Ludwika Mierosławskiego 9a.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 692 434 371 lub 508 334 581, bądź  drogą mailową: adrianna.knitter@gmail.com.
O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania Grupy Wsparcia dla Młodzieży z zespołem Aspergera są bezpłatne.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Spotkania prowadzić będą: Adrianna Knitter – psycholog i Anna Turek – pedagog.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji „Porozmawiajmy o autyzmie i nie tylko” 10 września 2019 r. w godz. 10.00-15.00. W drugiej edycji tematem przewodnim będą zaburzenia neurorozwojowe. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną pod adresem
konferencja.autyzm@gumed.edu.pl.
Konferencja jest bezpłatna. Więcej informacji:

https://gumed.edu.pl/56968.html

Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”

Celem projektu jest zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością z autyzmem poprzez przetestowanie modelu jaki został opracowany przez zespół ekspertów.

Partnerzy: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacja „Pomóż Mi Żyć”

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.

 

Spotkania mają na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzielenia się doświadczeniami w pokonywaniu trudności, wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów dzieci z autyzmem oraz otrzymania wsparcia emocjonalnego.
Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie może podzielić się swoimi troskami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i radościami.  To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa dzieci z autyzmem, którzy doświadczają stresu, frustracji, czy niemocy. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie, przy asyście psychologa, możecie posłuchać lub opowiedzieć o wszystkim, co dla Was ważne, a także przekonać się, że są ludzie, którzy borykają się z podobnymi problemami związanymi z wychowywaniem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Celem spotkań jest:
– trening radzenia sobie z trudnymi emocjami;
– nauka walki ze stresem;
– wymiana doświadczeń wychowawczych;
– rozwój kompetencji rodzicielskich;
– poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych;
– poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób.

Grupa będzie spotykać się co dwa tygodnie, we wtorki, w godzinach 17.00 – 19.00.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 2 lipca 2019 r. w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej
i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku,
na ul. Ludwika Mierosławskiego 9a.

Osoby zdecydowane prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu
721 593 298 lub 509 789 057.
Chęć uczestnictwa w grupie wsparcia można zgłaszać również drogą mailową, na adres: anna.m.maniewska@gmail.com

Spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem są bezpłatne.

Spotkania grupy wsparcia poprowadzą:

–  psycholog, mgr Anna Maniewska, absolwentka kierunku Psychologia ze specjalnością Neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na UG, a także absolwentka szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Centrum Interwencji Kryzysowej FDN w Gdańsku, pracując z osobami doznającymi przemocy, w kryzysach emocjonalnych, stanach presuicydalnych oraz żałobie. Od sześciu lat związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, gdzie pracuje w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych z dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad dwóch lat terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. W pracy charakteryzuje się uważnością, empatią i otwartością na drugiego człowieka.

– psycholog, mgr Martyna Richert, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS oraz I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Po studiach rozpoczęła współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Władysławowie, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała również w Rodzinnym Domu Dziecka oraz Mieszkaniach Chronionych dla osób usamodzielniających się Fundacji „Rodzinny Gdańsk”. Następnie rozpoczęła współpracę z Toruńską Fundacją „RcFkr”, specjalizującą się w świadczeniu pomocy osobom chorym na schizofrenię. Była także psychologiem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Niezapominajka” w Bydgoszczy, pracując z podopiecznymi ze schizofrenią, chorobą dwubiegunową, depresją oraz niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje jako terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku. Jest osobą empatyczną, otwartą oraz lubiącą nowe wyzwania zawodowe.

Serdecznie zapraszamy! 

Serdecznie zapraszamy na ostatnią przed wakacjami mszę świętą dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół, która zostanie odprawiona 15 czerwca  2019 roku o godz.16.30 w kościele Św. Alberta, ul. Olsztyńska, Gdańsk- Przymorze.
                                                 Małgorzata Rybicka
                                         przewodnicząca Stowarzyszenia
                                          Pomocy Osobom Autystycznym

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ