Wspólnota Domowa Wspólnota Domowa

Rozpoczęła się kampania społeczna na rzecz małych domów dla dorosłych osób z autyzmem.

Według danych szacunkowych w Polsce może być około 340 tys. osób z autyzmem. Ich sytuacja nie jest najlepsza. Nie ma zorganizowanego systemu wsparcia dla nich i ich rodzin. Mogą one liczyć jedynie na pomoc organizacji pozarządowe oraz niektóre samorządy. Szczególnie trudna jest sytuacja dorosłych osób z autyzmem. Praktycznie nie zauważa się ich obecności. Opiekę nad nimi sprawują najczęściej rodzice lub krewni, a kiedy ich zabraknie, odsyłani są do nieprzystosowanych dla nich domów pomocy społecznej lub szpitali psychiatrycznych, gdzie często poddawani są przemocy farmakologicznej.

Najlepszym rozwiązaniem istniejącej sytuacji jest budowa małych domów, w których osoby z autyzmem będą mogły nadal uczyć się, rozwijać swoje umiejętności, pobierać terapię i  prowadzić samodzielne życie.06 lipca 2010 roku Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku podjęło decyzję o budowie pierwszej Wspólnoty Domowej i nadaniu jej im. Arama Rybickiego.

Tak będzie wyglądała:

Wspólnota Domowa im. Arama Rybickiego będzie nie tylko miejscem stałego zamieszkania dla dorosłych osób z autyzmem, ale będzie także placówką modelową, na której będą się wzorować inne organizacje pracujące z osobami z autyzmem.

Koszt budowy to 3 400 000 zł.