Aktualności

Dnia 5 sierpnia 2011 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się w biurze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku z dyrektorem ECS Basilem Kerskim i jego zastępczynią Patrycją Medowską. W czasie spotkania poruszona została sprawa solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Małgorzta Rybicka, nawiązując do słów Lecha Wałęsy, który powiedział, że: „Europejskie Centrum Solidarności powinno być miejscem, z którego będzie promieniować wdzięczność, doświadczenie i rozwiązania na przyszłość”, wyraziła nadzieję, że ECS mogłoby być także miejscem znajdowania wzorcowych rozwiązań dotyczących problemów osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania mówiono, o konieczności zmian postaw społecznych jak i zmian ustawodawczych, w imię solidarności z najsłabszymi, zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie.
A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Dyrektor Basil Kerski wyraził chęć współpracy zarówno z naszym Stowarzyszeniem i innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Europejskie Centrum Solidarności zostało też wpisane na listę przyjaciół Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Dnia 12 lipca 2011 roku w biurze Dyrektora Regionu Grupy TP Północ Telekomunikacji Polskiej w Gdańsku Małgorzata Rybicka przewodnicząca naszego Stowarzyszenia oraz wiceprzewodnicząca Wioleta Umławska podpisały umowę między Fundacją Orange i Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym. W ramach umowy Fundacja Orange przekazała 30 000 PLN na organizację Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem imienia Arama Rybickiego, w której świadczone będą usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze i bytowe dla osób z autyzmem. Zgodnie z umową projekt ten będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Orange.

Wspólnoty Domowe, to jeden z najnowszych projektów naszego Stowarzyszenia. Będą to pierwsze w Polsce, miejskie domy stałego zamieszkania dla dorosłych osób z autyzmem. Przewidywany koszt budowy jednego domu wynosić będzie około 2 300 000 PLN.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Orange za wsparcie tego bardzo ważnego i potrzebnego przedsięwzięcia.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ