Aktualności

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparł kwotą 4,6 mln funkcjonowanie 3 placówek na terenie Trójmiasta prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, w tym Wspólnoty Mieszkaniowej im. Arama Rybickiego. W piątek 19 maja przewodnicząca Małgorzata Rybicka i wiceprzewodnicząca Wioleta Umławska podpisały umowę w siedzibie PFRON Oddział Pomorski.

„TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY” – trwają zapisy na edycję jesienną.
Kurs obejmie dwa weekendy (45 godzin dydaktycznych), odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku. Kurs poprowadzi pani Małgorzata Marszałek – certyfikowana terapeutka i superwizorka behawioralnea PLTB. Superwizorka SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.
Termin:
weekend pierwszy 23-24 września 2023
weekend drugi 7-8 października 2023
Więcej informacji, zapisy i płatność w zakładce:

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ