Aktualności

 

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za 2011 rok dla najlepszej organizacji pozarządowej zostało   Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Otrzymaliśmy ją za: „determinację i fachowość w tworzeniu całościowego systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin oraz popularyzację wiedzy na temat autyzmu i jego najefektywniejszych terapii oraz pionierskie działania na rzecz wzmacniania roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie”. Wraz z nagrodą Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył nam czek na 20 000 zł.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zaprasza na cykl szkoleń specjalistycznych. Poniżej podajemy terminy i tematy szkoleń. Szkolenia te są jednym z elementów prowadzących do uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

25-26 luty 2012 „Uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym w przedszkolu i szkole”

10-11 marca 2012 „Praca nad redukowaniem trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu”

21-22 kwietnia 2012 „Wyrównywanie deficytów z zakresu teorii umysłu u osób z autyzmem”

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Oferta.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ