Aktualności

Hasło tegorocznej kampanii Porozumienia Autyzm-Polska w Miesiącu Świadomości Autyzmu brzmi: „Autyzm. Nie możemy czekać”.

Podpisujmy petycję w sprawie dorosłych osób z autyzmem!

https://www.petycjeonline.com/autyzm_nie_moemy_czeka_petycja_w_sprawie_dorosych_osob_z_autyzmem

Do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, do wiadomości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

Autyzm. Nie możemy czekać!

Czekamy już wiele lat. My i nasze dzieci. Starzejemy się razem z nimi. Boimy się o ich przyszłość. System wsparcia, jaki mamy w Polsce nie gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. System  wymaga pilnych zmian. W Porozumieniu Autyzm-Polska dobrze wiemy, jakie zmiany są konieczne, i apelujemy o nie od dawna. A dziś – w kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, my się ich po prostu domagamy.

Żądamy miejsc do godnego życia dla dorosłych osób z autyzmem. Wielkie domy pomocy społecznej są dla nich koszmarem, który kończy się często fizycznym okaleczeniem i przedwczesną śmiercią. Konieczne są kameralne miejsca zamieszkania, Wspólnoty Domowe. Opracowaliśmy ich koncepcję, jest gotowa.

Żądamy także wsparcia pracy dla osób z autyzmem. U naszych zachodnich i północnych sąsiadów potrafią ją zapewnić. Dorosły człowiek, jeśli tylko może, powinien pracować. Jeśli nie jest w stanie, trzeba zapewnić mu wsparcie pozwalające na rehabilitację i aktywne, rozwijające go spędzanie czasu.

Porozumienie Autyzm-Polska zrzesza 30 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Większość z nich założyli rodzice osób ze spektrum. Dobrze wiemy, że osoby z autyzmem nie mogą dłużej czekać na odpowiednie wsparcie i bezpieczną przyszłość. Wiemy, co trzeba zmienić, znamy dobre przykłady z innych krajów europejskich.

Domagamy się:

 • zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia mieszkalnictwa dla osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie, w tym dla osób z autyzmem;
 • zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia pracy i aktywności tych osób.

 

My, rodzice, nie możemy dłużej czekać. Czas na decyzje rządzących.

 

Poparcia udzielają:

 • Michał Wroniszewski – Przewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Wiceprzewodnicząca Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Edward Bolak – Wiceprzewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Sebastian Cycuła – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Bogumiła Dudkowska-Bronecka – Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Agnieszka Haremska – Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Karolina Bajer – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Marcin Kruhlej – Wiceprezes Zarządu
 • Grażyna Bałza vel Betuza – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, Warszawa
 • Izabela Broczkowska – Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS, Warszawa
 • Anna Chwałek – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej
 • Bożena Fryc – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Nowy Sącz
 • Barbara Górna-Bryzek – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej, Marek Hoffmann – Wiceprezes Zarządu, Rozetta Michnik – Członek Zarządu, Joanna Gil – Członek Zarządu, Katarzyna Gala – Członek Zarządu
 • Małgorzata Jabłońska – Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Autyzmu w Toruniu
 • Monika Kłeczek – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS, Bielsko-Biała, Adam Wrzesiński – Wiceprezes
 • Adam Kompowski – Prezes Zarządu Fundacji Dom Autysty w Poznaniu, Hanna Barełkowska, Wiceprezes Zarządu, Marlena Nowicka-Kompowska, Członek Zarządu
 • Katarzyna Kowalska – Prezes Fundacji Być jak inni w Ciechanowie, Małgorzata Kowalska, Zastępca Prezesa, Joanna Sadowska, Członek Zarządu
 • Krystyna Kobel Buys – Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna, Mikoszów    Elżbieta Krysiewicz – Członek Zarządu Fundacji Oswoić Świat, Białystok
 • Urszula Kubicka-Formela – Prezes Zarządu, Fundacja Niebieski Szlak, Gdynia
 • Jan  Maciejowski – Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Krakowie, Beata Nowak, Wiceprezes Zarządu, Grażyna Dybał, Skarbnik Zarządu
 • Jerzy Michno – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju, Olsztyn
 • Iwona Mróz – Prezes, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
 • Romana Olkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Małgorzata Szczepańska – Skarbnik Zarządu
 • Małgorzata Paciejewska-Sokołowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Prezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 • Paulina Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach, Przewodnicząca
 • Alina Perzanowska – Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei, Kraków
 • Agata Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia Solis Radius, Rzeszów
 • Anna Prokopiak – Prezes Zarządu Fundacji Alpha, Lublin
 • Anna Rozetti – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi
 • Katarzyna Rybicka – Wiceprezes Fundacji Autyzm Up, Kraków
 • Elżbieta Sobolewska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu
 • Gabriela Strąk – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONiA, Węgrów, Urszula Krasnodębska – Wiceprezes, Katarzyna Gierej – Członek Zarządu, Iwona Zarzycka – Członek Zarządu, Jolanta Osiadacz – Członek Zarządu, Małgorzata Krynicka – Pełnomocnik Zarządu
 • Alicja Winiszewska – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, Wrocław
 • Aneta Wojciechowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań

#SolidarnośćNasząSiłą 🇺🇦🇵🇱🇪🇺

30 marca 2022 rok:
W miesiącu kwiecień prowadzimy zbiórkę publiczną nr 2022/1217/OR „Pomoc dla osób z autyzmem z Ukrainy”
Datki można wrzucać do oznakowanych puszek na terenie biura i placówek Stowarzyszenia. Dochód przeznaczymy na pomoce terapeutyczne dla osób z autyzmem z Ukrainy, które przebywają w Gdańsku i zgłosiły się do naszego Stowarzyszenia.
11 marca 2022 rok:
Porozumienie Autyzm-Polska apeluje o pomoc dla osób w spektrum autyzmu z Ukrainy. W obliczu dramatycznych wydarzeń i tragedii wojennych doświadczanych przez naród ukraiński organizujemy pomoc dla nich.
Zebrane środki finansowe przekazywane będą w planowy sposób do wspierania uchodźców w spektrum autyzmu na terenie Polski.

Wpłaty można dokonać na konto: 17 1540 1287 2001 0003 3320 0001
z dopiskiem: „POMOC DLA OSÓB Z AUTYZMEM Z UKRAINY”

28 luty 2022 rok:
Chcemy być solidarni z narodem ukraińskim i osobami w spektrum autyzmu z Ukrainy.
Przekazujemy apel Porozumienia Autyzm-Polska do organizacji członkowskich Autism-Europe:
„Szanowni członkowie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe,
Szanowni Członkowie Komitetu Wykonawczego Autism-Europe,
Drodzy Przyjaciele,
W imieniu członków Porozumienia Autyzm-Polska, apelujemy o solidarność społeczności Autism-Europe z narodem Ukraińskim. W obliczu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, życie wielu Ukraińców znalazło się w niespotykanym niebezpieczeństwie. Od wczorajszego ranka, każda godzina przynosi nam dramatyczne, szokujące wiadomości i obrazy. Jesteśmy świadkami niespotykanego rozwoju wydarzeń i wyzwań.
Pośród osób najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na Ukrainie są teraz osoby z autyzmem i ich rodziny. W Polsce oczekujemy wielu uchodźców w najbliższych tygodniach, wśród nich osób ze specjalnymi potrzebami. Mogą oni doświadczać niepewności, osamotnienia, bezradności, beznadziei, rozpaczy i żałoby. Będą oni potrzebować kompleksowego wsparcia w ich nowych lokalnych społecznościach, tak aby mogli poczuć się bezpiecznie i otrzymać stosowną opiekę. Przygotowujemy się na miarę naszych możliwości do działań, które będą mogły wesprzeć ich.
Dlatego apelujemy o solidarność – powinniśmy być zjednoczeni z narodem Ukraińskim. Powinniśmy być zjednoczeni z naszymi ukraińskimi organizacjami partnerskimi. Powinniśmy rozważyć wspieranie osób na miejscu i w tym samym czasie wspieranie ukraińskich uchodźców w naszych krajach. Powinniśmy w pierwszej kolejności zapytać naszych ukraińskich partnerów, jakie są ich najpilniejsze potrzeby i odpowiedzieć efektywnymi działaniami. Zwracamy się do Komitetu Wykonawczego Autism-Europe z prośbą o podjęcie odpowiednich działań. Zwracamy się do wszystkich Członków Autism-Europe o pilną refleksję, dyskusję i propozycję działań, jakie mogą zostać podjęte i skoordynowane w ramach Autism-Europe.
Z wyrazami szacunku,
Michał Wroniszewski
Przewodniczący Porozumienia Autyzm-Polska
Małgorzata Rybicka
Wiceprzewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska
Warszawa, 25 lutego 2022 rok”

Solidaryzujemy się z walczącą Ukrainą. Prosimy o wsparcie.

#NaPomocUkrainie #RazemzUkrainą  #WeStandWithUkraine

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na naszej stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/
Ukraińska organizacja Child With Future działająca na rzecz dzieci z autyzmem (należąca do Autism Europe) potrzebuje naszego wsparcia i darowizn w tym bardzo trudnym czasie!
Jeśli chcesz okazać solidarność i pomóc im w realizacji ich misji wspierania dzieci autystycznych, przekaż darowiznę i udostępnij tą informację!
Szczegółowe informacje dot. rachunku, na który mozna przekazać darowiznę w dowolnej walucie:
– Beneficjent: International non-governmental organisation „Children with autism support foundation „Child With Future”
– Nazwa skrócona: INGO „CASF „Child With Future”
– Rachunek bieżący nr: UA503348510000000002600912120
– Kod beneficjenta: 37038710
– Kod BIC/SWIFT: FUIBUA2XDNI
– Bank beneficjenta: АТ „PUMB”, miasto Kijów
Cel wpłaty: Voluntary donation

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Asystent dorosłej osoby z autyzmem

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie,

– wiedza dotycząca teorii uczenia, rozwijania zachowań deficytowych, pracy nad zachowaniami trudnymi, prowadzenia pracy z osobami z autyzmem udokumentowana ukończeniem stosownego kursu lub szkolenia, np. III-stopniowe szkolenie lub kurs dotyczący terapii behawioralnej lub innych obadanych naukowo technik terapii, edukacji i wspierania osób z autyzmem (EBP – Evidence Based Practices) np. zajęć integracji sensorycznej,

– doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem,

– umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem, rozumienie i szanowanie ich potrzeb,

– umiejętność wchodzenia w relacje podmiotowe, stwarzanie sytuacji wyboru, dawanie szansy na podjęcie zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę w projekcie do 31 marca 2022r. z możliwością dalszego jej przedłużenia,
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 506669545

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ