Aktualności

3 grudnia 2009 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku nasze Stowarzyszenie zorganizowało  wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem  tradycyjne  spotkanie z okazji Europejskiego Tygodnia Osób z Autyzmem.

Wzięli  w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym pani Ewa Kamińska- Zastępca Prezydenta Gdańska, pan Dariusz Majorek- dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON-u, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, lekarze, wolontariusze, rodzice, a także same osoby z autyzmem.

Program spotkania był następujący:

 • Film p t „Ja i Ty” dot. uczenia  kompetencji  społecznych w Specjalnym Ośrodku
 • Rewalidacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem”,
 • Prezentacja „Samodzielność i praca- droga do dorosłości”   w Centrum Aktywizacji Zawodowej i  Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Wręczenie Odznak Przyjaciela Dzieci Autystycznych  szczególnie   zasłużonym osobom
 • Występ   młodego  utalentowanego  pianisty Piotra  Pawlaka
 • Bankiet i kiermasz prac wykonanych przez osoby z autyzmem

 

Za szczególne zaangażowanie  na rzecz osób z autyzmem honorową Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych zostali wyróżnieni dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wolontariusze i lekarze.

 • Pan Andrzej Bodnar – dyrektor Gimnazjum nr 17 w Zespole szkół nr 12 w Gdyni
 • Pani Hanna Duszyk- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku
 • Pan Lech Kosiak -wolontariusz
 • Pani Justyna Kreft -nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi
 • Pani Agnieszka Kucwaj- Janisz  – dyrektor   Niepublicznego przedszkola im. J. Korczaka w Pruszczu Gdańskim
 • Pani Dr Małgorzata Maraszkiewicz- Kulesza z  Poradni Stomatologicznej dla Dzieci Upośledzonych  przy Szpitalu
  Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku
 • Pan Wojciech  Modrzejewski – wolontariusz
 • Pani Iwona Plata – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi
 • Pani Agnieszka Sapińska – wolontariuszka
 • Pani Hanna Sawa- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku

30 listopada 2009 r. nastąpiło otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, mające swoją siedzibę w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Wybickiego 18. Symbolicznego otwarcia dokonał  Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a lokal poświęcił ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Do tej pory w Gdańsku nie było żadnych form specjalistycznego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem. Centrum jest pierwszym  takim miejscem. Jest to mała, przyjazna placówka dziennego pobytu, w której młodzi dorośli z autyzmem przygotowują  się do różnych prostych form aktywności zawodowej, rozwijają umiejętności związane z prowadzeniem domu i samodzielnym  życiem oraz rozwijają swoje zainteresowania.
Placówka na Wybickiego jest początkiem większego planu Stowarzyszenia, w ramach którego w oparciu o współpracę Stowarzyszenia i Miasta Gdańska w innych dzielnicach powstaną podobne niewielkie placówki dla dorosłych osób z autyzmem dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób.

2 grudnia  2009r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem  przy ulicy Witomińskiej 9 w Gdyni otworzyliśmy  punkt  małej poligrafii będący stanowiskiem pracy chronionej dla dorosłych osób z autyzmem.
Osoby te mają problemy z utrzymaniem się na otwartym rynku pracy, ale przy pewnym wsparciu  dobrze pracują  i świadczą usługi poligraficzne na wysokim poziomie. Symbolicznego  otwarcia punktu poligraficznego dokonał wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ