Aktualności

W ostatnim tygodniu kwietnia gościem Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym  w Gdańsku będzie wybitna specjalistka  w dziedzinie wczesnej interwencji behawioralnej  dzieci z autyzmem pani  dr Ilene Schwartz z Experimental Education Unit University of Washington.

Dr Schwartz wygłosi dwa wykłady dla profesjonalistów oraz rodziców dzieci autystycznych

  • 27.04.2009 godz. 15.30-18.30- wczesna interwencja behawioralna oraz program przedszkolny dla dzieci z autyzmem
  • 28.04.2009 godz. 15.30-18.30- uczenie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem

Oba wykłady odbędą się w sali konferencyjnej  Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1 ( w tzw. zieleniaku, wejście od strony Banku PKO SA na parterze)

Na wykłady dr Schwartz można zapisywać się drogą elektroniczną  w  Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym, e- mail: autyzm@spoa.org.pl

Koszt uczestnictwa w każdym z wykładów wynosi 15 zl. Należność proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych zgłoszeń wraz z wpłatami.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ