Aktualności

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystenta  młodej kobiety z autyzmem.
Miejsce pracy: dom rodzinny osoby z autyzmem w Gdyni oraz  Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni.

Czas pracy: 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

Kandydatem na stanowisko może być osoba, spełniająca  następujące wymagania:
  • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika lub jest w trakcie.
  • posiada doświadczenie w pracy z osobami
    z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną
  • mile widziany kurs terapii behawioralnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Curriculum vitae i list motywacyjny
  • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Oferujemy:

  • pracę pod superwizją  certyfikowanego superwizora behawioralnego
  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 08.10.2019 r. do godziny 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać skanem  na adres e-mailowy: autyzmcentrum@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609 117 897

Wymagania :
-wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) preferowane studia ekonomiczne.
-umiejętność organizacji pracy, zdolności interpersonalne,
-znajomość obsługi Microsoft Office – Word, Excel,
-znajomość problematyki związanej z realizacją projektów,
-znajomość podstaw kadr i płac
Zakres obowiązków :
-prowadzenie dokumentacji podmiotu, w tym nadzór nad bieżącym obiegiem dokumentów, sporządzanie analiz i informacji,
-prowadzenie dokumentacji projektów opartych o fundusze UE i krajowe; raportowanie, budżetowanie
Oferujemy:
-zatrudnienie na umowę o pracę ( ¾ – 1 etat)
-interesującą pracę w prężnie działającym stowarzyszeniu
-możliwość rozszerzenia wiedzy na temat projektów finansowanych ze środków krajowych oraz UE
-szkolenia w zakresie związanym z zajmowanym stanowiskiem.

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/specjalista-do-spraw-rozliczen-ogl62970678.html#a…@spoa.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy  na mszę świętą dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół,
która zostanie odprawiona  12.10.2019  (sobota), o godz. 16:30,w kościele św. Alberta
w Gdańsku- Przymorze, ul .Olsztyńska 2.
Z pozdrowieniami
Małgorzata Rybicka
przewodnicząca
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ