Aktualności

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko: Terapeuta dorosłych osób z autyzmem – 
pełen etat, umowa o pracę.
w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” przewidywany czas trwania projektu od maja 2019 r. do 31.03.2022 r.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub w trakcie
  albo ukończona szkoła policealna dla terapeutów zajęciowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem,
 • ukończenie kursu terapii behawioralnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa-zlecenie
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 27 marca r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

Od 1 stycznia 2020 r. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie https://sow.pfron.org.pl/

Osoby niepełnosprawne od 1 marca 2020 r. będą mogły również składać do powiatów wnioski drogą elektroniczną w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd. W tym celu niezbędne jest założenie Profilu Zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, który m.in. niezbędny jest do wysłania wniosku w formie elektronicznej.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania Profilu Zaufanego (nie tylko dla osób z niepełnosprawnością) to:
1/ posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP), który umożliwia uzyskanie informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ w Polsce i zagranicą.
2/ zintegrowany Informator Pacjenta zawierający m.in.:
– dane na temat aktualnego stanu ubezpieczenia,
– wykaz placówek opieki medycznej wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
-deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
– etap rozpatrywania wniosku o leczenie sanatoryjne lub dofinansowanie ze środków NFZ do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dzięki posiadaniu konta IKP https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta można również:
-otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem,
-sprawdzić, jakie recepty (także papierowe) zostały zrealizowane po 1 stycznia 2019 roku,
-sprawdzić, jak przyjmować leki i w jakiej dawce,
– sprawdzić historię wizyt sfinansowanych ze środków publicznych,
-udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ