Aktualności

Ważna informacja
Przekazujemy prośbę od Autism-Europe skierowaną do całego środowiska osób z autyzmem w Polsce,  o jak najszersze upowszechnienie i wypełnienie dwóch ankiet. Zostały one  przygotowane w ramach dużego badania prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ankiety dotyczą sytuacji osób z autyzmem w poszczególnych krajach i dla ułatwienia są w języku polskim.  Raport , który powstanie analizy ankiet, ma wskazać kierunki polityki UE wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób z ASD. Bardzo namawiamy osoby w spektrum, rodziców i opiekunów oraz osoby pracujące w obszarze autyzmu, by wypełnili te ankiety. Wspólnie możemy działać na rzecz lepszego wsparcia osób z ASD we wszystkich krajach Unii. Możemy wymienić szczególnie trudne problemy i brak dostępu do różnego rodzaju wsparcia. Bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób aktywnie wzięło udział w tym badaniu.
Poniżej   znajduje się informacja o tym, dla kogo przeznaczone są te ankiety i linki do nich:
A) Osoby w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starsi
B) 
Opiekunowie lub członkowie rodzin osób w spektrum autyzmu, które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety
C) Osoby pracujące w obszarze autyzmu
Informacja ogólna:
https://www.autismeurope.org/blog/2021/09/27/surveys-policy-priorities-and-access-to-services-for-autistic-people-across-europe/
Ankiety są w języku polskim  i  dotyczą dwóch tematów:
Ankieta dotycząca dostępu do świadczeń związanych z autyzmem (ACCESS-EU)
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz
oraz
Arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany” (ankieta)

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ