Blog

Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym zaprasza na Szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego oraz dla studentów kierunków medycznych  na terenie Gminy Gdańsk dot. dorosłych osób z autyzmem 

Termin: 8 stycznia 2022
Czas trwania: 9.00-15.00

Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ONLINE

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe informacje o specyfice funkcjonowania dorosłej osoby z autyzmem, dot. m.in. barier w nabywaniu nowych umiejętności ze względu na nietypową motywację, zaburzone interakcje społeczne, komunikowanie się, sztywne wzorce zachowań, problemy sensoryczne.
 • Zmiany w sposobie funkcjonowania osoby z autyzmem na kolejnych etapach życia.
 • Współwystępujące z autyzmem zaburzenia zdrowotne oraz inne niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność intelektualna i ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem.
 • Objawy behawioralne wskazujące na zaburzenia organiczne.
 • Ryzyko zwiększonej śmiertelności osób z autyzmem związane z nieleczonymi chorobami współistniejącymi, problemami w komunikacji oraz nieumiejętnością identyfikowania miejsca bólu.
 • Niedostosowany do potrzeb osób z autyzmem stan opieki medycznej i jego przyczyny.
 • Komunikacja i współpraca z osobami z autyzmem.
 • Wpływ operacji motywacyjnych na zachowanie. Zasady skutecznego wzmacniania.
 • Co to są zachowania trudne? Funkcje zachowań trudnych: pozyskiwanie/unikanie aktywności, przedmiotów, uwagi i bodźców sensorycznych oraz możliwe przyczyny medyczne zachowań trudnych.
 • Nauka analizowania trudnego zachowania pod kątem jego funkcji – ćwiczenia.
 • Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania podpowiedzi, wizualnych i manualnych, ułatwiających osobom z autyzmem adaptację do nowego otoczenia.

Szkolenie poprowadzi Beata Ignaczewska – pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Jest dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej oraz Niebieskiego Przedszkola w Gdańsku. W całym kraju prowadzi diagnozy, konsultacje oraz szkolenia i superwizje. Jest członkiem Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 31 grudnia 2021 roku poprzez wypełniony formularz:

KARTA ZGŁOSZENIA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Informacja pdf o szkoleniu: 08_01_2022_dla lekarzy, personelu medycznego, studentów kierunków medycznych
Plakat jpg do pobrania: 08_01_2022_dla lekarzy, personelu medycznego, studentów kierunków medycznych

Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

Ważna informacja
Przekazujemy prośbę od Autism-Europe skierowaną do całego środowiska osób z autyzmem w Polsce,  o jak najszersze upowszechnienie i wypełnienie dwóch ankiet. Zostały one  przygotowane w ramach dużego badania prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ankiety dotyczą sytuacji osób z autyzmem w poszczególnych krajach i dla ułatwienia są w języku polskim.  Raport , który powstanie analizy ankiet, ma wskazać kierunki polityki UE wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób z ASD. Bardzo namawiamy osoby w spektrum, rodziców i opiekunów oraz osoby pracujące w obszarze autyzmu, by wypełnili te ankiety. Wspólnie możemy działać na rzecz lepszego wsparcia osób z ASD we wszystkich krajach Unii. Możemy wymienić szczególnie trudne problemy i brak dostępu do różnego rodzaju wsparcia. Bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób aktywnie wzięło udział w tym badaniu.
Poniżej   znajduje się informacja o tym, dla kogo przeznaczone są te ankiety i linki do nich:
A) Osoby w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starsi
B) 
Opiekunowie lub członkowie rodzin osób w spektrum autyzmu, które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety
C) Osoby pracujące w obszarze autyzmu
Informacja ogólna:
https://www.autismeurope.org/blog/2021/09/27/surveys-policy-priorities-and-access-to-services-for-autistic-people-across-europe/
Ankiety są w języku polskim  i  dotyczą dwóch tematów:
Ankieta dotycząca dostępu do świadczeń związanych z autyzmem (ACCESS-EU)
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz
oraz
Arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany” (ankieta)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zaprasza na Szkolenie dla rodziców i rodzeństwa dorosłych osób z autyzmem zamieszkujących Gminę Miasta Gdańsk

TERMIN: 15 grudnia 2021

Czas trwania: 9.00-15.00
Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ON-LINE

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 8 grudnia 2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU
KARTA ZGŁOSZENIA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Zakres szkolenia:

 • Charakterystyka dorosłych osób z autyzmem, z uwzględnieniem potrzeb zmieniających się z wiekiem.
 • Główne założenia terapii behawioralnej.
 • Kształtowanie zachowań adaptacyjnych u dorosłych osób z autyzmem.
 • Budowanie systemu motywacyjnego.
 • Analizowanie trudnych zachowań pod kątem ich funkcji i ewentualnych przyczyn medycznych.
 • Strategie proaktywne i reaktywne w pracy nad trudnymi zachowaniami.
 • Informacja o etycznych aspektach terapii.
 • Informacja o prawach osób niepełnosprawnych.

Szkolenie poprowadzą:

Beata Ignaczewska – pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Jest dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej oraz Niebieskiego Przedszkola w Gdańsku. W całym kraju prowadzi diagnozy, konsultacje oraz szkolenia i superwizje. Jest członkiem Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

INFORMACJA O SZKOLENIU W PLIKU PDF DO POBRANIA: rodzice, rodzeństwo dorosłych osób z autyzmem 15.12.2021 rodzice, rodzeństwo dorosłych osób z autyzmem 15.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ