Aktualności

 

„TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY” – trwają zapisy na edycję wiosenną w 2024 roku

Kurs obejmie dwa weekendy (45 godzin dydaktycznych), odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku.

Termin:

weekend pierwszy
9.03.2024 r. sobota w godz. 9.00-19.00
10.03.2024 r. niedziela w godz. 9.00-17.00

weekend drugi
6.04.2024 r. sobota w godz. 9.00-19.00
7.04.2024 r. niedziela w godz. 9.00-17.00

Tematyka:

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
 • Podstawowe terminy.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze

II moduł: Teoria uczenia w praktyce

 • Budowanie motywacji.
 • Ocena poziomu funkcjonowania.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
  w tym komunikacji w oparciu o VB.
 • Dokumentowanie procesu uczenia.

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
 • Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Osoby prowadzące kurs:
Beata Blok i Zofia Brzeska – certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralneaPLTB. Superwizorki SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Czas trwania: 2 weekendy x 17 godz. zegarowych = 45 godz. wykładowych
Liczba uczestników:  do 25 osób

Koszt uczestnictwa:
410,00 zł za moduł x 3 = 1230,00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy moduł kursu oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym modułem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu. 

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat  nr konta Stowarzyszenia:

BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

Sposób zgłaszania uczestnictwa w kursie:
za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie(do pobrania niżej) i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny 2024”.

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wystarczającej ilości zgłoszonych uczestników.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE :

word_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

pdf_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

Oświadczenie zwolnienia podmiotu z podatku VAT:

 OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

 

Informacja dot. świadczenia wspierającego, przygotowaną przez panią Katarzynę Janowicz z PSONI w Gdańsku.

Dzień Dobry,
Przesyłam z lekkim poślizgiem informacje dot. świadczenia wspierającego, jednak ten poślizg związany był wczorajszym dniem, a raczej z ilością telefonów z pytaniami od rodziców i opiekunów. Pytania te skłoniły mnie do przygotowania takich materiałów, które będą odpowiedzią na ich potrzeby tj. załącznik nr 1- czytelną broszurę informacyjną m.in. z danymi teleadresowymi Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.
Niestety WZON nie jest przygotowany na tak dużą liczbę telefonów, które otrzymał wczoraj
. Udało mi się ustalić, że prócz telefonu, który zamieściłam w materiałach informacyjnych, będą w najbliższym czasie udostępnione jeszcze dwa dodatkowe numery. Dowiedziałam się też, o co najczęściej pytają ludzie i odpowiedzi na te pytania zamieściłam w załączniku nr 2
Niektóre z nich :
* Po co ustalać poziom potrzeby wsparcia? Dlaczego nie można skorzystać z zapisów orzeczeń, które wydano do tej pory?
* Czy możliwe będzie jednoczesne pobieranie świadczenia wspierającego przez osobę z niepełnosprawnościami oraz świadczenia pielęgnacyjnego przez jej opiekuna?
* Na czym będzie polegać ustalanie poziomu potrzeby wsparcia?
* Czy nowe komisje będą miały prawo „przy okazji” uzdrawiać, czyli odbierać lub obniżać posiadane stopnie niepełnosprawności?
Poza tym :
* w załączniku nr 3
jest wzór wniosku, o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, który składa się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
* w załączniku nr 4
jest kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowanie, który składa się w WZON razem z wnioskiem ,
* w załączniku nr 5
znajduje się formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności , który wypełnia komisja WZON i na jego podstawie wydaje decyzje w której określa poziom potrzeby wsparcia w oparciu o przyznane punkty.
* w załączniku nr 6
znajdują się przydatne linki, do których również zachęcam aby zajrzeć
Proszę o przekazanie powyższych informacji osobom, które mogą być zainteresowane tym świadczeniem.
Pozdrawiam serdecznie
Katarzyna Janowicz
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6

Przydatne linki :
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania zarówno świadczenia wspierającego jak i zasiłku pielęgnacyjnego, zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające, odpowiedzi na nurtujące pytania, wzory pism zostały zebrane w linkach poniżej:

1. Wzór wniosku ustalenie prawa do świadczenia wspierającego i wzór kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem www.isap.sejm.gov.pl
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002732/O/D20232732.pdf

2. Świadczenie wspierające – krok po kroku – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace–krok-po-kroku

3. W pigułce o świadczeniu wspierającym i zasiłku pielęgnacyjnym – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

4. Świadczenie wspierające – Zakład Ubezpieczeń Społecznych –Aktualności z dnia 29.12.2023
https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-2?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

5. Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace—pytania-i-odpowiedzi

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ