Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o różnych formach wsparcia w związku z pandemią:
1) na stronie https://www.gdansk.pl/gip znajduje się Gdański Informator Pomocowy, wybiera się „potrzebuję pomocy” i wybiera zakres pomocy jaki jest potrzebny, szczególna zakładka dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami:
powinny się tam znaleźć wszystkie potrzebne informacje.
Informacja i pomoc:
– w dni powszednie w Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godzinach pracy Ośrodka), link: http://mopr.gda.pl/kontakt/
– całodobowo pod numerem: 500 218 337 oraz email: wsparcie@mopr.gda.pl
– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22
(całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR).
3) Inicjatywa absolwentów Uniwersytetu SWPS (konsultacje online):
BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE dla osób najbardziej potrzebujących w czasie pandemii.
„Pogotowie psychologiczne” – profile konsultantek dostępne na stronie: https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/zespol/…
Żeby zapisać się na konsultację trzeba zarejestrować się w linku
rejestracyjnym przy nazwisku wybranej konsultantki.
Do druku:

DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Na stronie https://www.gdansk.pl/gip znajduje się Gdański Informator Pomocowy. W miejscu „potrzebuję pomocy” wybiera się zakres pomocy, jaki jest potrzebny.
Szczególna zakładka dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami:
Wsparcie z MOPR Gdańsk:
Informacja i pomoc:
– w dni powszednie w Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godzinach pracy Ośrodka), link: http://mopr.gda.pl/kontakt/
– całodobowo pod numerem: 500 218 337 oraz email: wsparcie@mopr.gda.pl
– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22
(całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR).

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ