Aktualności

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko terapeuty dorosłych osób z autyzmem.
Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób
z Autyzmem w Gdańsku.
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami
  z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną
 • mile widziany kurs terapii behawioralnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Oferujemy:

 • prace pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego
 • przyjazne środowisko pracy w kreatywnym zespole
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Dodatkowo kandydat może przedłożyć  opinie  bądź referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 668-472-917

1 października o godz.11.00 we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego odbędzie się spotkanie dotyczące testamentów w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów . Wykład poprowadzi pani Ewelina Szeratics, która od 5 lat popularyzuje wśród Polaków wiedzę na ten temat. Będzie też okazja spotkania się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, który będzie udzielać odpowiedzi na pytania: Jak napisać testament i czy każdy powinien mieć taki dokument oraz na wiele innych związanych z tą problematyką. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia Tygodnia Testamentowego: http://tydzientestamentowy.pl/

Uczestnictwo jest darmowe! 

Adres Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem Gdańsk, ul. Malczewskiego 133, boczne wejście od strony parkingu, I piętro.

14 września 2019 rok
Stowarzyszenie Pomocy  Osobom Autystycznym zatrudni na umowę- zlecenie dyplomowanego, certyfikowanego instruktora tańca terapeutycznego do prowadzenia zajęć dla dorosłych osób z autyzmem, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Oferty określające wysokość  oczekiwanej stawki godzinowej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje prosimy składać do biura Stowarzyszenia, Gdańsk-Wrzeszcz, Plac Wybickiego 18 do końca września 2019 r. Osoba wybrana do prowadzenia zajęć, dostanie tę informację do 15 października 2019 r.

Trwają zapisy na szkolenie w 2019 r.:

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:

SPOA, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28, Gdańsk

Koszt

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących. Szkolenie zostanie przeprowadzone przy zebraniu się minimum 20-osobowej grupy.

Karta zgłoszeniowa:

word_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU PDF_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

PDF_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Kartę należy przesłać na adres: autyzm@spoa.org.pl

 

 

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 16 do 19 lat na spotkania Grupy Wsparcia dla Młodzieży z zespołem Aspergera.

W ramach cotygodniowych spotkań uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń
oraz dzielenia się zarówno swoimi troskami i trudnościami, jak i sukcesami oraz osiągnięciami.

Grupa jest miejscem, gdzie w bezpiecznej atmosferze, w towarzystwie psychologa i pedagoga, będziemy rozmawiać o codziennych wyzwaniach i towarzyszących nam emocjach.

Celem spotkań jest:

 • poznanie nowej grupy osób, znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej;
 • trenowanie radzenia sobie ze stresem;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • ćwiczenie rozpoznawania i nazywania emocji;
 • nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

 

Spotkania grupy będą się odbywać co tydzień, w poniedziałki, w godzinach 16.00 – 18.00.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17 września 2019 r., we wtorek o godzinie 16.00,
w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
w Gdańsku, przy ul. Ludwika Mierosławskiego 9a.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  508 334 581, bądź  drogą mailową: centrumgdansk@spoa.org.pl
O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania Grupy Wsparcia dla Młodzieży z zespołem Aspergera są bezpłatne.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Spotkania prowadzić będzie: mgr Anna Turek

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ