Aktualności

24 maja, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych nagród Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego. Jedną z laureatek jest Małgorzata Rybicka – nasza przewodnicząca, która postanowiła przekazać swoją nagrodę – 8000 zł na rzecz naszego stowarzyszenia. Dziękujemy!

12

 

polcul 12

 

polcul13

19 maja, w hotelu Grad Hotel Sopot w Sopocie ogłoszono wyniki plebiscytu: Człowiek Roku 2013 Dziennika Bałtyckiego. Tytuł ten jest najważniejszym wyróżnieniem „Dziennika Bałtyckiego” przyznawanym od 2001 r.

”Pani Małgorzata Rybicka robi rzeczy wielkie dla najmniejszych, pokazuje nam, jak ci najmniejsi zasługują na największą troskę”  – podkreślił Tomasz Niski, prezes Prasy Bałtyckiej.

„Cieszę się, że osoby z autyzmem wychodzą one z cienia, przestają być niewidzialne, że problemy, które mają, przestają być wyłącznie problemami ich rodzin i nauczycieli, że stają się ważnym wyzwaniem społecznym. Cieszę się też, że coraz więcej mówi się o potencjale i możliwościach tych osób. Mam nadzieję, że wreszcie przychodzi czas zmian systemowych, które trwale uwzględnią potrzeby  dorosłych osób z autyzmem” – powiedziała po odebraniu nagrody Małgorzata Rybicka.

człowiek roku1

człowiek roku2

logo autyzmu 1

10 maja br. w Gdańsku odbędzie się bezpłatne szkolenie dla lekarzy oraz pielęgniarek, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania wczesnych symptomów autyzmu. Spotkanie pt. „Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy i dlaczego im wcześniej tym lepiej”, odbędzie się w ramach realizowanego przez naszą Fundację oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku programu „Zrozumieć Autyzm”.

Nabór na szkolenie odbywa się dwuetapowo:

lekarze w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego mogą zgłaszać chęć udziału w szkoleniu do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pod adres: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl

  • warunkiem udziału pielęgniarek w szkoleniu jest przesłanie swoich danych (imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwa placówki) na adres email: gdansk@zrozumiecautyzm.eu

7 maja, w siedzibie Starostwa powiatowego w Żninie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji zajmujących się osobami z autyzmem oraz ich rodzicami. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby. Rolę gospodarza pełnił wicestarosta powiatu żnińskiego pan Andrzej Hłond. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem współpracy w ramach programu Zrozumieć Autyzm. Potrzeby, tak jak wszędzie – ogromne.

żnin1

żnin5

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ