Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i roboty budowlane związane z termoizolacją i wykonaniem elewacji
budynku Wspólnoty Domowej II dla dorosłych osób z autyzmem.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 07.03 Infrastruktura społeczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Informujemy,  że po Nowym Roku w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym środy będą dniem wewnętrznym.

Kontaktować będzie się można z biurem e-mailowo autyzm@spoa.org.pl lub telefonicznie 585575341

Godziny otwarcia biura dla interesantów od 2 stycznia 2023 roku będą następujące:

pn. 8.30-15.30
wt. 8.30-15.30
środa dzień wewnętrzny i biuro jest nieczynne
czw. 8.30-15.30
pt. 8.30-15.30

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ