Aktualności

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – GDAŃSK SOLIDARNIE DLA AUTYZMU! Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zapraszają na akcję „Czerwony Krzyż świeci na niebiesko dla autyzmu”! 2 kwietnia 15.00-19.00 spotkasz nas w: Galeria Madison, Hipermarkecie Tesco Chełm Tesco Polska oraz Matarnia Park Handlowy. Finał akcji: o 20.00 przy European Solidarity Centre Europejskim Centrum Solidarności, które SOLIDARNIE DLA AUTYZMU zostanie podświetlone na niebiesko. Podczas akcji zbieramy środki na wyposażenie budowanego w Gdańsku przez nasze Stowarzyszenie domu dla dorosłych osób z autyzmem – Wspólnoty Domowej im. Arama Rybickiego. Zapraszamy do udziału osoby z autyzmem i ich rodziny, bliskich i przyjaciół, znajomych i sąsiadów, terapeutów, specjalistów, opiekunów, instytucje niosące pomoc osobom z autyzmem i wszystkich, którzy wpierają osoby z autyzmem! POKAŻMY JAK GDAŃSK SOLIDARYZUJE SIĘ Z OSOBAMI Z AUTYZMEM!

Do zobaczenia!
Małgorzata Rybicka – przewodnicząca

ulotka_A5_autyzm_2016_awers

Szanowni Państwo!

Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia zmianie ulega termin szkolenia pn. „STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU”. Do udziału  w szkoleniu zapraszamy w dniach 07-08 maja br. Szczegółowe informacje w zakładce Oferta-Szkolenia- Dla nauczycieli i terapeutów.

Przepraszamy za wynikłą sytuację.

Zapraszamy do udziału

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem,
na bezpłatne szkolenie ,,DZIECKO Z AUTYZMEM-ABC TEORII I PRAKTYKI’’. Szkolenie odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 19 marca w godz. 9.00.-15.00. na terenie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku -Przymorze przy ul. Dąbrowszczaków 28
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do czwartku do godz. 14.00 pod nr tel.: 58 557 53 41 lub mailowo: autyzm@spoa.org.pl

PROGRAM SZKOLENIA:
A.
1. Wstęp
2. Co to jest autyzm.
-Triada zaburzeń
-Charakterystyka dziecka z autyzmem
– Po co rozwijać deficytowe umiejętności takie jak: patrzenie na osoby, zabawę, wskazywanie palcem, komunikację
– Co robić po otrzymaniu diagnozy? Jaki rodzaj terapii wybrać? My proponujemy terapię behawioralną.
Część warsztatowa
B.
1. Cele terapii:
– rozwijanie deficytowych umiejętności (mowa/komunikacja, zabawa, umiejętności społeczne, kontakt wzrokowy, dzielenie się uwagą, samodzielność…)
– redukowanie niepożądanych zachowań (kontrola stymulacji, trudnych zachowań)
– generalizacja nabytych umiejętności
Część warsztatowa
C.
1.Jak pracować z dzieckiem autystycznym?
Wykorzystanie planów aktywności, wzmocnień, kontraktów,
Część warsztatowa

Serdecznie zapraszamy do udziału

Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r.
PROTOKÓŁ
z dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów w części finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Do upływu składania ofert, tj. do dnia 07 marca 2016 r. do godz.15.00. złożono następujące oferty:

1. Oferta nr 1. KONTAFIN Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 37/41
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 4428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”: 4428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych)

2. Oferta nr 2. Biuro Konsultingowe ‘Adviser”- Jan Łazor, ul. Żółta 10A, lok. 18; 10-140 Olsztyn
Cena ofertowa: 1950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”:
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
1950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

3. Oferta nr 3. Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska, 19-400 Olecko ul. Składowa 10
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 3997,50 zł(trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
3997,50zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)

4. Oferta nr 4 Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident, ul. Handlowa 6, 05-120 Legionowo
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 2337,00 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
2337,00 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych)

5. Oferta nr 5. Ground Frost Euroin Audyt Sp z o.o., 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 8610,00 zł (osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”: 6150,00 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Biuro Konsultingowe ‘Adviser”- Jan Łazor, ul. Żółta 10A, lok. 18; 10-140 Olsztyn

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca SPOA Gdańsk ……………………………………
Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca SPOA Gdańsk ………………………………
Alicja Naruszewicz – Główny księgowy …………………………………………………

Msza święta dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół zostanie odprawiona 12 marca tj. w sobotę o godz.17.00 w kościele Św. Brata Alberta  w Gdańsku-Przymorze ul. Olsztyńska 2.       Jak zwykle Mszę Sw. odprawi ks. Tadeusz Polak. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ