Aktualności

Zasady przekazywania 1 %

Zmiana zasad przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji pożytku publicznego i którą organizację wybiera.
Jeśli  chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie  dokonuje wpłaty na konto tej organizacji, jak było to wcześniej, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podaje wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego  oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Powyższe zasady  przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedlają druki  zeznań  podatkowych za 2009 r.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również  wskazać  konkretny  cel  realizowany przez  organizację pożytku publicznego. Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Informacje uzupełniające”  znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w  pozycjach:

  • poz. 133 – PIT-28,
  • poz. 309 – PIT-36,
  • poz. 109 – PIT-36L,
  • poz. 128 – PIT-37,
  • poz. 62 – PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Organizacja pożytku publicznego może poinformować podatnika o sposobie wykorzystania  środków zebranych z 1%, jeśli podatnik w zeznaniu podatkowym  wyrazi  zgodę  na ujawnienie jego danych przez  urząd skarbowy.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ