Aktualności

W dniu 26 maja 2012 roku z członkami naszego Stowarzyszenia spotkała się  pani poseł Katarzyna Hall, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy do Spraw Autyzmu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rodziców i profesjonalistów zajmujących się pomocą osobom z autyzmem. Pani poseł przedstawiła działalność Grupy w pierwszych miesiącach istnienia. Rodzice mówili o sytuacji swojej i ich dzieci.

Matki, które całe życie opiekowały się swoimi dorosłymi dziś dziećmi, nie są objęte świadczeniami emerytalnymi, mogą liczyć jedynie na bardzo  niską rentę socjalną. Przedstawicielka grupy rodziców osób z Zespołem Aspergera mówiła o konieczności wspierania  tych osób na rynku pracy oraz o problemie nagminnego wydawania przez ZUS decyzji odmownych w sprawie renty socjalnej dla tej grupy osób.

Innymi  problemami, na który zwracali uwagę uczestnicy spotkania było między innymi :

– podwyższenie progu dochodowego  przy odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których korzystają osoby z autyzmem

– zróżnicowanie w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności wysokości zasiłku pielęgnacyjnego

– podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

– podniesienie/różnicowanie kwoty renty socjalnej

– zabezpieczenie przyszłości  niepełnosprawnych dzieci poprzez umożliwienie dziedziczenia przez nie świadczenia emerytalnego tego z rodziców, które zrezygnowało z pracy zawodowej, aby się nimi opiekować.

Była też mowa o pracy nad standardami dotyczącymi  pomocy dla osób z autyzmem. Poruszano również kwestie związane ze zmianą  zapisów w obowiązujących aktach prawnych istotnych dla działalności organizacji pozarządowych.

Pani Poseł Hall zwróciła uwagę na konieczność tworzenia systemu wsparcia dla rodzin /osób niepełnosprawnych umożliwiającego im funkcjonowanie na rynku pracy i wychodzenie z systemu pomocy społecznej.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że spotkanie z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy do Spraw Autyzmu było bardzo udane, a pani poseł wyraziła chęć kontynuowania tego typu spotkań.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ