Aktualności

Dnia 5 sierpnia 2011 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się w biurze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku z dyrektorem ECS Basilem Kerskim i jego zastępczynią Patrycją Medowska. W czasie spotkania poruszona została sprawa solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Małgorzta Rybicka, nawiązując do słów Lecha Wałęsy, który powiedział, że: „Europejskie Centrum Solidarności powinno być miejscem, z którego będzie promieniować wdzięczność, doświadczenie i rozwiązania na przyszłość”, wyraziła nadzieję, że ECS mogłoby być także miejscem znajdowania wzorcowych rozwiązań dotyczących problemów osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania mówiono, o konieczności zmian postaw społecznych jak i zmian ustawodawczych, w imię solidarności z najsłabszymi, zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Dyrektor Basil Kerski wyraził chęć współpracy zarówno z naszym Stowarzyszeniem i innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Europejskie Centrum Solidarności zostało też wpisane na listę przyjaciół Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Organizatorami spotkania były: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku  oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury,w którego siedzibie , czyli Ratuszu Staromiejskim spotkanie się odbywało.

Jego uczestnikami byli nauczyciele ze szkół i przedszkoli masowych, terapeuci, lekarze, wolontariusze, rodzice, dobroczyńcy i przedstawiciele lokalnych władz. Jak co roku   Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych  zostały wyróżnione osoby szczególnie zaangażowane we wspieranie rozwoju i  integrację osób z autyzmem .

W roku 2007  były to:

 • Pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, która charytatywnie zagrała wspaniały  koncert ,
  z którego dochód został przeznaczony na pomoc osobom  z autyzmem
 • Pani Teresa Tymuła   Soroptymist International  oddzial w Gdańsku, która ten koncert zorganizowała
 • oraz  osoby, które  każdego dnia angażują się w organizowanie jak najlepszych warunków terapii i edukacji uczniów z autyzmem oraz  wspierają ich rozwój.
 • Pani  Wanda Antonowicz  -dyrektor  Zespołu Szkół nr 31  w  Toruniu
 • Pani Małgorzata Chajęcka  Prezes Hipodromu w Sopocie
 • Pani Barbara Czeszejko- Sochacka- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku
 • Pani Grażyna Kwidzyńska – nauczycielka Przedszkola nr 57 w Gdańsku
 • Pani Małgorzata Rohde  -nauczycielka Przedszkola nr 57 w Gdańsku
 • Pani  Joanna  Mrozewska- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku
 • Pani Monika Rupińska –Kozak- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku
 • Pani Alicja Głuszek -nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku

Spotkanie było też poświęcone 15-leciu działalności Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, z którym Stowarzyszenie od początku swojego istnienia współpracuje. W programie znalazły  się przemówienia   znakomitych gości – arcybiskupa  Tadeusza Gocłowskiego oraz wiceprezydent  Gdańska pani Ewy Kamińskiej,  prezentacja dotycząca historii i rozwoju Ośrodka, film  przedstawiający ulubione aktywności  uczniów, wystawa prac dzieci  i oraz wystawa fotogramów  dokumentujących ważne wydarzenia z życia Ośrodka. Spotkanie zakończył koncert Trójmiejskiego Tria Klezmerskiego.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ