Aktualności

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonujacym
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki Zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego
  w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania  z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym  z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka  w poszczególnych obszarach (intelekt, emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas: 15 godz. dydaktycznych

Miejsce: SPOA, l. Dąbrowszczaków 28,  Gdańsk

Koszt: 250zł od osoby

Termin szkolenia do wyboru: 6-7.02.2010,  13-14.02.2010, 20-21.02.2010

Osoby prowadzące:
Superwizorzy SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku:

 • Mgr Beata Blok
 • mgr Zofia Brzeska
 • mgr Beata Ignaczewska
 • mgr Małgorzata Marszałek

Kontakt: SPOA tel. 58 557 53 41

4 stycznia 2010 r.  odbyło się szkolenie dr Agnieszki Rynkiewicz z Autism Society of Washington na temat „Zespół Aspergera. Psychologiczne i  pedagogiczne wyzwania i dylematy” . Szkolenie było  ilustrowane fragmentami filmu prof. Simona Barona-Cohena. Spotkało się z wielkim zainteresowaniem rodziców osób z autyzmem oraz profesjonalistów-uczestniczyło w nim prawie 300 osób. Zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku  oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Miejscem szkolenia była sala konferencyjna  Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Informacja o  prelegentce:
Dr Agnieszka Rynkiewicz mieszka w Stanach Zjednoczonych; jest pedagogiem specjalnym i lekarzem. Od roku 2009 jest  jednym z dyrektorów w zarządzie Autism Society of Washington. Współpracuje ze Stowarzyszeniem  Pomocy Osobom Autystycznym. Jest  autorką książki  „Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł”. Publikuje w czasopiśmie „ Edukacja i Dialog”. Wykłada na konferencjach międzynarodowych i stanowych. Pisze artykuły, prowadzi warsztaty i szkolenia na temat terapii i nauczania wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ