Aktualności


Z okazji dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku  zapraszamy  na Sympozjum „Żyć Razem – Budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem na przykładzie Gminy Gdańsk” . Sympozjum odbędzie się 10 grudnia 2011 r. w godz. 10.00 -16.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ul. Bażyńskiego 4, sala S 205.

W programie znajdą się następujące wystąpienia:

  • „Miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim – nowa formuła solidarności” – dyr. Bazyl  Kerski, Europejskie Centrum Solidarności
  • „Program pomocy osobom z autyzmem w Gminie Gdańsk” – Ewa Wołczak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • „Ośrodek  jako miejsce specjalistycznego wsparcia na wszystkich etapach  edukacji” – Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska, Małgorzata Marszałek, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
  • „Rozwijanie kompetencji społecznych w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym dla uczniów z autyzmem” – Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
  • „Specyficzny model integracji dla uczniów z autyzmem” – Aleksandra Męczykowska, Anna Gocek-Jarpułkiewicz, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
  • „Aktywizacja zawodowa i społeczna dla dorosłych osób z autyzmem” – Beata Jaszczak, Anna Skierczyńska, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem 
  • „Wsparcie osób z Zespołem Aspergera” – Małgorzata Gołębiewska, Marek Ostrowski, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni
  • „Farma Życia w Więckowicach – dom i praca dla dorosłych osób z autyzmem” – Edward  Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei 
  • „Wspólnota domowa  jako miejsce samodzielnego i odpowiedzialnego życia dorosłej osoby  z autyzmem”   –  Wojciech Sekta, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku, Leszek Bartoszewski – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 

Rejestracja uczestników 10 grudnia 2011 r. od godz. 9.00.

Sympozjum jest współfinansowane  ze środków  Miasta Gdańska. www.gdansk.pl

Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia proszę przesyłać drogą e–mailową na adres: sympozjumspoa@wp.pl

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ