Aktualności

W marcu 2014 roku amerykańskie Centrum do Spraw Kontroli Chorób i Prewencji (Centers for Disease Control and Prevention) podało najnowsze wyniki dotyczące występowania autyzmu w USA. Ogólny wskaźnik występowania ASD (Autism Spectrum Disorder) wzrósł w stosunku do badań epidemiologicznych ogłoszonych w roku 2008 i oficjalnie przyjmuje się, że jedno na 68 dzieci w Ameryce rodzi się ze spektrum autyzmu.
Niewątpliwie wpływ na to ma zarówno większa świadomość społeczna i lepsze narzędzia diagnozowania.
Centrum do Spraw Kontroli Chorób zaznacza jednocześnie, że wiedza na temat tej niepełnosprawności jest wciąż niewystarczającą i stwierdza, że autyzm może dotyczyć jeszcze większej liczby dzieci.
Ponieważ w Polsce nie prowadzi się oficjalnych badań na temat występowania autyzmu możemy tylko przypuszczać, że częstotliwość jego występowania może być u nas podobna.
Autyzm dotyka miliony ludzi na całym świecie. Osoby z autyzmem i ich rodziny potrzebują naszej pomocy.
Nasze Stowarzyszenie od 23 lat, w ramach programu Żyć Razem buduje system wsparcia osób z autyzmem od dzieciństwa, aż po wiek dojrzały.
2 kwietnia, w dniu w którym obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, na całym świecie „zaświecą się” na niebiesko budynki i inne obiekty architektoniczne jako symbol solidarności z osobami autystycznymi i ich rodzinami. W Gdańsku trzeci rok z rzędu włączymy się w tę ogólnoświatową akcję. Dołącz do nas – zapraszamy.
Małgorzata Rybicka
Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku
Zdjęcie: W marcu 2014 roku amerykańskie Centrum do Spraw Kontroli Chorób i Prewencji (Centers for Disease Control and Prevention) podało najnowsze wyniki dotyczące występowania autyzmu w USA. Ogólny wskaźnik występowania ASD (Autism Spectrum Disorder) wzrósł w stosunku do badań epidemiologicznych ogłoszonych w roku 2008 i oficjalnie przyjmuje się, że jedno na 68 dzieci w Ameryce rodzi się ze spektrum autyzmu.<br /><br />
Niewątpliwie wpływ na to ma zarówno większa świadomość społeczna i lepsze narzędzia  diagnozowania.<br /><br />
Centrum do Spraw Kontroli Chorób zaznacza jednocześnie, że wiedza na temat tej niepełnosprawności jest wciąż niewystarczającą i stwierdza, że autyzm może dotyczyć  jeszcze większej liczby dzieci.<br /><br />
Ponieważ w Polsce nie prowadzi się oficjalnych badań na temat występowania autyzmu możemy tylko przypuszczać, że częstotliwość jego występowania może być u nas podobna.<br /><br />
Autyzm dotyka miliony ludzi na całym świecie. Osoby z autyzmem i ich rodziny potrzebują naszej pomocy.<br /><br />
Nasze Stowarzyszenie  od 23 lat, w ramach programu Żyć Razem buduje system wsparcia osób z autyzmem od dzieciństwa, aż po wiek dojrzały.<br /><br />
2 kwietnia, w dniu w którym obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, na całym świecie „zaświecą się” na niebiesko budynki i inne obiekty architektoniczne jako symbol solidarności z osobami autystycznymi i ich rodzinami. W Gdańsku trzeci rok z rzędu włączymy się w tę ogólnoświatową akcję. Dołącz do nas – zapraszamy.</p><br />
<p>Małgorzata Rybicka<br /><br />
Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku

2 kwietnia Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym wraz z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom autystycznym na całym świecie obchodzić będzie Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Tradycyjnie, w tym dniu na całym świecie, w imię solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami, podświetlone zostanie na niebiesko setki budynków i innych obiektów architektonicznych. Z tej samej okazji, organizowane są też pokazy, koncerty i inne imprezy mające na celu szerzenie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie.

W tym roku, już trzeci raz z rzędu, nasze Stowarzyszenie włącza się w tę międzynarodową akcję, nad którą patronat honorowy objęła  Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

 

2_kwietnia internet

Zapytanie ofertowe

       Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zamierza zlecić do wykonania następujący zakres robót remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Mierosławskiego 9 A w Gdańsku

Zestawienie zakresu rzeczowo – finansowego

I

Kuchnio-jadalnia – p.u. 42 m2

Lp

Rodzaj robót

jm

Ilość jm

Cena jedn

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

1

Tynkowanie  ścian

m2

60

2

Malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, gruntowanie)

m2

76

 

3

Wykończenie ścian  glazurą na klej wraz z  izolacją i przygotowaniem podłoża

m2

9

4

Montaż sufitu podwieszanego

m2

42

5

Wykonanie izolacji, wylewki betonowej, oraz ułożenie płytek gresowych na podłodze

m2

42

6

Montaż drzwi wewnętrznych

szt

1

7

Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami

kpl

1

8

Wykonanie otworu

m2

16

9

Zamurowanie otworu drzwiowego

szt

1

10

Montaż 1 okna PCV wraz z  parapetem

kpl

1

11

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz armaturą

kpl

1

12

Montaż  instalacji elektrycznej

kpl

1

Razem brutto z 23 % VAT

II

Pracownia  komputerowo-poligraficznej -p.u 23 m2

1

2

3

4

5

6

1

Tynkowanie  ścian

m2

40

2

Malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, gruntowanie)

m2

107

3

wykonanie izolacji, wylewki betonowej, oraz ułożenie  położenie paneli drewnianych na podłodze

m2

23

4

montaż 3 okien PCV wraz z  parapetami

kpl

3

5

montaż drzwi wewnętrznych

szt

1

6

montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami

kpl

1

7

montaż  instalacji elektrycznej

kpl

1

Razem brutto z 23 % VAT

III

Sala terapeutyczna p.u. 15 m2

1

2

3

4

5

6

1

Tynkowanie  ścian

m2

40

2

Malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, gruntowanie)

m2

60

 

3

wykonanie izolacji, wylewki betonowej, oraz ułożenie  paneli drewnianych na podłodze

m2

15

4

montaż 1 okna PCV wraz z  parapetem

kpl

1

5

Montaż drzwi wewnętrznych

szt

1

6

Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami

kpl

1

7

Montaż  instalacji elektrycznej

kpl

1

Razem brutto z 23 % VAT

IV

Łazienka/WC p.u. 7 m2

1

2

3

4

5

6

1

Tynkowanie  ścian

m2

50

2

Malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, gruntowanie)

m2

30

 

3

ułożenie glazury na ścianach

m2

24

4

wykonanie izolacji, wylewki betonowej, oraz ułożenie paneli drewnianych na podłodze

m2

7

5

Montaż drzwi wewnętrznych

szt

1

6

Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami

kpl

1

7

montaż 2 kabin sanitarno-systemowych (umywalka, pisuar, WC)

kpl

1

8

Montaż  instalacji elektrycznej

kpl

1

Razem brutto z 23 % VAT

 

Zbiorcze Zestawienie Kosztów

I

Kuchnio-jadalnia

II

Pracownia komputerowo-poligraficzna

III

Sala terapeutyczna

IV

Łazienka/WC

 

OGÓŁEM (I+II+III+IV) brutto z 23 % VAT

 

 

Planowany termin realizacji prac: kwiecień 2014 – czerwiec 2014

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon  601653587,  email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w  formie pisemnej, zawierające ryczałtową cenę ofertową za przewidywany zakres robót wypełniając tabelkę z zestawieniem proszę składać do dnia 07 kwiecień 2014 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A,  lub na email:  powiernictwo@vp.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca

Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca

 

Aktualne zapytania ofertowe związane z budową Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego można znaleźć w zakładce „Wspólnota Domowa”

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ