Aktualności

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na specjalistyczną branżową międzynarodową konferencję pn. „Zachowania trudne?” poświęconą podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, która już 13-14 listopada 2015 odbędzie się w Poznaniu.

Konferencja podzielona jest na dwa dni. W pierwszym dniu wysłuchamy 4 prelekcji i weźmiemy udział w dyskusjach o zachowaniach trudnych. Drugi dzień poświęcamy zdobywaniu umiejętności praktycznych podczas warsztatów ze specjalistami. Nasi prelegenci pochodzą z USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Hiszpanii i Polski, są wysokiej klasy specjalistami, od których pragniemy się uczyć i z których doświadczeń chcemy czerpać.

Zapisy i szczegóły: http://spotkania.natak.pl / tel. 782 004 222 / e-mail: konferencja@natak.pl

Cena: 295 zł. Możliwość wykupienia miejsca tylko na 1 dzień  wykładowy (195 zł) lub 2 dzień warsztatowy (130 zł). Studenci – zniżka 50%.

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Spotkania Na Tak.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Tak, Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Partner strategiczny: firma Harpo.

Miejsce: POZNAŃ Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP ul. Przybyszewskiego (Dzień I) // Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Międzychodzka 5 (Dzień II).

W załączeniu przekazuję plakat informacyjny i banner

Zachowania trudne rozumiemy jako wszelkie zachowania nietypowe, dziwaczne, niepożądane, które są nie tylko kłopotliwe dla otoczenia, społecznie anormalne, ale też obniżają jakość życia osobie z niepełnosprawnością intelektualną, utrudniając kontakt i komunikację z otoczeniem, blokując rozwój i edukację czy destabilizując poczucie komfortu. Z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną spotykamy się na co dzień w naszej pracy. Kiedyś wydawało nam się, że są one pozbawione sensu i znaczenia. Zarówno nasi terapeuci, jak i rodzice i opiekunowie osób wykazujących zachowania trudne, często czują się bezradni i osamotnieni. Bezradność tę niejednokrotnie pogłębia brak informacji na temat sposobu diagnozowania zachowań i metod terapii. Dziś zadajemy sobie pytania: dlaczego osoby z niepełnosprawnością intelektualną zachowują się nietypowo? Czym podyktowane jest trudne zachowanie? Czy zachowania trudne należy wygaszać? Jak polscy i zagraniczni terapeuci pracują z osobami zachowującymi się w sposób zakłócający, dziwaczny? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy podczas V Spotkania Na Tak 13 i 14 listopada w Poznaniu. Będziemy dążyć do zrozumienia zachowań trudnych, towarzyszących im przesłań i komunikatów. Pragniemy poszukiwać wskazówek i podpowiedzi dotyczących ich rozumienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Spróbujemy ustalić algorytmy rozwiązywania problemów lub nowe sposoby postępowania.

Łączę pozdrowienia,

Natalia Marciniak-Madejska

Dyrektor ds. wsparcia

Stowarzyszenie Na Tak

Tel. 782 004 222

www.NaTak.pl

www.BiegNaTak.pl

Program Konferencji do pobrania poniżej:

ZACHOWANIA_TRUDNE_INFO_2

Banner 2

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ