Aktualności

Zapraszamy serdecznie na coroczne spotkanie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, które odbędzie się w sobotę 1 kwietnia w godz. 17.00-19.00 w Sali Audytoryjnej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Plac Solidarności 1.

Chcemy, żeby osoby z autyzmem i ich rodziny miały poczucie, że są dla nas ważne i rzeczywiście jesteśmy razem z nimi. Chcemy też wyrazić  wdzięczność  osobom, które razem z nami budują lepszy świat dla osób z autyzmem i pomagają im na rożne sposoby – wspierają finansowo naszą działalność albo bezinteresownie oddają swój czas, i umiejętności.

Program spotkania:

  • Powitanie gości – informacja o kampanii Autism-Europe „Budowanie społeczeństwa włączającego dla osób z autyzmem”
  • Małe domy z indywidualnym wsparciem, jako priorytet w walce o prawa osób z autyzmem – film
  • Jakiego wsparcia potrzebują osoby w spektrum autyzmu do pełnego włączenia w życie społeczne sesja panelowa z udziałem samorzeczników
  • Wręczenie odznak Przyjaciela Osób z Autyzmem osobom szczególnie zaangażowanym w pomoc i integrację osób z autyzmem
  • Koncert piosenek musicalowych w wykonaniu Pauliny Araśniewicz – wokal, z towarzyszeniem Beniamina Baczewskiego- klarnet
    i saksofon oraz Marcina Twardowskiego
    – fortepian
  • Wspólne zdjęcie wszystkich gości.

Od godz.16.00 przez cały czas trwania uroczystości będzie odbywać się zbiórka i kiermasz prac osób z autyzmem z Trójmiasta, z których całkowity dochód będzie przeznaczony na placówki prowadzone przez nasze Stowarzyszenie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową: wydarzenia@spoa.org.pl

ZAPROSZENIE PDF: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu plakat do druku

 

1 marca 2023 r. w Warszawie oficjalnie pani Wioleta Umławska wiceprzewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym została wybrana na członka FORUM DIALOGÓW na lata 2023-2025. „Forum Dialogu” stanowi przestrzeń współpracy PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, jest ciałem konsultacyjno-doradczym Prezesa.
Transmisja ze spotkania Zarządu i ekspertów PFRON oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych powołanych w skład Forum Dialogu jest dostępna na:   https://fb.watch/j0f5CT9Dtj/

Na zdjęciu: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz Wioleta Umławska wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Na zdjęciu od lewej:
Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei
Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON
Wioleta Umławska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
Dorota Habich, zastępczyni Prezesa PFRON
Anna Chwałek, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”

W miniony poniedziałek 27.02.2023 w Senacie z inicjatywy posłanki Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz została zorganizowana ważna debata „Na pomoc niesamodzielnym. Przyszłość opieki długoterminowej w Polsce”. Razem z organizacjami, w tym Koalicją Na pomoc niesamodzielnym, ekspertami, parlamentarzystami – rozmawialiśmy o tym, jak stworzyć prawdziwy SYSTEM wsparcia dla osób wymagających opieki uwzględniający ścisłą współpracę pomocy społecznej i systemu ochrony zdrowia. Na spotkaniu poruszono wiele tematów dotyczących opieki nad osobami przewlekle chorymi, w podeszłym wieku, czy z niepełnosprawnością,- z perspektywy zarówno dyrektorów instytucji, takich jak Domy Pomocy Społecznej, czy Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących osoby niesamodzielne, czy też liderki ruchów społecznych. Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i wiceprzewodnicząca Porozumienia AUTYZM-POLSKA przedstawiła jeden z priorytetów środowiska osób z autyzmem- konieczność wprowadzenia gwarancji ustawowych dla finansowania małych domów z indywidualnym wsparciem w środowisku lokalnym dla osób z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami . Dziękujemy posłance Marzena Okła Drewnowicz za zorganizowanie debaty. Mamy nadzieję, że wnioski, które zostały sformułowane, posłużą do przygotowania dobrych rozwiązań prawych uwzględniających indywidualne potrzeby wszystkich osób niesamodzielnych.

Na zdjęciu od prawej:
Wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska,
Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz,
Senator RP Beata Małecka-Libera Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia oraz prowadzący spotkanie
pan Tomasz Michałek Dyrektor Biura Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń
Debata „Na pomoc niesamodzielnym” – Przyszłość opieki długoterminowej.
Warszawa Senat RP 27.02.2023 rok

Małgorzata Rybicka Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Wiceprzewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska
wraz z uczestnikami debaty „Na pomoc niesamodzielnym” – Przyszłość opieki długoterminowej.
Warszawa Senat RP 27.02.2023 rok

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ