Aktualności

 Seminarium „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem  i zespołem Aspergera” | 2008-11-14
Program seminarium dotyczyć będzie dwóch istotnych zagadnień – terapii wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz dylematów związanych  z wyborem najbardziej efektywnej terapii dla dzieci autystycznych w świetle badań naukowych.  Seminarium jest pomyślane jako forma dialogu pomiędzy ludźmi nauki i praktykami, reprezentującymi różne środowiska i opcje terapeutyczne. Zaproszeni wykładowcy  są  ekspertami w dziedzinach  terapii i edukacji osób z  autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Liczymy na żywą dyskusję i wymianę doświadczeń.

Program seminarium:
  • Dr Rick Eigenbrood, Seattle Pacific University: Stosowana Analiza Zachowania i  TEACCH; sprawdzanie dwóch różnych modeli interwencji dla dzieci i młodzieży     z autyzmem (tłumaczenie symultaniczne)
  • Dr Jacek Kozłowski, Uniwersytet Gdański: Dylemat – Stosowana Analiza Zachowania czy TEACCH – głos w dyskusji.
  • Dr Agnieszka Rynkiewicz, Seattle  Pacific University: Zespół Aspergera – Tajemnicze  umysły. Jak je rozpoznawać i jak uczyć.
  • Mgr Agnieszka Maślaczyk – Trzasko, mgr Kalina Markowska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku: Rozwijanie „teorii umysłu” u wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Od godz. 14.00 rozpocznie się rejestracja uczestników, odbiór słuchawek oraz faktur.
Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na seminarium na adres e-mailowy  sekretariat@autyzm.net.pl  lub do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 80-365 Gdańsk,  ul. Dąbrowszczaków 28.
Jednocześnie  należy opłacić koszt udziału w seminarium  w wysokości 30 zł , na  konto Stowarzyszenia  Pomocy Osobom Autystycznym 80-365 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28,  nr konta : 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474   z dopiskiem „ Seminarium”.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania: Karta zgłoszenia na seminarium

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ