Blog

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zaprasza na Szkolenie dla rodziców i rodzeństwa dorosłych osób z autyzmem zamieszkujących Gminę Miasta Gdańsk 

TERMIN: 4 lipca 2022 rok

Czas trwania: 9.00-15.00
Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ON-LINE

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 28 czerwca 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU
KARTA ZGŁOSZENIA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Zakres szkolenia:

 • Charakterystyka dorosłych osób z autyzmem, z uwzględnieniem potrzeb zmieniających się z wiekiem.
 • Główne założenia terapii behawioralnej.
 • Kształtowanie zachowań adaptacyjnych u dorosłych osób z autyzmem.
 • Budowanie systemu motywacyjnego.
 • Analizowanie trudnych zachowań pod kątem ich funkcji i ewentualnych przyczyn medycznych.
 • Strategie proaktywne i reaktywne w pracy nad trudnymi zachowaniami.
 • Informacja o etycznych aspektach terapii.
 • Informacja o prawach osób niepełnosprawnych.

Szkolenie poprowadzi:

Beata Ignaczewska – pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Jest dyrektorem Centrum Terapii behawioralnej oraz Niebieskiego Przedszkola w Gdańsku. W całym kraju prowadzi konsultacje, diagnozy oraz szkolenia i superwizje. Jest członkiem Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

INFORMACJA O SZKOLENIU W PLIKU PDF DO POBRANIA: autyzm_szkolenie_dla_rodzice i rodzeństwo dorosłych osób z autyzmem_4_lipiec_2022

 

 

 

 

 

 

 

7 czerwca 2022 r. w Kolbudach odbyła się konferencja pn. „Autyzm…życie na krawędzi lęku”. O placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i dorosłości osób w spektrum autyzmu wykład przedstawiła przewodnicząca Małgorzata Rybicka.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji, które przygotowała polnocna.tv :

W dniach 26-17 maja z przyjemnością gościliśmy w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym panią prezes Annę Chwałek, panią dyrektor Martę Łukowską – Almaszy oraz zespół terapeutów ze Stowarzyszenia Wspólny Świat. Dwudniowa wizyta studyjna była okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wszystkich działań prowadzonych dla osób w spektrum autyzmu przez Stowarzyszenie Wspólny Świat.

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Domowa im. Arama Rybickiego                                               Centrum w Gdańsku

W ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym otrzymało wsparcie na działalność rehabilitacyjną, która ukierunkowana jest na osoby ze spektrum autyzmu w dwóch projektach na łączną kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3 708 438,43 zł. Przewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym pani Małgorzata Rybicka oraz sekretarz Stowarzyszenia pan Kacper Ptaszek podpisali w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku 12 maja 2022 r. umowy z PFRON na ich realizację.

Projekt pierwszy pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z autyzmem im. Arama Rybickiego -szansą na godne życie”  ma za zadanie rozwijanie niezbędnych umiejętności do niezależnego codziennego funkcjonowania, prowadzenia ze wsparciem gospodarstwa domowego w małej specjalistycznej formie mieszkalnictwa. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Całkowita wartość zadania wynosi 1.220.512,00 zł, w tym wartość dofinansowania z PFRON to 1.208.306,88 zł. Termin projektu od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Celem projektu drugiego pn. „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągniecia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania poprzez rehabilitacje społeczną i zawodową. Termin projektu  od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. Całkowita wartość zadania wynosi 2.525.385,40 zł, w tym wartość dofinansowania z PFRON to 2.500.131,55 zł.

 

Zdjęcia z zawarcia umowy z PFRON: od prawej Małgorzata Rybicka przewodnicząca Stowarzyszenia oraz Kacper Ptaszek – sekretarz Stowarzyszenia, po lewej stronie Dariusz Majorek – dyrektor PFRON Oddział Pomorski.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym zaprasza na Szkolenie dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów pracujących z dorosłymi osobami z autyzmem na terenie Gminy Gdańsk

Termin: 11-12 czerwca 2022 roku
Czas trwania: dzień I 9.00-15.00
                            dzień II 9.00-15.00

Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ON-LINE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIOWA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 6 czerwca 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy 

Zakres szkolenia:

 • Umiejętności (interakcje społeczne, komunikowanie się, sztywne wzorce zachowań).
 • Przypomnienie podstaw teoretycznych stosowanej analizy zachowania w kontekście pracy z osobami z autyzmem.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego budowania systemu motywacyjnego.
 • Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego dla dorosłej osoby z autyzmem.
 • Wybór i kształtowanie priorytetowych zachowań adaptacyjnych.
 • Metody uczenia nowych umiejętności: metoda odrębnych prób, uczenie w naturalnym środowisku (NET) i uczenie przy okazji (OTM), łańcuchy zachowań, plany aktywności.
 • Organizowanie optymalnego środowiska terapeutycznego.
 • Rodzaje podpowiedzi umożliwiających osobom z autyzmem przyswajanie nowych umiejętności. Uczenie bez błędu.
 • Generalizacja i utrzymanie efektów terapii.
 • Dokumentowanie przebiegu terapii.
 • Analizowanie zachowań trudnych pod kątem ich funkcji oraz ewentualnych przyczyn medycznych.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne i reaktywne.
 • Etyczne aspekty terapii. Prawa osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie poprowadzą:
Małgorzata Marszałek i Zofia Brzeska – certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralne PLTB. Superwizorki SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

INFORMACJA O SZKOLENIU W PLIKU PDF DO POBRANIA: Dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów dorosłych osób z autyzmem 11_12_czerwca_2022

 

 

 

 

Rozpoczęła się budowa nowej Wspólnoty Domowej dla dorosłych osób z autyzmem przy ulicy Malczewskiego 133 w Gdańsku.
W trzypoziomowym budynku będzie mogło zamieszkać na stałe 12 niepełnosprawnych osób.
Będzie to kolejne miejsce, zbudowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które zapewni niesamodzielnym osobom z autyzmem mieszkanie, całodobową opiekę oraz aktywizację społeczną i zawodową. Chcemy, aby miały zapewnione godne warunki, poczucie bezpieczeństwa i aktywne, ciekawe życie. Jesteśmy pewni, że tego typu placówki, mające warunki zbliżone do domowych, są najlepszym rozwiązaniem dla dorosłych osób z autyzmem, którymi rodzice nie będą już mogli się zajmować.
Dziękujemy Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk za danie nam możliwości realizowania nowatorskich projektów w skali kraju.
Budowa będzie finansowana w 85% ze środków unijnych. Pieniądze na realizację projektu „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” zostaną przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

27 kwietnia odbył się z udziałem przewodniczącej Stowarzyszenia pani Małgorzaty Rybickiej oraz dr Anny Budzińskiej Webinar „Dorosłość osób z autyzmem”. Uczestniczyło w nim na żywo 868 osób.
Webinarium DOROSŁOŚC OSÓB Z AUTYZMEM jest do obejrzenia na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Oyg0CvbGryw
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z pozostałą ofertą webinariów dotyczących tematyki autyzmu na stronie Instytutu:
Bardzo dziękujemy za zaproszenie Istytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

Miło nam poinformować, że we wtorek 12 kwietnia br. w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Podczas uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska wręczyli przedstawicielom beneficjentów pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6 155 759 zł na dwa projekty: „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” oraz „Żyć razem – wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin”. Nowy obiekt powstanie przy ul. Malczewskiego 133, obok Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego.
Dziękujemy Samorządowi Województwa Pomorskiego za danie nam możliwości realizowania nowatorskich w skali kraju projektów, dzięki którym kolejne dorosłe osoby z autyzmem ich rodziny dostaną szansę na godne, aktywne życie i integrację ze społecznością lokalną.

W sobotę 2 kwietnia 2022r. w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia naszej działalności. Tyle lat niesiemy pomoc osobom z autyzmem w naszym kraju i walczymy o ich prawa.
Pragniemy podziękować wszystkim naszym dotychczasowym Darczyńcom, wszystkim osobom, które bezinteresowanie wspierały przez ten cały czas. Bez Was nie byłoby naszego wspólnego sukcesu.
Dziękujemy wszystkim znakomitym Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i razem z nami świętowali (w tym tańczyli do świetnych utworów zespołu Reggaeside).
Dziękujemy Aleksandra Dulkiewicz oraz Porozumienie Autyzm-Polska za objęcie naszego święta patronatem. Dziękujemy Europejskie Centrum Solidarności za pomoc w organizacji. Dziękujemy gdansk.pl oraz Trojmiasto.pl za wsparcie medialne.
Dziękujemy Марія Плішка za tłumczenie przemówienia Małgorzata Rybicka na język ukraiński. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim w tym bardzo trudnym czasie, Pięniądze zebrane podczas kiermaszu (4102zł) przeznaczymy na pomoc osobom z autyzmem z Ukrainy. Слава Україні! 🇺🇦
Cieszymy się, że mogliśmy wręczyć odznakę „Przyjaciela osób z autyzmem” pięciu osobom za szczególne działania na rzecz SPOA oraz bezinteresowną pomoc osobom z autyzmem.
Osoby nagrodzone podczas wydarzenia to:
– Dorota Abramowicz – wieloletnia redaktorka Dziennika Bałtyckiego (dziś w Zawsze Pomorze)
Tomasz Jarowicz – członek Rady Fundacji Westernacher
– Piotr Sylwestrzak – dyrektor Zarządzający Smurfit Kappa
– Marcin Kradziecki – mecenas
– dr Michał Urban – radca prawny
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Fot. Ryszard Banach / SPOA

Hasło tegorocznej kampanii Porozumienia Autyzm-Polska w Miesiącu Świadomości Autyzmu brzmi: „Autyzm. Nie możemy czekać”.

Podpisujmy petycję w sprawie dorosłych osób z autyzmem!

https://www.petycjeonline.com/autyzm_nie_moemy_czeka_petycja_w_sprawie_dorosych_osob_z_autyzmem

Do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, do wiadomości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

Autyzm. Nie możemy czekać!

Czekamy już wiele lat. My i nasze dzieci. Starzejemy się razem z nimi. Boimy się o ich przyszłość. System wsparcia, jaki mamy w Polsce nie gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. System  wymaga pilnych zmian. W Porozumieniu Autyzm-Polska dobrze wiemy, jakie zmiany są konieczne, i apelujemy o nie od dawna. A dziś – w kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, my się ich po prostu domagamy.

Żądamy miejsc do godnego życia dla dorosłych osób z autyzmem. Wielkie domy pomocy społecznej są dla nich koszmarem, który kończy się często fizycznym okaleczeniem i przedwczesną śmiercią. Konieczne są kameralne miejsca zamieszkania, Wspólnoty Domowe. Opracowaliśmy ich koncepcję, jest gotowa.

Żądamy także wsparcia pracy dla osób z autyzmem. U naszych zachodnich i północnych sąsiadów potrafią ją zapewnić. Dorosły człowiek, jeśli tylko może, powinien pracować. Jeśli nie jest w stanie, trzeba zapewnić mu wsparcie pozwalające na rehabilitację i aktywne, rozwijające go spędzanie czasu.

Porozumienie Autyzm-Polska zrzesza 30 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Większość z nich założyli rodzice osób ze spektrum. Dobrze wiemy, że osoby z autyzmem nie mogą dłużej czekać na odpowiednie wsparcie i bezpieczną przyszłość. Wiemy, co trzeba zmienić, znamy dobre przykłady z innych krajów europejskich.

Domagamy się:

 • zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia mieszkalnictwa dla osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie, w tym dla osób z autyzmem;
 • zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia pracy i aktywności tych osób.

 

My, rodzice, nie możemy dłużej czekać. Czas na decyzje rządzących.

 

Poparcia udzielają:

 • Michał Wroniszewski – Przewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Wiceprzewodnicząca Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Edward Bolak – Wiceprzewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Sebastian Cycuła – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Bogumiła Dudkowska-Bronecka – Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Agnieszka Haremska – Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Karolina Bajer – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Marcin Kruhlej – Wiceprezes Zarządu
 • Grażyna Bałza vel Betuza – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, Warszawa
 • Izabela Broczkowska – Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS, Warszawa
 • Anna Chwałek – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej
 • Bożena Fryc – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Nowy Sącz
 • Barbara Górna-Bryzek – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej, Marek Hoffmann – Wiceprezes Zarządu, Rozetta Michnik – Członek Zarządu, Joanna Gil – Członek Zarządu, Katarzyna Gala – Członek Zarządu
 • Małgorzata Jabłońska – Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Autyzmu w Toruniu
 • Monika Kłeczek – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS, Bielsko-Biała, Adam Wrzesiński – Wiceprezes
 • Adam Kompowski – Prezes Zarządu Fundacji Dom Autysty w Poznaniu, Hanna Barełkowska, Wiceprezes Zarządu, Marlena Nowicka-Kompowska, Członek Zarządu
 • Katarzyna Kowalska – Prezes Fundacji Być jak inni w Ciechanowie, Małgorzata Kowalska, Zastępca Prezesa, Joanna Sadowska, Członek Zarządu
 • Krystyna Kobel Buys – Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna, Mikoszów    Elżbieta Krysiewicz – Członek Zarządu Fundacji Oswoić Świat, Białystok
 • Urszula Kubicka-Formela – Prezes Zarządu, Fundacja Niebieski Szlak, Gdynia
 • Jan  Maciejowski – Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Krakowie, Beata Nowak, Wiceprezes Zarządu, Grażyna Dybał, Skarbnik Zarządu
 • Jerzy Michno – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju, Olsztyn
 • Iwona Mróz – Prezes, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
 • Romana Olkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Małgorzata Szczepańska – Skarbnik Zarządu
 • Małgorzata Paciejewska-Sokołowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Prezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 • Paulina Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach, Przewodnicząca
 • Alina Perzanowska – Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei, Kraków
 • Agata Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia Solis Radius, Rzeszów
 • Anna Prokopiak – Prezes Zarządu Fundacji Alpha, Lublin
 • Anna Rozetti – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi
 • Katarzyna Rybicka – Wiceprezes Fundacji Autyzm Up, Kraków
 • Elżbieta Sobolewska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu
 • Gabriela Strąk – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONiA, Węgrów, Urszula Krasnodębska – Wiceprezes, Katarzyna Gierej – Członek Zarządu, Iwona Zarzycka – Członek Zarządu, Jolanta Osiadacz – Członek Zarządu, Małgorzata Krynicka – Pełnomocnik Zarządu
 • Alicja Winiszewska – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, Wrocław
 • Aneta Wojciechowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Asystent dorosłej osoby z autyzmem

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie,

– wiedza dotycząca teorii uczenia, rozwijania zachowań deficytowych, pracy nad zachowaniami trudnymi, prowadzenia pracy z osobami z autyzmem udokumentowana ukończeniem stosownego kursu lub szkolenia, np. III-stopniowe szkolenie lub kurs dotyczący terapii behawioralnej lub innych obadanych naukowo technik terapii, edukacji i wspierania osób z autyzmem (EBP – Evidence Based Practices) np. zajęć integracji sensorycznej,

– doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem,

– umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem, rozumienie i szanowanie ich potrzeb,

– umiejętność wchodzenia w relacje podmiotowe, stwarzanie sytuacji wyboru, dawanie szansy na podjęcie zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę w projekcie do 31 marca 2022r. z możliwością dalszego jej przedłużenia,
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 506669545

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Terapeuta dorosłych osób z autyzmem – praca w systemie zmianowym. Projekt „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Przewidywany czas trwania projektu do 31.03.2022 r.

Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem

Adres: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub w trakcie
  albo ukończona szkoła policealna dla terapeutów zajęciowych,
 2. doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem,
 3. ukończenie kursu terapii behawioralnej,
 4. umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

Umiejętność gry na instrumencie, umiejętności sportowe, plastyczne, kulinarne itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 3. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
 4. dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę

 2. uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,

 3. szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,

 4. możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (58) 557-53-41 lub 887-026-208

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o różnych formach wsparcia w związku z pandemią:
1) na stronie https://www.gdansk.pl/gip znajduje się Gdański Informator Pomocowy, wybiera się „potrzebuję pomocy” i wybiera zakres pomocy jaki jest potrzebny, szczególna zakładka dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami:
powinny się tam znaleźć wszystkie potrzebne informacje.
Informacja i pomoc:
– w dni powszednie w Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godzinach pracy Ośrodka), link: http://mopr.gda.pl/kontakt/
– całodobowo pod numerem: 500 218 337 oraz email: wsparcie@mopr.gda.pl
– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22
(całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR).
3) Inicjatywa absolwentów Uniwersytetu SWPS (konsultacje online):
BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE dla osób najbardziej potrzebujących w czasie pandemii.
„Pogotowie psychologiczne” – profile konsultantek dostępne na stronie: https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/zespol/…
Żeby zapisać się na konsultację trzeba zarejestrować się w linku
rejestracyjnym przy nazwisku wybranej konsultantki.
Do druku:

DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Na stronie https://www.gdansk.pl/gip znajduje się Gdański Informator Pomocowy. W miejscu „potrzebuję pomocy” wybiera się zakres pomocy, jaki jest potrzebny.
Szczególna zakładka dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami:
Wsparcie z MOPR Gdańsk:
Informacja i pomoc:
– w dni powszednie w Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godzinach pracy Ośrodka), link: http://mopr.gda.pl/kontakt/
– całodobowo pod numerem: 500 218 337 oraz email: wsparcie@mopr.gda.pl
– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22
(całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR).

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta dorosłej osoby z autyzmem.

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymiar pracy: cały etat

Kandydatem na stanowisko może być osoba, spełniająca następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika lub jest w trakcie
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną
 • mile widziany kurs terapii behawioralnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia: Curriculum vitae i list motywacyjny

Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Oferujemy:

 • pracę pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mailowy: autyzmcentrum@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609 117 897

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Tadeusza Gałkowskiego, psychologa, wykładowcy akademickiego, autora wielu publikacji naukowych i wybitnego eksperta w tematyce autyzmu.
Profesor Gałkowski pełnił funkcję prodziekana Wydziału Psychologii UW, Kierownika Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Pan Profesor był ciepłym, życzliwym człowiekiem i społecznikiem. Dzięki niemu powstało Krajowe Towarzystwo Autyzmu i Polski Komitet Audiofonologii.
Przez całe swoje życie pracował na rzecz zmiany podejścia do osób ze spektrum w Polsce i poprawy ich sytuacji. Wychował tysiące studentów i doktorantów. Był nauczycielem wielu z nas.
My wszyscy – osoby z autyzmem, ich rodziny, wszyscy działający na rzecz osób z ASD ponieśliśmy ogromną stratę.
Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

#NOWAWITOMIŃSKA9 – Trzeba pilnie wyremontować budynek, w którym ponad 30 dorosłych osób z autyzmem uczy się żyć razem z nami! Prowadzimy zrzutkę https://zrzutka.pl/drugidom

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Dorosłych Osób z Autyzmem działa od 2004 roku. Jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce, które oferuje bardzo profesjonalną pomoc osobom z tą niepełnosprawnością. Dorosłe osoby z autyzmem ze względu na specyficzne problemy, z którymi się zmagają, nigdzie indziej nie zostałyby przyjęte. Chcemy aby ich terapia mogła odbywać się w dobrych warunkach, dlatego prosimy Cię o wsparcie! Potrzebny jest pilny remont stuletniego budynku przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni.

Dlaczego teraz zbieramy i na co konkretnie?

Centrum na Witomińskiej 9 w Gdyni to stary, parterowy budynek z 1920 roku, który wymaga natychmiastowego remontu. Jeśli tego nie zrobimy teraz to w niedługim czasie miejsce to nie będzie się nadawało do prowadzenia terapii i nie zapewni właściwych warunków do pracy. Dodatkową kwestią motywującą nas do działania JUŻ TERAZ, jest to, że im dłużej byśmy przekładali datę rozpoczęcia, tym remont byłby bardziej kosztowny.

Chcemy jak najszybciej przygotować budynek do codziennych zajęć terapeutycznych i pracy, dlatego działamy JUŻ TERAZ. Chcemy, aby po pandemii nasi podopieczni od razu wrócili na Witomińską 9.

Prosimy Cię, pomóż nam zakończyć remont. Dorzuć się i udostępnij naszą zrzutkę!
https://zrzutka.pl/drugidom

Nasi uczestnicy to konkretne osoby: Kasia, Bartek, Wiktor, Ola, Patryk, Tomek, Piotr i wielu innych. Dla nich Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni jest bardzo ważną częścią życia. Często nie mają innego miejsca, do którego chodzą codziennie, ani innych relacji niż ze swoimi koleżankami i kolegami oraz terapeutami z Centrum.

Dzięki Tobie podopieczni Centrum będą mogli wrócić do terapii i pracy. Wspomóż nas!

Co kupimy za Twój datek

Każda złotówka, która zostanie zebrana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w tej zbiórce, przekazana będzie na remont Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni.

Środki zapewnione przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zadeklarowane przez Urząd Miasta Gdynia pokryją ok. 70% kwoty potrzebnej do przeprowadzenia remontu.

Musimy zebrać brakujące 30%. Bardzo potrzebujemy Twojego wsparcia, tak aby remont mógł zostać przeprowadzony w całości. Chcemy, żeby budynek mógł służyć naszym podopiecznym jeszcze przez wiele lat.

Za przekazaną przez Ciebie kwotę możemy kupić:

 • 10 zł – jedno gniazdko elektryczne
 • 25 zł – dwie płyty kartonowo-gipsowe do wykonania ścianek
 • 50 zł – 1m2 płytek gresowych do łazienki
 • 100 zł – 3m2 wykładziny PCV na podłogi
 • 200 zł – jedną sufitową lampę LED
 • 500 zł – jedno skrzydło drzwiowe z ościeżnicą
 • 1000 zł – dwa duże grzejniki płytowe o mocy 3kW

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Razem łatwiej” Magdy Świerczyńskiej-Dolot dostępnej na stronie Radio Gdansk. Kierownik Marek Ostrowski, terapeutka Aleksandra Wachowska oraz podopieczny Wojtek wraz z mamą opowiadają o Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem i o życiu codziennym.

https://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/manufaktura-reportazu/item/112381-od-lat-pomagaja-teraz-sami-sa-w-potrzebie-trwa-zbiorka-na-remont-centrum-dla-osob-z-autyzmem-razem-latwiej/112381-od-lat-pomagaja-teraz-sami-sa-w-potrzebie-trwa-zbiorka-na-remont-centrum-dla-osob-z-autyzmem-razem-latwiej

RAZEM DLA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM- DOŁĄCZ DO NAS W WYDARZENIU NA FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/2693223660934857/

Dziękujemy!

Niepełnosprawność dziecka w rodzinie to zdarzenie budzące wiele obaw i niepokoju u rodziców oraz powodujące pojawienie się niepewności związanej z przyszłością. Miłości do dziecka towarzyszą często poczucie winy, bezradności oraz różnego rodzaju lęki – przed odrzuceniem społecznym, wyzwaniami związanymi z terapią i rehabilitacją, pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka czy też jakością pełnienia roli rodzicielskiej.
Rodzice dziecka niepełnosprawnego borykają się z natłokiem intensywnych emocji, wśród których przeważają emocje negatywne. Nie pozostaje to bez wpływu na charakter kontaktu z dzieckiem- nieodpowiedni klimat emocjonalny wokół dziecka niepełnosprawnego może utrudnić rodzicom przyjęcie pomocy w rehabilitacji i terapii dziecka oraz obniżyć jej skuteczność, co czyni sytuację tych rodzin jeszcze trudniejszą.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

Zgłoś się do nas, jeśli:

-jesteś rodzicem/opiekunem dziecka lub osoby dorosłej z zaburzeniami rozwojowymi;
-potrzebujesz wysłuchania oraz szczerej, życzliwej rozmowy;
-pragniesz lepiej zrozumieć swoje postawy i emocje wobec niepełnosprawności dziecka, aby poprawić jakość relacji;
-czujesz się bezsilna/y, niezrozumiana/y i wyobcowana/y;
-przeżywasz silny stres i chcesz poprawić swoje samopoczucie.

Konsultacje poprowadzi mgr Anna Maniewska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji, absolwentka kierunku Psychologia ze specjalnością Neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na UG, a także absolwentka szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas dwuletniego stażu w Centrum Interwencji Kryzysowej FDN w Gdańsku, pracując z osobami doznającymi przemocy, w kryzysach emocjonalnych, stanach presuicydalnych oraz żałobie. Od sześciu lat związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, gdzie pracuje w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych z dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną. Od czterech lat terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmemw Gdańsku.
W pracy charakteryzuje się uważnością, empatią i otwartością na drugiego człowieka.

Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w środy i czwartki o godzinie
16.00 i 17.00 (spotkanie trwa 50 minut) w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9A.

Konsultacje z psychologiem oferowane przez SPOA są BEZPŁATNE.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia terminu spotkania:

tel. 721 593 298
e-mail: anna.m.maniewska@gmail.com

 

Potrzebny jest pilny remont stuletniego budynku przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni. Dlatego organizujemy zrzutkę:
https://zrzutka.pl/drugidom

Każda złotówka, która zostanie przekazana Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w tej zbiórce zostanie przekazana na remont Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni.

Środki przekazane nam przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zadeklarowane przez Urząd Miasta Gdynia pokryją ok. 70% kwoty potrzebnej do przeprowadzenia remontu.

Musimy zebrać brakujące 30%. Bardzo potrzebujemy Twojego wsparcia, żeby remont mógł zostać przeprowadzony w całości i budynek mógł służyć naszym uczestnikom przez wiele lat.

Za przekazaną przez Ciebie możemy kupić:

 • 10 zł – jedno gniazdko elektryczne
 • 25 zł – dwie płyty kartonowo-gipsowe do wykonania ścianek
 • 50 zł – 1m2 płytek gresowych do łazienki
 • 100 zł – 3m2 wykładziny PCV na podłogi
 • 200 zł – jedną sufitową lampę LED
 • 500 zł – jedno skrzydło drzwiowe z ościeżnicą
 • 1000 zł – dwa duże grzejniki płytowe o mocy 3kW

Wpłaty możesz dokonać poprzez zrzutkę tu: https://zrzutka.pl/drugidom

lub bezpośrednio przelewem na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28
80-365 Gdańsk
BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474
z dopiskiem: „Remont w Centrum w Gdyni”

Chcemy jak najszybciej przygotować budynek do codziennych zajęć terapeutycznych i pracy, dlatego działamy JUŻ TERAZ. Chcemy, aby po pandemii nasi podopieczni od razu wrócili na Witomińską 9.

Na wszelkie pytania odpowiedzi udzieli Krzysztof Banach 504134272 k.banach@spoa.org.pl

Dzięki Tobie podopieczni Centrum będę mogli wrócić do terapii i pracy. Wspomóż nas!

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko Terapeuty dorosłych osób z autyzmem 
w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” przewidywany czas trwania projektu 05.2019 r. – 31.03.2022 r.

Stanowisko: Terapeuta dorosłych osób z autyzmem

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem
Adres: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133 

Oferujemy:

1) forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenie

2) uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,

3) szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,

4) możliwość rozwoju zawodowego.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub w trakcie
  albo ukończona szkoła policealna dla terapeutów zajęciowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem,
 • ukończenie kursu terapii behawioralnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane: umiejętność gry na instrumencie, umiejętności sportowe, plastyczne, kulinarne itp.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy.

Dokumenty należy składać:
osobiście w terminie do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18
lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:
1. Terapeuta dorosłych osób z autyzmem
2. Opiekun dorosłych osób z autyzmem
w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób
z Autyzmem”
przewidywany czas trwania projektu od maja 2019 r. do 31.03.2022 r.

 

 1. Stanowisko: Terapeuta osób z autyzmem – praca w systemie zmianowym.

Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem
Adres: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub  w  trakcie albo ukończona szkoła  policealna  dla terapeutów zajęciowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem,
 • ukończenie kursu terapii behawioralnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane: umiejętność gry na instrumencie, umiejętności sportowe, plastyczne, kulinarne itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa-zlecenie
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać:
osobiście w terminie do dnia 20 lipca 2019 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

 1. Stanowisko: Opiekun dorosłych osób z autyzmem – praca w systemie zmianowym.

 Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem
Adres: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończenie szkoły policealnej dla asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna DPS, opiekuna środowiskowego, opiekuna medycznego itp.
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • umiejętność pracy w zespole,

Mile widziane: umiejętność gry na instrumencie, umiejętności sportowe, plastyczne, kulinarne itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • Dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa-zlecenie
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać:
osobiście w terminie do dnia 20 lipca 2019 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

Zapraszamy na mszę świętą dla osób z autyzmem,

ich rodzin i przyjaciół, która zostanie odprawiona 20 października (w sobotę) o godz. 16.30 w kościele Św. Brata Alberta.

Adres:

Gdańsk- Przymorze, ul. Olsztyńska.

Z pozdrowieniami,
Małgorzata Rybicka

Zaczął się Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów

– wydarzenie organizowane przez Fundację Otwarte Forum w ramach prowadzonej przez nią ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Napisz Testament”, której jednym z uczestników jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Więcej informacji na: www.napisztestament.org.pl

Przypominamy,że trzeci stopień szkolenia z zakresu terapii behawioralnej odbędzie się w najbliższy weekend na terenie Centrum dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Mierosławskiego 9A – boczna od ul. Mickiewicza

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia

Beata Ignaczewska- prowadząca szkolenie

Zapraszamy na  pierwszą w Nowym Roku Mszę Świętą

dla osób z autyzmem, ich Rodzin i Przyjaciół, która zostanie odprawiona

w najbliższą sobotę 17 lutego br.o godz. 16:30 w Kościele Św. Brata Alberta,

Gdańsk – Przymorze ul. Olsztyńska 2. Mszę Św. odprawi ksiądz Paweł Pieper.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

KONKURS

Projekt na oznakowanie poprawiające bezpieczeństwo niepełnosprawnego rowerzysty

Wszystkich grafików oraz pasjonatów projektowania zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez działające na terenie Trójmiasta Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

CELE KONKURSU:
Projekt ma na celu stworzenie oznakowania na rowery, ale także inne proste pojazdy (np. hulajnogi, wrotki, itp.) obsługiwane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

Opisywana grupa docelowa to osoby obsługujące rowery i inne pojazdy samodzielnie, sprawnie, jednak wykazujące również zachowania, które mogą być oceniane jako zakłócające płynność ruchu na ścieżce rowerowej bądź chodniku, np. nagłe zatrzymania czy niesygnalizowane zbaczanie z toru jazdy.

Pragniemy, by dzięki dodatkowemu oznakowaniu, niepełnosprawni mogli poruszać się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych bezpiecznie, byli bardziej widoczni, a jednocześnie aby owo oznakowanie nie było dla nich stygmatyzujące; aby znaczek zwracał uwagę i skłaniał innych uczestników ruchu do większej ostrożności. Chcemy również, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną były postrzegane jako pełnoprawni, chociaż posiadający specyficzne potrzeby, uczestnicy ruchu.

Dotychczas nie powstały projekty plakietek, znaczków czy choćby piktogramów wskazujących na niepełnosprawność intelektualną – niepełnosprawność kojarzona jest głównie z tą w sferze poruszania się (osoby na wózkach inwalidzkich) lub działania narządów zmysłów (osoby niewidome/niesłyszące).

NAGRODY:                           

 • Wdrożenie do produkcji zwycięskiego projektu wyłonionego przez Jury.
 • Nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych do projektu.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku.

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika ewentualnie terapeuta  zajęciowy lub pielęgniarz psychiatryczny
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny,
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • Opinia o pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 18 września 2017 r. tj. poniedziałek do godziny 14.00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 502-14-83-82

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem,
na bezpłatne szkolenie ,,DZIECKO Z AUTYZMEM-ABC TEORII I PRAKTYKI’’. Szkolenie odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 30 września w godz. 9.00.-15.00. na terenie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku -Przymorze przy ul. Dąbrowszczaków 28
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do czwartku 28 września do godz. 14.00 pod nr tel.: 58 557 53 41 lub mailowo: autyzm@spoa.org.pl

Szkolenie finansowane jest przez Stowarzyszenie. Uczestnicy ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym – BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020  1811  0000  0002  0072  0474

PROGRAM SZKOLENIA:
A.
1. Wstęp
2. Co to jest autyzm.
-Triada zaburzeń
-Charakterystyka dziecka z autyzmem
– Po co rozwijać deficytowe umiejętności takie jak: patrzenie na osoby, zabawę, wskazywanie palcem, komunikację
– Co robić po otrzymaniu diagnozy? Jaki rodzaj terapii wybrać? My proponujemy terapię behawioralną.
Część warsztatowa
B.
1. Cele terapii:
– rozwijanie deficytowych umiejętności (mowa/komunikacja, zabawa, umiejętności społeczne, kontakt wzrokowy, dzielenie się uwagą, samodzielność…)
– redukowanie niepożądanych zachowań (kontrola stymulacji, trudnych zachowań)
– generalizacja nabytych umiejętności
Część warsztatowa
C.
1.Jak pracować z dzieckiem autystycznym?
Wykorzystanie planów aktywności, wzmocnień, kontraktów,
Część warsztatowa

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Grupa GPEC urządziła ogród we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego

W ramach programu wolontariatu pracowników Grupy GPEC, 15 wolontariuszy w jeden dzień zmieniło nie do poznania teren wokół Wspólnoty Domowej. 

Grupa GPEC od lat prowadzi projekty na rzecz społeczności lokalnych na  Pomorzu – remontuje place zabaw, pomaga domom dziecka i dba o najbliższe otoczenie. Dotychczas pracownikom firmy udało się zrealizować 50 projektów, m.in. w Gdańsku, Tczewie i Starogardzie Gdańskim oraz ich okolicach.

Tym razem ochotnicy z firmy zagospodarowali tereny zielone wokół Wspólnoty Domowej. Firma ufundowała 278 krzewów, 5 drzew, 2 worki trawy, 2 skrzynki z kwiatami oraz 6 wywrotek czarnoziemu. Posłużyły one do stworzenia przytulnego zielonego terenu, gdzie mieszkańcy domu będą mogli odpoczywać i miło spędzać wolny czas.

5 sierpnia wolontariusze pracowali intensywnie od samego rana i w tym czasie m.in. przygotowali ziemię do posadzenia w niej trawy, zasadzili  krzewy i drzewa, posiali trawę oraz rozstawili skrzynki z kwiatami.

Efekty ich pracy można już podziwiać na żywo.

IMG_3195IMG_3142gpec2

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku zaprasza na wernisaż wystawy prac Martyny Złotej  „Barwne, wyraziste, nieoczywiste……..”
Wernisaż odbędzie się 14 czerwca o godz.17. 00 w Klubie Osiedlowym Bolek i Lolek w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 57.
Wystawę będzie można obejrzeć w terminie od 15 do 22 czerwca w dni powszednie w godzinach 10.00-18.00.

Martyna Złota ma 24 lata. Twórczość plastyczna jest ulubioną formą jej ekspresji i spędzania wolnego czasu. Młoda artystka stosuje kredki pastele, farby i rysik. W jej pięknych pracach inspirowanych dziełami mistrzów , ilustracjami książek oraz fotografiami , pojawiają się postacie ludzi ,zwierząt i pejzaże. Coraz częściej portretuje ludzkie twarze. Jej indywidualny styl wyróżnia  się  wyrazistą kreską, zdecydowanymi barwami i bardzo oryginalnym przekształceniem obserwowanej rzeczywistości.
Martyna jest laureatką wielu regionalnych i ogólnopolskich  konkursów plastycznych.

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy na Mszę Św.dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół, która zostanie odprawiona w niedzielę 28 maja o godz. 14.30. w kościele Św. Brata Alberta, ul. Olsztyńska 2.   W czasie Mszy, którą odprawi ksiądz Paweł Pieper, dwóch  naszych  uczniów przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca Stowarzyszenia

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia

 Z ważnych, niezależnych od nas przyczyn zmianie uległ termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego  z 25 maja na 2 czerwca, tj. piątek.

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 135::

I termin zebrania godz. 17.00.

II termin zebrania godz. 17.15.

Przepraszamy za wynikłą sytuację

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu

 Małgorzata Rybicka –przewodnicząca SPOA

 

 

Przypominamy,że trzeci stopień szkolenia z zakresu terapii behawioralnej odbędzie się w najbliższy weekend na terenie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, ul. Dąbrowszczaków 28.

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia

Małgorzata Marszałek- prowadząca szkolenie

 

Szanowni Państwo

Informujemy , że z przyczyn technicznych, niezależnych od Stowarzyszenia zmianie uległo miejsce  drugiego stopnia szkolenia z zakresu terapii behawioralnej w dniach.  tj. 08-09  kwietnia br. Szkolenie odbędzie się w placówce Stowarzyszenia – Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku ul. Malczewskiego 135.

Miejsce  trzeciego stopnia szkolenia pozostaje bez zmiany, tj. siedziba SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku ul. Dąbrowszczaków 28.

Przepraszamy za utrudnienia.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr 58 557-53-41 lub e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Z poważaniem

Wioleta Umławska

wiceprzewodnicząca SPOA Gdańsk

Serdecznie zapraszamy na  Mszę Świętą dla osób z autyzmem, ich Rodzin i Przyjaciół, która zostanie odprawiona w najbliższą sobotę 18 marca br.o godz. 16:30 w Kościele Św. Brata Alberta, Gdańsk – Przymorze ul. Olsztyńska 2.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

Po  dłuższej przerwie reaktywowane zostają Msze święte dla osób z autyzmem, ich opiekunów i przyjaciół. Najbliższa Msza święta zostanie odprawiona  w sobotę 25 lutego 2017 r. godz.17.00. w Kościele św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorze, ul. Olsztyńska 2.

Zapraszamy!

Z pozdrowieniami

Małgorzata  Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdansk

 

Z radością informujemy, że 14 grudnia 2016 r. w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 135 odbyła się uroczystość otwarcia Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego. Brali w  niej udział przedstawiciele władz samorządowych, dobroczyńcy, przyjaciele Stowarzyszenia, osoby z autyzmem, ich rodziny i wielu przedstawicieli mediów. Na to wydarzenie czekali rodzice osób z autyzmem w całym kraju, mając nadzieję, że jeśli takie przedsięwzięcie powiedzie się Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, im też kiedyś się uda. Zakończyliśmy ważny etap i to jest powód do radości, dla wszystkich, którzy w nim uczestniczą.  Ciągle jednak wiele pracy przed nami. Zbieramy fundusze na wyposażenie i umeblowanie sal do rehabilitacji i pracowni terapii zajęciowej. Jednocześnie pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi, które będą podstawą stałego finansowania Wspólnoty Domowej.

0007          0018

Przyjaciele i  Sympatycy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Rodzice, Nauczyciele i Terapeuci

Nasze Stowarzyszenie zostało  nominowane do Nagrody Obywatelskiej Bursztynowego Mieczyka. Nagroda ta zostanie przyznana w wyniku internetowego głosowania, w którym mogą wziąć udział  wszyscy mieszkańcy Pomorza. Jeśli uważacie, że 25-letnia działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym zasługuje na to wyróżnienie, prosimy – oddajcie na nas głos i zachęćcie do tego innych.

Wynik głosowania będzie ogłoszony już 9 grudnia 2016 na Gali Bursztynowego Mieczyka

Poniżej link,pod którym możecie  oddać swój głos.

http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/glosowanie/

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca 

okl_slowo_na_A.indd

Zachęcamy do lektury książki pt. „Słowo na A”, którą patronatem objęło nasze stowarzyszenie. Jest  to książka z gatunku literatury faktu. Autorem jest Nikodem ‘Niko’ Sadłowski – mieszkający od jedenastu lat w Wielkiej Brytanii, ojciec autystycznego Maksa i Livii.

Pewnego dnia Nikodem i jego żona dowiadują się, że ich niespełna dwuletni syn Maks ma autyzm. Autor opisuje moment zderzenia z diagnozą i całą gamę towarzyszącą temu uczuć – od złości, bólu i wyparcia, po stopniowe godzenie się z rzeczywistością, co wreszcie staje się bodźcem do pozytywnych zmian oraz walki o przyszłość i rozwój syna.

Książka jest również szkicem tego, jak działają ośrodki diagnostyczne w Polsce i Wielkiej Brytanii. Krótkim przewodnikiem po autyzmie i jego odmianach. Autor opisuje zachowania Maksa, jego problemy z jedzeniem i komunikacją, a także sposób, w jaki uczy się rozumieć potrzeby swojego dziecka. Pokazuje Czytelnikowi odcienie swojej codzienności – tej gorzkiej, gdy Maks cofa się w rozwoju, i tej radosnej, gdy robi niesamowite postępy. Pisze o synu jak o superbohaterze zmagającym się z codziennością, która dla osób neurotypowych jest czymś oczywistym. O odrzuceniu przez znajomych wynikającym z niezrozumienia natury autyzmu. Nie unika również trudnych tematów, takich jak depresja. Podkreśla rolę szkoły oraz innych instytucji w edukacji dzieci autystycznych. W humorystyczny sposób uświadamia Czytelnika, czego nie wypada mówić rodzicom autystów. Porusza zagadnienia komunikacji i alternatywnych metod porozumiewania się ze światem, np. za pomocą systemu PECS. Autor za wszelką cenę próbuje wyciągnąć autyzm z cienia tematów wstydliwych społecznie, obalając przy tym mit, że jest on chorobą.

Małgorzata Rybicka,
przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym:
„Przeczytałam książkę Nikodema Sadłowskiego z uwagą, w wielu momentach ulegając wzruszeniu. Odnalazłam w niej swoją historię i historię wielu innych rodziców osób z autyzmem, których spotkałam na swojej drodze. Można powiedzieć, że to nasza wspólna historia. Ale jest to również bardzo indywidualna biografia rockendrollowego taty, jak sam siebie nazywa, dokument długiego i bolesnego procesu wychodzenia dochodzenia od niewiedzy i rozpaczy do zrozumienia synka i akceptacji trudnych wyzwań, związanych z jego niepełnosprawnością. Autor opierając się na osobistym doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, żywym językiem i bardzo przystępnie przedstawia kompendium wiedzy na temat autyzmu. Cały czas jednak przypomina, żeby widzieć przede wszystkim osobę w jej niepowtarzalności, a nie jej autyzm. Dzieli się z Czytelnikiem trudnym życiem i całą gamą trudnych emocji, które towarzyszą bliskim dziecka autystycznego, ale jednocześnie na własnym przykładzie pokazuje, że walka o to dziecko może być doświadczeniem bardzo rozwijającym i wnoszącym w życie wiele radości i miłości. To bezcenny przekaz. Bardzo tę książkę polecam!”

Książka jest do nabycia na stronie
http://harmonia.edu.pl/pl/p/SLOWO-NA-A/1204

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  zaprasza 5 listopada 2016 r. na szkolenie:  „Moje życie z Zespołem Aspergera -dzieciństwo, szkoła, relacje z innymi osobami, praca, partnerstwo, małżeństwo”,  prowadzone przez dr Petera Schmidta z Niemiec, autora wydanych w naszym kraju książek: „Kaktus na Walentynki, czyli miłość Aspergerowca” oraz „Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat.”

Szkolenie adresowane jest do rodziców, profesjonalistów  i dorosłych wysoko funkcjonujących osób z autyzmem  i obejmuje  trzy obszary tematyczne:

1/dzieci i nastolatki ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole

2/ Emocje, relacje z rówieśnikami i dorosłymi, uczucia, związki partnerskie, seksualność osób ze spektrum autyzmu

3/ osoby ze spektrum autyzmu na rynku pracy – poszukiwanie pracy, relacje z kolegami i przełożonymi, warunki niezbędne do efektywnej pracy

W trakcie spotkania z dr Peterem Schmidtem będzie możliwość kupienia książek autora  oraz innych pozycji wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

Notka biograficzna wykładowcy:

Dr. Peter Schmidt,  www.dr-peter-schmidt.de  – dorosły Niemiec z Zespołem Aspergera, który fascynująco mówi o tym, jak wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem boryka się z naszym „neurotypowym” światem. Peter odkrył, że cierpi na autyzm w wieku 40 lat, już po zrobieniu doktoratu z geofizyki, znalezieniu pracy w międzynarodowej firmie, założeniu rodziny. Odkrył, dlaczego w szkole, w pracy i w każdym środowisku rówieśniczym  czuł się tak, „jakby był samochodem na autostradzie, pędzącym pod prąd”. Peter Schmidt był w Polsce w listopadzie 2014, kilkakrotnie w roku 2015 (w tym wykład na dorocznej konferencji Fundacji Synapsis w listopadzie 2015), a także w marcu 2016, dając serie fascynujących wykładów dla ponad 2500 osób. Jego każdorazowe spotkanie z polskimi pedagogami, psychologami szkolnymi, terapeutami i rodzicami osób ze spektrum autyzmu  wywierało na słuchaczach wielkie wrażenie.

Miejsce i termin:

Szkolenie odbędzie się  5 listopada , tj. w sobotę w godz. 10.00-15.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, ul. Hallera 16/18,w auli. Szkolenie jest finansowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, w dniu szkolenia oczekujemy natomiast darowizny w wysokości 10 zł na koszty organizacyjne.

Jak się zgłaszać:

Zgłoszenia drogą e-mailową należy przesyłać na adres: szkolenia@spoa.org.pl

W emailu powinna być zawarta informacja:

Szkolenie Petera Schmidta

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby zainteresowane dostaną informację, czy zostały zakwalifikowane.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika ewentualnie terapeuta  zajęciowy lub pielęgniarz psychiatryczny
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 4. posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem oraz ukończony III stopniowy kurs z terapii behawioralnej osób z autyzmem.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum vitae i list motywacyjny,
 2. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 7. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 8. Opinia o pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 502-14-83-82

Msza święta dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół zostanie odprawiona w sobotę 4 czerwca 2016 r. o godz.16.30 w kościele Św. Brata Alberta  w Gdańsku-Przymorze ul. Olsztyńska 2.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia

Z ważnych , niezależnych od nas przyczyn zmianie uległ termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 20 maja na 3 czerwca, tj. piątek. Walne Zebranie odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 28:

I termin zebrania godz. 17.00.

II termin zebrania godz. 17.15.

Przepraszamy za wynikłą sytuację.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu

 Małgorzata Rybicka – przewodnicząca SPOA

Msza święta dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół zostanie odprawiona 23 kwietnia w sobotę o godz.17.00 w Kościele Św. Brata Alberta  w Gdańsku-Przymorze ul. Olsztyńska 2.       Jak zwykle Mszę Sw. odprawi ks. Tadeusz Polak. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – GDAŃSK SOLIDARNIE DLA AUTYZMU! Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zapraszają na akcję „Czerwony Krzyż świeci na niebiesko dla autyzmu”! 2 kwietnia 15.00-19.00 spotkasz nas w: Galeria Madison, Hipermarkecie Tesco Chełm Tesco Polska oraz Matarnia Park Handlowy. Finał akcji: o 20.00 przy European Solidarity Centre Europejskim Centrum Solidarności, które SOLIDARNIE DLA AUTYZMU zostanie podświetlone na niebiesko. Podczas akcji zbieramy środki na wyposażenie budowanego w Gdańsku przez nasze Stowarzyszenie domu dla dorosłych osób z autyzmem – Wspólnoty Domowej im. Arama Rybickiego. Zapraszamy do udziału osoby z autyzmem i ich rodziny, bliskich i przyjaciół, znajomych i sąsiadów, terapeutów, specjalistów, opiekunów, instytucje niosące pomoc osobom z autyzmem i wszystkich, którzy wpierają osoby z autyzmem! POKAŻMY JAK GDAŃSK SOLIDARYZUJE SIĘ Z OSOBAMI Z AUTYZMEM!

Do zobaczenia!
Małgorzata Rybicka – przewodnicząca

ulotka_A5_autyzm_2016_awers

Szanowni Państwo!

Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia zmianie ulega termin szkolenia pn. „STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU”. Do udziału  w szkoleniu zapraszamy w dniach 07-08 maja br. Szczegółowe informacje w zakładce Oferta-Szkolenia- Dla nauczycieli i terapeutów.

Przepraszamy za wynikłą sytuację.

Zapraszamy do udziału

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem,
na bezpłatne szkolenie ,,DZIECKO Z AUTYZMEM-ABC TEORII I PRAKTYKI’’. Szkolenie odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 19 marca w godz. 9.00.-15.00. na terenie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku -Przymorze przy ul. Dąbrowszczaków 28
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do czwartku do godz. 14.00 pod nr tel.: 58 557 53 41 lub mailowo: autyzm@spoa.org.pl

PROGRAM SZKOLENIA:
A.
1. Wstęp
2. Co to jest autyzm.
-Triada zaburzeń
-Charakterystyka dziecka z autyzmem
– Po co rozwijać deficytowe umiejętności takie jak: patrzenie na osoby, zabawę, wskazywanie palcem, komunikację
– Co robić po otrzymaniu diagnozy? Jaki rodzaj terapii wybrać? My proponujemy terapię behawioralną.
Część warsztatowa
B.
1. Cele terapii:
– rozwijanie deficytowych umiejętności (mowa/komunikacja, zabawa, umiejętności społeczne, kontakt wzrokowy, dzielenie się uwagą, samodzielność…)
– redukowanie niepożądanych zachowań (kontrola stymulacji, trudnych zachowań)
– generalizacja nabytych umiejętności
Część warsztatowa
C.
1.Jak pracować z dzieckiem autystycznym?
Wykorzystanie planów aktywności, wzmocnień, kontraktów,
Część warsztatowa

Serdecznie zapraszamy do udziału

Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r.
PROTOKÓŁ
z dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów w części finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Do upływu składania ofert, tj. do dnia 07 marca 2016 r. do godz.15.00. złożono następujące oferty:

1. Oferta nr 1. KONTAFIN Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 37/41
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 4428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”: 4428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych)

2. Oferta nr 2. Biuro Konsultingowe ‘Adviser”- Jan Łazor, ul. Żółta 10A, lok. 18; 10-140 Olsztyn
Cena ofertowa: 1950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”:
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
1950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

3. Oferta nr 3. Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska, 19-400 Olecko ul. Składowa 10
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 3997,50 zł(trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
3997,50zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)

4. Oferta nr 4 Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident, ul. Handlowa 6, 05-120 Legionowo
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 2337,00 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
2337,00 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych)

5. Oferta nr 5. Ground Frost Euroin Audyt Sp z o.o., 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 8610,00 zł (osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”: 6150,00 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Biuro Konsultingowe ‘Adviser”- Jan Łazor, ul. Żółta 10A, lok. 18; 10-140 Olsztyn

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca SPOA Gdańsk ……………………………………
Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca SPOA Gdańsk ………………………………
Alicja Naruszewicz – Główny księgowy …………………………………………………

Msza święta dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół zostanie odprawiona 12 marca tj. w sobotę o godz.17.00 w kościele Św. Brata Alberta  w Gdańsku-Przymorze ul. Olsztyńska 2.       Jak zwykle Mszę Sw. odprawi ks. Tadeusz Polak. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

Zapytanie ofertowe – Audyt zewnętrzny
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 22-02-2016 r.

dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Zamawiający:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk
NIP 584-10-67-117
REGON 190598487
KRS 0000112634
telefon: tel. (58) 557-53-41
adres strony internetowej: www.spoa.org.pl  
e-mail: autyzm@spoa.org.pl
Zamawiający nie jest płatnikiem VAT
Zamawiający posiada status OPP.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego następujących projektów pn.:
1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”
Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000165/11/D z dnia 19.12.2014 r.
Okres realizacji projektu: 01.04.2015- 31.03.2016.
Kwota projektu 890.916,00 zł, w tym ze środków PFRON: 846.060,00 zł
2. . „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”
Numer umowy o dofinansowanie: ZZB/000360/BF/D z dnia 29.06.2015r.
Okres realizacji projektu: 01.04.2015- 31.03.2016.
Kwota projektu 571.634,00 zł, w tym ze środków PFRON: 567.884,00 zł

II. Zakres audytu zewnętrznego:
1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.

2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
1. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,
2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania,
są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

3. Audyt obejmuje w szczególności:
1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
a. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
b. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
c. sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
d. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
e. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
f. sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),
2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,
3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
4. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,
5. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,
6. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,
7. sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.
8. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane.

III. Wybór audytora:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.
Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się:
1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
5. Osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od realizatora i od PFRON (oświadczenia załącznik nr 1)
6. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 10 do 31 marca 2016 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być:
1. Sporządzona w języku polskim
2. Opatrzona pieczątka firmową
3. Posiadać datę sporządzenia,
4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres email
5. Podpisana czytelnie przez wykonawcę
6. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON,
7. Zawierać cenę brutto za usługę oddzielnie dla każdego programu
8. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania
9. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
10. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Koperta z ofertą winna być:
1. Opatrzona pieczątka firmową
2. Zawierać nr telefonu i adres mailowy
3. Opis koperty: „Oferta na audyt zewnętrzny projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z siedzibą w Gdańsku współfinansowanego przez PFRON”

VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 07 marca 2016r. do godz. 15.00 na adres:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Plac Wybickiego 18
80-440 Gdańsk
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08 marca 2016r. o godz.11:00, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.spoa.org.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.spoa.org.pl

VII. Kryteria oceny ofert:
cena – 100%

Dodatkowe informacje:
http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/2245,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub.html?search=8415482
Osoba do kontaktu: Alicja Naruszewicz telefon: (58) 557-53-41 lub kom.786-819-819

Załącznik nr 1
Oświadczenie o bezstronności i niezależności
Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu (tytuł zadania/projektu)………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. realizowanego na podstawie umowy numer (numer umowy nadany przez PFRON) ……………………………………………………………………………………………………….
z dnia……………………………………… przez Wnioskodawcę (nazwa Wnioskodawcy) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………
jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:
1. nie jestem i nie byłem(-am) w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej,
2. nie osiągnąłem(-am), chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
3. w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
4. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
5. nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt,
6. nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
7. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.
……………………………………………………………………………………………..
(podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)
………………………………………………………………………………………………
(data i miejsce)

Serdecznie zapraszamy rodziców osób z autyzmem na wykład pani dr Anny Pakalskiej-Korcali pt. „Medyczne aspekty autyzmu”, w którym uwzględnione zostaną najnowsze osiągnięcia medycyny oraz bogate doświadczenie kliniczne prelegentki. Wykład odbędzie się  w dniu 2 marca 2016 r (środa) o godz.17.00 w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, ul. Dąbrowszczaków 28.

Do 26 lutego należy zgłaszać chęć udziału w wykładzie na adres Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym e-mail: autyzm@spoa.org.pl ,  lub telefonicznie: 58 5575341.

Ilość miejsc jest ograniczona.

W najbliższą sobotę, 13 lutego 2016 r. o godz. 17.00  zostanie odprawiona  Msza Święta dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół. Jak zwykle, Mszę Świętą odprawi zaprzyjaźniony z nami ksiądz Tadeusz Polak, w kościele Św. Brata Alberta, ul. Olsztyńska 2, Gdańsk-Przymorze. Serdecznie zapraszamy!

14 grudnia w Galerii Mariackiej w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych młodych utalentowanych artystów – uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Dla Sary Graczyk, Martyny Złotej, Zuzanny Podskok, Macieja Kajki oraz Michała Woźniaka rysowanie i malowanie jest pasją i sposobem wyrażania siebie. Łączy ich duża wrażliwość i wyobraźnia w doborze kolorów i bardzo indywidualna technika, nadająca twórczości każdego z nich niepowtarzalny styl. W pracach inspirowanych dziełami mistrzów, ilustracjami książek oraz fotografiami, pojawiają się postacie ludzi i zwierząt. Mamy wrażenie, że młodzi artyści, którzy z wielkim trudem wyrażają siebie za pomocą słowa, dzięki twórczości plastycznej uchylają nam drzwi do swojego niezwykłego, zaskakująco pięknego świata.

Dla większości z nich wernisaż nie jest debiutem artystycznych; zdobyli już wiele nagród w konkursach plastycznych, a Martyna Złota zdobyła Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem we Wrocławiu w roku 2011.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy w Galerii Mariackiej przy ul. Mariackiej 48 w Gdańsku, która będzie eksponowana jeszcze miesiąc.

Dziękujemy pani Monice Wilkońskiej z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, która wernisaż zorganizowała. Projekt dofinansowano z środków Miasta Gdańsk.

1 2 3 4 5 6 Maciek_Kajka_01 Martyna_Zlota_01 Michal_Wozniak_01 Sara_Graczyk_03 Zuza_Podskok_01

 

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów, rodziców i nauczycieli na wernisaż prac plastycznych młodych, utalentowanych artystów – uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Obejrzymy prace Sary Graczyk, Martyny Złotej, Macieja Kajki, Zuzanny Podskok, Michała Woźniaka. Wernisaż odbędzie się 14 grudnia 2015 roku o godz. 17.30, w siedzibie Galerii Mariackiej w Gdańsku, ul. Mariacka 48.

Rok 2015 kończymy radosnym i ważnym wydarzeniem! W dniu dzisiejszym w Tczewie powstało nowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „RAZEM LEPIEJ”! Jest ono owocem woli i inicjatywy podjętej przede wszystkim przez rodziców z powiatu tczewskiego, którzy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ramach Programu „Zrozumieć Autyzm” w marcu b.r. W dniu 29 października odbyło się zaś spotkanie inicjatywne zorganizowane przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku oraz Starostwa Powiatu Tczew. Dziś w Tczewie rodzi się nowa, pełna nadziei, optymizmu i zaufania – WSPÓLNOTA LUDZI! Wzrasta, na razie wątła i delikatna, struktura przyjaźni i radości, która jest najbardziej konkretnym dziełem pracy serc!

Wesprzyjmy tę inicjatywę, która będzie pomagać osobom z autyzmem w nadwiślańskim powiecie tczewskim!

https://www.facebook.com/groups/1537218789932858/

2015_12_04 Razem Lepiej

 

Zagrożony jest byt  Ośrodka Dom i Praca Fundacji Synapsis w Wilczej Górze. Ośrodek ten  umożliwia  24 dorosłym osobom z autyzmem rehabilitację i pracę, dzięki której odzyskały poczucie własnej  wartości i bezpieczeństwa. Zły system finansowania opieki  nad  dorosłymi osobami  z autyzmem spowodował, że wszystko to mogą stracić. W bardzo prosty sposób możemy pomóc w uratowaniu Wilczej Góry. Wystarczy zagłosować na film Pracowni Rzeczy Różnych (Fundacja SYNAPSIS) w konkursie „TAK na dobrą sprawę”. Głosowanie trwa do 20 listopada (do godziny 10:00) na http://taknadobrasprawe.pl/#fundacja-synapsis. Można głosować za pośrednictwem Facebooka i Twittera. Pamiętajmy, że o wysokości przyznanej nagrody zadecyduje liczba głosów, którą zdobędzie  film o Pracowni Rzeczy Różnych. A więc głosujmy i zachęcajmy do tego znajomych i rodzinę. Od tego zależy przyszłość Ośrodka Dom i Praca w Wilczej Górze. To jest również nasza sprawa!

http://taknadobrasprawe.pl/#fundacja-synapsis

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na specjalistyczną branżową międzynarodową konferencję pn. „Zachowania trudne?” poświęconą podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, która już 13-14 listopada 2015 odbędzie się w Poznaniu.

Konferencja podzielona jest na dwa dni. W pierwszym dniu wysłuchamy 4 prelekcji i weźmiemy udział w dyskusjach o zachowaniach trudnych. Drugi dzień poświęcamy zdobywaniu umiejętności praktycznych podczas warsztatów ze specjalistami. Nasi prelegenci pochodzą z USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Hiszpanii i Polski, są wysokiej klasy specjalistami, od których pragniemy się uczyć i z których doświadczeń chcemy czerpać.

Zapisy i szczegóły: http://spotkania.natak.pl / tel. 782 004 222 / e-mail: konferencja@natak.pl

Cena: 295 zł. Możliwość wykupienia miejsca tylko na 1 dzień  wykładowy (195 zł) lub 2 dzień warsztatowy (130 zł). Studenci – zniżka 50%.

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Spotkania Na Tak.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Tak, Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Partner strategiczny: firma Harpo.

Miejsce: POZNAŃ Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP ul. Przybyszewskiego (Dzień I) // Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Międzychodzka 5 (Dzień II).

W załączeniu przekazuję plakat informacyjny i banner

Zachowania trudne rozumiemy jako wszelkie zachowania nietypowe, dziwaczne, niepożądane, które są nie tylko kłopotliwe dla otoczenia, społecznie anormalne, ale też obniżają jakość życia osobie z niepełnosprawnością intelektualną, utrudniając kontakt i komunikację z otoczeniem, blokując rozwój i edukację czy destabilizując poczucie komfortu. Z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną spotykamy się na co dzień w naszej pracy. Kiedyś wydawało nam się, że są one pozbawione sensu i znaczenia. Zarówno nasi terapeuci, jak i rodzice i opiekunowie osób wykazujących zachowania trudne, często czują się bezradni i osamotnieni. Bezradność tę niejednokrotnie pogłębia brak informacji na temat sposobu diagnozowania zachowań i metod terapii. Dziś zadajemy sobie pytania: dlaczego osoby z niepełnosprawnością intelektualną zachowują się nietypowo? Czym podyktowane jest trudne zachowanie? Czy zachowania trudne należy wygaszać? Jak polscy i zagraniczni terapeuci pracują z osobami zachowującymi się w sposób zakłócający, dziwaczny? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy podczas V Spotkania Na Tak 13 i 14 listopada w Poznaniu. Będziemy dążyć do zrozumienia zachowań trudnych, towarzyszących im przesłań i komunikatów. Pragniemy poszukiwać wskazówek i podpowiedzi dotyczących ich rozumienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Spróbujemy ustalić algorytmy rozwiązywania problemów lub nowe sposoby postępowania.

Łączę pozdrowienia,

Natalia Marciniak-Madejska

Dyrektor ds. wsparcia

Stowarzyszenie Na Tak

Tel. 782 004 222

www.NaTak.pl

www.BiegNaTak.pl

Program Konferencji do pobrania poniżej:

ZACHOWANIA_TRUDNE_INFO_2

Banner 2

Informujemy z radością, że budowa Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego idzie pełną parą. Właśnie została zakończona budowa konstrukcji dachu, a do końca września zostanie ułożona dachówka. Oto zdjęcia z 19 września 2015 r.

DSC00141 DSC00145 DSC00148 DSC00154 DSC00155 DSC00159 DSC00160

Szanowni Państwo,

kolejna edycja III-stopniowego SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO TERAPII BEHAWIORALNEJ PRZEZNACZONEGO DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM odbędzie się jeszcze w drugiej połowie 2015 roku, w następujących terminach:

I stopień: 26-27 września

II stopień: 24-25 października

III stopień: 14-15 listopada

Więcej w zakładce:

Oferta>Szkolenia>Dla nauczycieli i terapeutów

Zapraszamy do udziału!

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem.

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika ewentualnie terapeuta  zajęciowy lub pielęgniarz psychiatryczny

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

4. posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem oraz ukończony III stopniowy kurs     z terapii behawioralnej osób z autyzmem.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Curriculum vitae i list motywacyjny,

2. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

7. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

8. Opinia o pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godziny 12.00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować o przekazaniu naszemu stowarzyszeniu przez Panią Annę Młynik-Showcross z organizacji HPAP (Help People with Autism in Poland) z Wielkiej Brytanii kwoty w wysokości 18 374,83 funtów brytyjskich na rzecz budowy Wspólnoty Domowej.
Relacja w Pomorska TV:
http://pomorska.tv/informacje/materialy/spoleczne/budowa-wspolnoty-domowej-dla-doroslych-osob-z-autyzmem-trwa

Kwotę zebrano m.in. podczas 44-ego Balu Polskiego w Londynie oraz akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych, organizowanych przez HPAP na terenie Wielkiej Brytanii. W poniedziałek 18 maja 2015 r. na terenie budowy Wspólnoty Domowej Pani Anna Młynik przekazała zebraną kwotę naszej przewodniczącej Pani Małgorzacie Rybickiej.
Serdecznie dziękujemy!

HPAP1 HPAP2 HPAP5

 

SPOA Gdańsk-KONTAKT Lwów

W kwietniu 2015 r. zorganizowaliśmy akcję pomocy dla osób z autyzmem z Ukrainy, z lwowskiej Fundacji „Kontakt”. W wyniku akcji zebraliśmy 1573 zł na letni wypoczynek podopiecznych Fundacji. Dziękujemy za solidarność!

 

18 kwietnia z okazji Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu nasze Stowarzyszenie zorganizowało w Europejskim Centrum Solidarności Forum Organizacji Pozarządowych „Budujemy lepszy świat dla osób z autyzmem”. W czasie spotkania przedstawiły swoje działania, plany i bariery rozwoju, organizacje mające ważny wkład w rozwój systemu wsparcia dla osób z autyzmem, takie jak Fundacja JiM z Łodzi, Stowarzyszenie Wspólny Świat z Bielska-Białej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem z Zielonej Góry, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska oraz Fundacja Synapsis z Warszawy. Uczestnicy Forum przybyli do ECS-u z całego kraju, brali aktywny udział w dyskusji i wymianie doświadczeń dotyczących klubów rodziców, prowadzenia placówek przez organizacje pozarządowe, tworzenia rozwiązań modelowych dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały, m.in wspólnot domowych dla dorosłych. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się temat działań na rzecz zmian systemowych oraz udział przedstawicieli Porozumienia Autyzm- Polska w tworzeniu rozwiązań prawnych, przyjaznych dla osób z autyzmem. Prelegentom dziękujemy za bardzo interesujące prezentacje, a uczestnikom za pytania i żywą wymianę poglądów.

Forum20

ECS 1 ECS2

8 kwietnia ma miejsce premiera książki szwedzkiego autora, Antona Marklunda, pt. „Przyjaciele zwierząt”. Tę wartą uwagi pozycję nasze Stowarzyszenie objęło swoim patronatem. Zachęcamy do zainteresowania pracą, która ukazuje Świat takim, jakim jest dla osób z autyzmem i ich bliskich.

czwartastrona.pl „Przyjaciele zwierząt”

Poniżej recenzja książki:

Anton Marklund, Przyjaciele zwierząt

Przyjaciele zwierząt to debiutancka powieść Antona Marklunda, pisarza urodzonego i  mieszkającego w Szwecji. Została ona napisana pod wpływem doświadczeń zdobytych przez autora w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Marklund stworzył niezwykłą, poruszającą, psychologiczną opowieść o ludzkim losie.

Książka Marklunda jest oparta na retrospektywnej historii mającej na celu wyjaśnienie motywów nieświadomej napaści na starszą kobietę. Przyjaciele zwierząt przedstawiają, podzielone na subiektywne rozdziały, doświadczenia szwedzkiej rodziny mierzącej się z problemem niepełnosprawności ich nastoletniego syna. Johannes, autystyczny chłopak, stanowi łatwy cel dla otoczenia, które nie potrafi z nim współpracować. Nastolatek, wykorzystywany przez rówieśników i  zupełnie nieświadomy swoich czynów, staje się często wykonawcą żartów zaplanowanych przez innych uczniów. Nieumiejętne działania dorosłych, które pierwotnie miały pomóc chłopcu, doprowadzają ostatecznie do tragedii, którą jest śmierć człowieka.

Z problemem niepełnosprawności Johannesa nie potrafią poradzić sobie osoby postronne, ale także te, które pierwotnie zostały przygotowane do tego, aby umieć odpowiednio postępować z osobami odbiegającymi swym zachowaniem od otoczenia. Szkoła wydaje się posiadać jedynie teoretyczne predyspozycje do wychowywania i uczenia niepełnosprawnych dzieci. Pedagodzy stosują techniki nauczania niewłaściwe do zastosowania wobec grupy, w której znajduje się osoba wyraźnie różniąca się od otoczenia. Przykładem będzie tu wyjątkowo nieprzemyślana zabawa w karteczki radości. Miała ona na celu wyeksponowanie pozytywnych cech każdego z uczniów, lecz w rzeczywistości skutkowała przekazaniem uczniowi dysfunkcyjnemu, że on jako jedyny nie posiada cech wartych docenienia. Rodzic Johannesa skomentował wydarzenia mające miejsce w szkole słowami: dzisiaj nauczymy się dręczyć tych, którzy są inni niż wszyscy. Chłopak pozostawiony jest sam sobie w  świecie, którego nie rozumie, ponieważ ten kieruje się innym pojmowaniem ludzkich emocji.

Bóg zsyła cholerstwa to słowa, tak często wypowiadane przez Lennarta, ojca Johannesa, wydające się najpełniej wyjaśniać temat Przyjaciół zwierząt. Cholerstwem jest tu śmierć Valtera, zaburzenia zachowania Johannesa, ataki bezsilności Mony, ciągłe problemy finansowe, permanentny brak czasu, potrącenie lisa czy nawet pozornie niewinne karteczki radości. Życie Lennarta, Mony i  Johannesa składa się z ciągłej walki z otaczającą, nieprzyjazną rzeczywistością.

Ta niezwykła powieść o ludzkim cierpieniu, dysfunkcji i niezrozumieniu przez otoczenie prowadzi czytelnika do pochylenia się nad problemem inności w społeczeństwie. Podróż po ścieżkach pamięci Mony, Lennarta i Johannesa pozostawia w  umyśle czytelnika trwały ślad.

banner-przyjacielezwierzat

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, przypadający 2 kwietnia, Gdańsk i nasze Stowarzyszenie uczciło podświetleniem budynku Europejskiego Centrum Solidarności. O godzinie 19:30 grono naszych podopiecznych, rodziców, terapeutów, przyjaciół i wszystkich osób dobrej woli spotkało się pod ECS-em aby zaznaczyć ten symboliczny dzień troski o osoby z autyzmem.

W tym samym czasie na niebiesko podświetlone zostały: siedziba spółki LOTOS oraz Radio Gdańsk.

Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy przez ECS, LOTOS i Radio Gdańsk. Mamy nadzieję, że Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu będzie trwał w naszej pamięci i przyczyni się do poprawy sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin każdego dnia.

02.04.2015 ECS na niebiesko III

02.04.2015 Lotos na niebiesko I

02.04.2015 Radio Gdańsk na niebiesko

W Światowym Dniu Wiedzy na Temat Autyzmu siedziba Lotosu, Europejskie Centrum Solidarności oraz Radio Gdańsk zostaną podświetlone na niebiesko. Zapraszamy do przeczytania informacji na stronie Radia Gdańsk oraz wysłuchania audycji z udziałem Przewodniczącej naszego Stowarzyszenia, Pani Małgorzaty Rybickiej:

Niebieskie Pomorze

Autyzm u dzieci i dorosłych – audycja w Radiu Gdańsk

W czasie miesiąca wiedzy na temat autyzmu wiele będziemy mówić o trudnej sytuacji osób z autyzmem w naszym kraju. Spróbujmy wyobrazić sobie, jak trudne jest życie osób z autyzmem na Ukrainie. Pisze o tym pani Halina Kyrchiw- Hrycaj , mama 23-letniego Ustyma z autyzmem, założycielka i szefowa  Fundacji Kontakt ze Lwowa.

Jesteśmy w stanie wojny – cały kraj. O wolność państwa walczą na ogół mieszkańcy Ukrainy zachodniej i centralnej. Od stycznia 2014 we Lwowie bez końca mamy pogrzeby. Każda rodzina jest zaangażowana w wojnę: albo ktoś zginął, albo jest ranny i potrzebuje leczenia. Inni zaangażowani są jako wolontariusze w różnych organizacjach pomocy dla wojska (zbiórka pieniędzy na umundurowanie, środki ochronne, nawet na broń. Zbierane są rzeczy, ubrania ,żywność dla wojskowych, szycie odzieży ochronnej czy wyplatanie siatek kamuflażowych). Organizowana jest też pomoc dla cywilnej ludności wschodu. Mamy także mnóstwo sierot i wdów, nie mówiąc już o niepełnosprawnych. Pod opieką naszego Centrum mamy rodziny wojskowych z dziećmi z autyzmem oraz dwie rodziny, w których matki są także niepełnosprawne. We Lwowie i całej Ukrainie Zachodniej przebywa bardzo wielu uchodźców z Ukrainy Wschodniej. Kontakt z tymi rodzinami ze Wschodu, które były pod opieką naszego centrum jest zerwany. Wszystko to spowodowało, że terapia i diagnoza autyzmu, szczególnie na Wschodzie, jest niemożliwa. Nie istnieje państwowy system terapii i szkolnictwa osób z autyzmem. Taka, pokrótce, nasza smutna sytuacja.

Pani Halina Kyrchiw-Hrycaj  jest osobą znaną w środowiskach zajmujących się autyzmem w  naszym kraju. W roku 2004 osoby związane z Fundacją Kontakt przeszły przeszkolenie w warszawskiej Fundacji Synapsis dot. terapii i diagnostyki autyzmu. Uzyskały kwalifikacje, które pozwoliły założyć Centrum Terapii, Diagnostyki i Rehabilitacji Osób z Autyzmem we Lwowie. Do tego roku z usług Centrum skorzystało ok. 500 osób z całej Ukrainy. Dziś skutki wojny, która toczy się we wschodniej Ukrainie, odczuwa cały kraj. Pomimo to Fundacja Kontakt chciałaby zachować elementy „normalności” i jak co roku, zorganizować wyjazd podopiecznych lwowskiego Centrum na obóz w katolickim ośrodku rekolekcyjnym w Brzuchowicach. Koszt 10-dniowego pobytu jednego podopiecznego w ośrodku wynosi ok. 100 euro. Osób chętnych do wzięcia udziału w obozie jest ok. 50 do 70 z całej Ukrainy, co wiąże się z wydatkiem w skali 20.000-28.000 zł. W realizacji tego celu chcielibyśmy pomóc.

Pieniądze można wpłacać przez cały kwiecień na konto naszego Stowarzyszenia, a następnie cała kwota zostanie przekazana na konto Fundacji Kontakt. Ten sposób zbiórki  ustaliliśmy  z panią Haliną  Kyrchiw-  Hrycaj.

Poniżej podajemy numer konta:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

PKO BP SA Oddział 2 w Gdańsku  ul. Marynarki Polskiej 59  80-557 Gdańsk

Nr konta  44 1020 1811 0000 0102 0019 3052

Z dopiskiem:  osoby z autyzmem w Ukrainie

 

Wyjdźmy poza swoje problemy, bądźmy solidarni z osobami  z autyzmem na Ukrainie.

Z pozdrowieniami

 Małgorzata Rybicka

Przewodnicząca

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku

2 kwietnia wiele budynków na całym świecie rozświetli się na niebiesko na znak solidarności z osobami z autyzmem. Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zostaną oświetlone budynki Lotosu, Radia Gdańsk oraz Europejskiego Centrum Solidarności.

Akurat w tym roku 2 kwietnia przypada w Wielki Czwartek, jeżeli jednak to możliwe, weźmy również udział w Światowym Dniu Wiedzy na Temat Autyzmu. Dodajmy do swojego stroju niebieski akcent i przyjdźmy o godz.19.30 pod frontową ścianę Europejskiego Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, które właśnie wtedy zostanie oświetlone na niebiesko. Pokażmy w ten sposób, że jesteśmy razem z osobami z autyzmem i że jest nas wielu.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

2 kwietnia – Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

 

 

W dniu 6 marca 2015 roku, na terenie budowy Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego, słynny bokser Dariusz Michalczewski dokonał symbolicznego przekazania darowizny w wysokości  60.000 zł w imieniu swoim oraz żony Barbary Michalczewskiej, na rzecz kontynuowania budowy. Jej zakończenie wymagać będzie jeszcze  kwoty 1 mln 940 tys. zł. Osobistego wsparcia budowie udziela Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz, który był obecny podczas  uroczystości przekazania darowizny.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości  na stronie pomorska.tv:

Budowa domu dla dorosłych osób z autyzmem coraz bliżej końca

Przekazanie darowizny przez Dariusza Michalczewskiego

31 stycznia 2015 roku w Londynie, w słynnym  z elegancji Hotelu Savoy, odbył się 44 Bal Polski.

Dochód z tegorocznego balu zostanie przekazany organizacji Help People with Autism in Poland, HPAP, która wspiera budowę Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz na Alzheimer’s Society.

Gościem honorowym balu była Małgorzata Rybicka- przewodnicząca naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy  za wielkie  zaangażowanie wszystkim Organizatorom Balu Polskiego oraz przyjaciołom z HPAP.

ambasador_Witolf_Sobkow_2

Pan Witold Sobkow ambasador RP w Wielkiej Brytanii i Małgorzata Rybicka – przewodnicząca SPOA

Budowa Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku dobiegała etapu, w którym zamknęliśmy w 100% stan surowy otwarty bez zadaszenia. Dalsza budowa związana jest z nakładami w wysokości ok. 2 mln zł.

Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz zadeklarował, iż będzie apelował do firm, do różnych sponsorów o wsparcie finansowe dokończenia budowy domu dla dorosłych osób dotkniętych autyzmem.

Dziękujemy zarówno za ten, jak i każdy inny, najmniejszy akt dobrej woli, który przybliża nas do pomyślnego zakończenia budowy. Dziękujemy za wsparcie materialne, darowizny i dokonywane w tych tygodniach odpisy 1% od podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz Wspólnoty Domowej. Dziękujemy też za słowa wsparcia, dodające pewności, iż już niebawem nad Wspólnotą Domową zawiśnie wiecha.

Zapraszamy do obejrzenia relacji na stronie pomorska.tv:

http://www.pomorska.tv/informacje/materialy/spoleczne/konczy-sie-pierwszy-etap-budowy-domu-dla-osob-z-autyzmem

1510867_632428656863887_2288598938774231236_n

Na Nowy Rok życzenia wszelkiej pomyślności składamy członkom, przyjaciołom i dobroczyńcom Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Niech ten rok otworzy nam wszystkim nowe szanse, perspektywy i możliwości. Niech będzie czasem twórczej, przynoszącej dobro pracy.

Tego wszystkiego życzymy również wszystkim osobom z autyzmem będącym pod naszą opieką.

Nowy Rok jest także inauguracją akcji dokonywania odpisów 1% od podatku dochodowego. Zwracamy się do Was z serdeczną prośbą, żebyście zechcieli przekazać Wasz 1% na nasze Stowarzyszenie. Właśnie dzięki niemu możemy nadal kontynuować naszą misję pomocy osobom z autyzmem.

 Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2015!

391060_285384098164976_194471660589554_756462_147225197_n

Szkolenie „Strategie postępowania wobec trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu” odbędzie się w terminie: 24 – 25 stycznia 2015 roku.

Szkolenie jest jednym z kilku specjalistycznych szkoleń prowadzących do uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szkolenie odbędzie się, jeśli zbierze się wystarczająca liczba osób.

Więcej informacji w zakładce: Oferta – Szkolenia – Dla nauczycieli i terapeutów

http://www.spoa.org.pl/oferta/szkolenia/dla-nauczycieli-i-terapeutow/

 

Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Konkurs LODOŁAMACZE jest przeprowadzany corocznie od 2006 r. Jest to przedsięwzięcie prestiżowe, organizowane przez największą w Polsce organizację zrzeszającą pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Od 2007 r. corocznie Honorowy Patronat nad konkursem LODOŁAMACZE obejmuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasadorem konkursu został znany aktor teatralny i filmowy – Zbigniew Zamachowski.

Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. Podczas pierwszego etapu Kapituły Regionalne w całej Polsce, na podstawie nadesłanych materiałów dokonują analizy i wyłaniają finalistów regionalnych. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii automatycznie biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym Kapituła Centralna wskazuje ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2014.

W tym roku, w centralnym etapie konkursu wyróżnienie w kategorii LODOŁAMACZ SPECJALNY otrzymała Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Pani Małgorzata Rybicka (przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym) została nagrodzona przez Kapitułę za ogromne zaangażowanie na rzecz środowiska i budowę w Gdańsku pierwszej w Polsce Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Została doceniona również za wieloletnią walkę o pomoc i godne życie dla osób z autyzmem. Stowarzyszenie Pani Małgorzaty Rybickiej prowadzi też placówkę zajmującą się aktywizacją zawodową osób z autyzmem. Nieustannie zmienia ich świat, ale też uwrażliwia ludzi zdrowych na ich potrzeby, również polityków, którzy dostrzegają problem i starają się stanowić prawo, dające osobom autystycznym szanse na samodzielne życie, oczywiście, na ile jest to możliwe.

gala_centr

We wtorek poznaliśmy laureatów pomorskiej edycji konkursu „Lodołamacze” organizowanego z inicjatywy Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Lodołamacze wręczane są osobom, które zatrudniają i wspierają niepełnosprawnych.
„Lodołamacz Specjalny 2014 roku” otrzymała  Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym za: „ogromne zaangażowanie na rzecz środowiska i budowę w Gdańsku pierwszej w Polsce Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem”. Została doceniona również za wieloletnią walkę o pomoc i godne życie dla osób z autyzmem.

Cieszymy się i gratulujemy!

Lod2

Nie wszyscy wiedzą, że wrzesień to miesiąc dziadków i babć. Wiemy natomiast, jaką rolę odgrywają  oni w życiu każdego z nas.
Największą troską rodziców jest szczęście Ich dzieci. Dziadkowie często uczestniczą  w wychowaniu dzieci swoich dzieci, czyli wnuków. Dzielą  zmartwienia związane z ich rozwojem, czy wychowaniem.

Z reguły dziadkowie są  jednymi z pierwszych, którzy dowiadują się że ich wnuk, czy też wnuczka ma autyzm, a  to z kolei łączy się często z bólem, złością, zakłopotaniem lub wstydem.  Należy pamiętać, że włączając się w  wychowanie, mogą odegrać ważną rolę w procesie terapeutycznym i sami stać się jego ważnym elementem.

Oto kilka sugestii pomocy, którą mogą zaoferować dziadkowie:

·         Zaproponuj opiekę nad wnukiem lub wnuczką, aby rodzice mogli poświęcić czas sobie nawzajem.

·         Jeśli mieszkasz w oddaleniu od swoich wnuków, a Twoja sytuacja finansowa na to pozwala, zaoferuj opłatę wynajęcia profesjonalisty, z sugestią, aby rodzice wykorzystali ten czas dla siebie.

·         Dokształcaj się i zachęcaj innych członków rodziny, aby czytali książki i brali udział w szkoleniach lub seminariach dotyczących autyzmu.

·         Informuj swoich najbliższych o postępach swojego autystycznego wnuka.

·         Spróbuj uczestniczyć w zajęciach lub terapii swojego wnuka. Naucz się  właściwego podejścia i postępowania ze swoim wnukiem.

 

Możesz też wspierać swoje dorosłe dzieci (rodziców dziecka z autyzmem):

·         Rozmawiaj z nimi. Nie ukrywaj swoich uczuć takich jak smutek, obawy i radości.

·         Mów szczerze co czujesz przebywając ze swoimi autystycznymi wnukami.

·         Pamiętaj, że masz prawo czuć się zmęczonym i sfrustrowanym.

·         Wspieraj ich w podejmowani decyzji dotyczących wnuka. Pytaj o wyjaśnienia jeśli czegoś nie rozumiesz.

·         Dziel się nadzieją ze swoją rodziną.

 

Wszystkim dziadkom i babciom dziękujemy  za to, że są z nami i życzymy im wielu lat życia i miłości swoich dzieci i wnuków.

 

Polecamy książkę pt.: „Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi”, którą wydano pod patronatem naszego stowarzyszenia.

ksiązka SPOA

Serdecznie zapraszamy młodzież i osoby dorosłe z Zespołem Aspergera i z wysokofunkcjonującym autyzmem na spotkania integracyjne

          Klubu Zainteresowań.  Spotkania będą się odbywać raz lub dwa razy w miesiącu.

 

Na spotkaniach będziesz mógł(a):

•spotkać się z przyjaciółmi i znajomymi przy kawie lub   herbacie i ciastku

•porozmawiać na ulubione tematy

•pograć w gry planszowe

•pośpiewać karaoke

•jak również wybrać się w inne ciekawe miejsca, np. kręgielnia, kino, koncert,…

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 24 lipca 2014 r. w Klubie Muzycznym Dobry Wieczór ul. Słowackiego 4 w Gdańsku (budynek dawnego klubu sportowego „Spójnia”) w godzinach 16.00-20.00.

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Wojtkiem Sektą: 534 265 732

 

24 maja, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych nagród Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego. Jedną z laureatek jest Małgorzata Rybicka – nasza przewodnicząca, która postanowiła przekazać swoją nagrodę – 8000 zł na rzecz naszego stowarzyszenia. Dziękujemy!

12

 

polcul 12

 

polcul13

19 maja, w hotelu Grad Hotel Sopot w Sopocie ogłoszono wyniki plebiscytu: Człowiek Roku 2013 Dziennika Bałtyckiego. Tytuł ten jest najważniejszym wyróżnieniem „Dziennika Bałtyckiego” przyznawanym od 2001 r.

”Pani Małgorzata Rybicka robi rzeczy wielkie dla najmniejszych, pokazuje nam, jak ci najmniejsi zasługują na największą troskę”  – podkreślił Tomasz Niski, prezes Prasy Bałtyckiej.

„Cieszę się, że osoby z autyzmem wychodzą one z cienia, przestają być niewidzialne, że problemy, które mają, przestają być wyłącznie problemami ich rodzin i nauczycieli, że stają się ważnym wyzwaniem społecznym. Cieszę się też, że coraz więcej mówi się o potencjale i możliwościach tych osób. Mam nadzieję, że wreszcie przychodzi czas zmian systemowych, które trwale uwzględnią potrzeby  dorosłych osób z autyzmem” – powiedziała po odebraniu nagrody Małgorzata Rybicka.

człowiek roku1

człowiek roku2

logo autyzmu 1

10 maja br. w Gdańsku odbędzie się bezpłatne szkolenie dla lekarzy oraz pielęgniarek, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania wczesnych symptomów autyzmu. Spotkanie pt. „Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy i dlaczego im wcześniej tym lepiej”, odbędzie się w ramach realizowanego przez naszą Fundację oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku programu „Zrozumieć Autyzm”.

Nabór na szkolenie odbywa się dwuetapowo:

lekarze w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego mogą zgłaszać chęć udziału w szkoleniu do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pod adres: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl

 • warunkiem udziału pielęgniarek w szkoleniu jest przesłanie swoich danych (imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwa placówki) na adres email: gdansk@zrozumiecautyzm.eu

7 maja, w siedzibie Starostwa powiatowego w Żninie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji zajmujących się osobami z autyzmem oraz ich rodzicami. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby. Rolę gospodarza pełnił wicestarosta powiatu żnińskiego pan Andrzej Hłond. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem współpracy w ramach programu Zrozumieć Autyzm. Potrzeby, tak jak wszędzie – ogromne.

żnin1

żnin5

 • 1
 • 2

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ