Aktualności

Oferta pracy 10/06/2024/ Centrum Gdańsk

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zatrudni TERAPEUTÓW DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM 

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9a
Wymiar czasu pracy: cały etat
Wynagrodzenie: od 5600zł brutto

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
– ma wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, fizjoterapia lub jest studentem tych kierunków,
– lub ma ukończoną szkołę pomaturalną terapii zajęciowej, czy szkołę dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
– posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną
– ma umiejętność pracy w zespole,
– angażuje się w pracę i jest chętna/y do nauki,
– mile widziane są: muzykalność i zdolności plastyczne,
– *zna język polski w stopniu dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Curriculum vitae i list motywacyjny,
– Oświadczenie, że kandydat/ka  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
– Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
– Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie z poprzednich miejsc pracy.

Do obowiązków terapeuty należy:
– prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
– prowadzenie dokumentacji uczestnika Centrum,
– przygotowanie pomocy do prowadzenia terapii,
– współpraca z rodzicami.

Oferujemy:
– pracę w zaangażowanym i twórczym zespole pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego,
– przyjazną atmosferę,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– kursy i szkolenia,
– możliwość podjęcia dodatkowej pracy terapeuty na umowę-zlecenie,
– uczestniczenie w rozwoju naszej pracowni ceramicznej,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wymagane dokumenty należy przesyłać  na adres e-mail Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym: autyzm@spoa.org.pl

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u kierownika placówki pani Anny Turek pod nr tel.: 797-722-104

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ