Blog

Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym zaprasza na Szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego oraz dla studentów kierunków medycznych  na terenie Gminy Gdańsk dot. dorosłych osób z autyzmem 

Termin: 9 lipiec 2022
Czas trwania: 9.00-15.00

Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ONLINE

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe informacje o specyfice funkcjonowania dorosłej osoby z autyzmem, dot. m.in. barier w nabywaniu nowych umiejętności ze względu na nietypową motywację, zaburzone interakcje społeczne, komunikowanie się, sztywne wzorce zachowań, problemy sensoryczne.
 • Zmiany w sposobie funkcjonowania osoby z autyzmem na kolejnych etapach życia.
 • Współwystępujące z autyzmem zaburzenia zdrowotne oraz inne niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność intelektualna i ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem.
 • Objawy behawioralne wskazujące na zaburzenia organiczne.
 • Ryzyko zwiększonej śmiertelności osób z autyzmem związane z nieleczonymi chorobami współistniejącymi, problemami w komunikacji oraz nieumiejętnością identyfikowania miejsca bólu.
 • Niedostosowany do potrzeb osób z autyzmem stan opieki medycznej i jego przyczyny.
 • Komunikacja i współpraca z osobami z autyzmem.
 • Wpływ operacji motywacyjnych na zachowanie. Zasady skutecznego wzmacniania.
 • Co to są zachowania trudne? Funkcje zachowań trudnych: pozyskiwanie/unikanie aktywności, przedmiotów, uwagi i bodźców sensorycznych oraz możliwe przyczyny medyczne zachowań trudnych.
 • Nauka analizowania trudnego zachowania pod kątem jego funkcji – ćwiczenia.
 • Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania podpowiedzi, wizualnych i manualnych, ułatwiających osobom z autyzmem adaptację do nowego otoczenia.

Szkolenie poprowadzi Beata Ignaczewska – pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Jest dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej oraz Niebieskiego Przedszkola w Gdańsku. W całym kraju prowadzi diagnozy, konsultacje oraz szkolenia i superwizje. Jest członkiem Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 28 czerwca 2022 roku poprzez wypełniony formularz:

KARTA ZGŁOSZENIA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Informacja pdf o szkoleniu: autyzm szkolenie_lekarze, personel medyczny, studenci kierunków medycznych_9_lipca_2022

Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

W dniach 7-9 października 2022 organizowany jest po raz pierwszy w Polsce Kongres Autism-Europe. Organizatorem – Gospodarzem Kongresu jest Fundacja JiM.
Autism-Europe jest międzynarodową organizacją zrzeszającą prawie 90 organizacji działających na rzecz autyzmu z 38 państw, a jej misją jest poprawa jakości życia osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin w Europie.
Pierwszy Kongres Autism-Europe odbył się w Ghent w roku 1980, ostatni w roku 2019 – w Nicei. Kongresy organizowane są co 3 lata, tegoroczny Kongres Autism-Europe jest 13 z rzędu Kongresem. Główne hasło Kongresu to „Szczęśliwa podróż przez życie”. Wszystkie istotne szczegóły są podane na stronie wydarzenia https://autismcongress2022.org

Weź udział w darmowym webinarze na platformie ClickMeeting “Dorosłość osób z autyzmem”
Start 27 kwietnia (w środę) o godzinie 18:00.
Dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i wszystkich zainteresowanych tematem.
Liczba miejsc jest ograniczona! Obowiązują zapisy przez ClickMeeting!
Zapisz się teraz, tego wydarzenia nie możesz przegapić!
Rozmowa z Małgorzatą Rybicką, przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA), mamą dorosłej osoby w spektrum autyzmu.
Dowiesz się z czym mierzą się na co dzień dorosłe osoby w spektrum oraz jakie wyzwania stoją przed rodzinami osób spektrum. Dowiesz się, jakiego wsparcia domagają się od władz publicznych rodzice dorosłych osób z autyzmem. Poznasz cele SPOA i formy pomocy, które realizuje dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. Obejrzysz film o idei Wspólnot Domowych dla Dorosłych Osób z Autyzmem.
Osoby prowadzące:
Pani Małgorzata Rybicka – Od ponad 30 lat przewodniczy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym. Aktywizuje zawodowo dorosłych w spektrum, mama dorosłej osoby z autyzmem
Dr Anna Budzińska – dyrektor  Instytutu #IWRD, psycholog, superwizorka, autorka artykułów i książek poświęconych terapii dzieci z autyzmem. Uczy i szkoli specjalistów z kraju i Europy. Wykładowczyni akademicka.

#SolidarnośćNasząSiłą 🇺🇦🇵🇱🇪🇺

30 marca 2022 rok:
W miesiącu kwiecień prowadzimy zbiórkę publiczną nr 2022/1217/OR „Pomoc dla osób z autyzmem z Ukrainy”
Datki można wrzucać do oznakowanych puszek na terenie biura i placówek Stowarzyszenia. Dochód przeznaczymy na pomoce terapeutyczne dla osób z autyzmem z Ukrainy, które przebywają w Gdańsku i zgłosiły się do naszego Stowarzyszenia.
11 marca 2022 rok:
Porozumienie Autyzm-Polska apeluje o pomoc dla osób w spektrum autyzmu z Ukrainy. W obliczu dramatycznych wydarzeń i tragedii wojennych doświadczanych przez naród ukraiński organizujemy pomoc dla nich.
Zebrane środki finansowe przekazywane będą w planowy sposób do wspierania uchodźców w spektrum autyzmu na terenie Polski.

Wpłaty można dokonać na konto: 17 1540 1287 2001 0003 3320 0001
z dopiskiem: „POMOC DLA OSÓB Z AUTYZMEM Z UKRAINY”

28 luty 2022 rok:
Chcemy być solidarni z narodem ukraińskim i osobami w spektrum autyzmu z Ukrainy.
Przekazujemy apel Porozumienia Autyzm-Polska do organizacji członkowskich Autism-Europe:
„Szanowni członkowie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe,
Szanowni Członkowie Komitetu Wykonawczego Autism-Europe,
Drodzy Przyjaciele,
W imieniu członków Porozumienia Autyzm-Polska, apelujemy o solidarność społeczności Autism-Europe z narodem Ukraińskim. W obliczu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, życie wielu Ukraińców znalazło się w niespotykanym niebezpieczeństwie. Od wczorajszego ranka, każda godzina przynosi nam dramatyczne, szokujące wiadomości i obrazy. Jesteśmy świadkami niespotykanego rozwoju wydarzeń i wyzwań.
Pośród osób najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na Ukrainie są teraz osoby z autyzmem i ich rodziny. W Polsce oczekujemy wielu uchodźców w najbliższych tygodniach, wśród nich osób ze specjalnymi potrzebami. Mogą oni doświadczać niepewności, osamotnienia, bezradności, beznadziei, rozpaczy i żałoby. Będą oni potrzebować kompleksowego wsparcia w ich nowych lokalnych społecznościach, tak aby mogli poczuć się bezpiecznie i otrzymać stosowną opiekę. Przygotowujemy się na miarę naszych możliwości do działań, które będą mogły wesprzeć ich.
Dlatego apelujemy o solidarność – powinniśmy być zjednoczeni z narodem Ukraińskim. Powinniśmy być zjednoczeni z naszymi ukraińskimi organizacjami partnerskimi. Powinniśmy rozważyć wspieranie osób na miejscu i w tym samym czasie wspieranie ukraińskich uchodźców w naszych krajach. Powinniśmy w pierwszej kolejności zapytać naszych ukraińskich partnerów, jakie są ich najpilniejsze potrzeby i odpowiedzieć efektywnymi działaniami. Zwracamy się do Komitetu Wykonawczego Autism-Europe z prośbą o podjęcie odpowiednich działań. Zwracamy się do wszystkich Członków Autism-Europe o pilną refleksję, dyskusję i propozycję działań, jakie mogą zostać podjęte i skoordynowane w ramach Autism-Europe.
Z wyrazami szacunku,
Michał Wroniszewski
Przewodniczący Porozumienia Autyzm-Polska
Małgorzata Rybicka
Wiceprzewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska
Warszawa, 25 lutego 2022 rok”

Solidaryzujemy się z walczącą Ukrainą. Prosimy o wsparcie.

#NaPomocUkrainie #RazemzUkrainą  #WeStandWithUkraine

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na naszej stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/
Ukraińska organizacja Child With Future działająca na rzecz dzieci z autyzmem (należąca do Autism Europe) potrzebuje naszego wsparcia i darowizn w tym bardzo trudnym czasie!
Jeśli chcesz okazać solidarność i pomóc im w realizacji ich misji wspierania dzieci autystycznych, przekaż darowiznę i udostępnij tą informację!
Szczegółowe informacje dot. rachunku, na który mozna przekazać darowiznę w dowolnej walucie:
– Beneficjent: International non-governmental organisation „Children with autism support foundation „Child With Future”
– Nazwa skrócona: INGO „CASF „Child With Future”
– Rachunek bieżący nr: UA503348510000000002600912120
– Kod beneficjenta: 37038710
– Kod BIC/SWIFT: FUIBUA2XDNI
– Bank beneficjenta: АТ „PUMB”, miasto Kijów
Cel wpłaty: Voluntary donation

Ważna informacja
Przekazujemy prośbę od Autism-Europe skierowaną do całego środowiska osób z autyzmem w Polsce,  o jak najszersze upowszechnienie i wypełnienie dwóch ankiet. Zostały one  przygotowane w ramach dużego badania prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ankiety dotyczą sytuacji osób z autyzmem w poszczególnych krajach i dla ułatwienia są w języku polskim.  Raport , który powstanie analizy ankiet, ma wskazać kierunki polityki UE wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób z ASD. Bardzo namawiamy osoby w spektrum, rodziców i opiekunów oraz osoby pracujące w obszarze autyzmu, by wypełnili te ankiety. Wspólnie możemy działać na rzecz lepszego wsparcia osób z ASD we wszystkich krajach Unii. Możemy wymienić szczególnie trudne problemy i brak dostępu do różnego rodzaju wsparcia. Bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób aktywnie wzięło udział w tym badaniu.
Poniżej   znajduje się informacja o tym, dla kogo przeznaczone są te ankiety i linki do nich:
A) Osoby w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starsi
B) 
Opiekunowie lub członkowie rodzin osób w spektrum autyzmu, które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety
C) Osoby pracujące w obszarze autyzmu
Informacja ogólna:
https://www.autismeurope.org/blog/2021/09/27/surveys-policy-priorities-and-access-to-services-for-autistic-people-across-europe/
Ankiety są w języku polskim  i  dotyczą dwóch tematów:
Ankieta dotycząca dostępu do świadczeń związanych z autyzmem (ACCESS-EU)
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz
oraz
Arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany” (ankieta)

Aktualizacja 8.10.2021 r. 
24 września  2021 r. odbyło się  walne zebranie  sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Zarząd Stowarzyszenia zdał sprawozdanie  ze swojej działalności  za rok 2020  link   i otrzymał  absolutorium. Zebrani dokonali wyboru nowego sześcioosobowego zarządu Stowarzyszenia, który ukonstytuował się na swoim zebraniu   w  dniu 8.10.2021r. w następującym składzie:

Małgorzata Rybicka- przewodnicząca

Wioleta Umławska- wiceprzewodnicząca

Marek Ostrowski- wiceprzewodniczący

Kacper Ptaszek- sekretarz

Małgorzata Wokacz- Zaborowska- członkini

Daniel Malinowski – członek

Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwaliło następujące KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM NA ROK 2021:   

1.Działalność Centrum  Aktywizacji Zawodowej  i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni i   w Gdańsku w ramach projektów  PFRON-u:

a. prowadzenie codziennej terapii, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz  udzielanie i wsparcia w miejscach  pracy oraz rehabilitacji.

b. obejmowanie terapią nowych podopiecznych,

c. pozyskiwanie potencjalnych pracodawców lub miejsc staży i treningów pracy

d. prowadzenie grup wsparcia dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera

2. Prowadzenie Specjalistycznego Domu Samopomocy w Gdańsku

3. Prowadzenie treningów mieszkalnictwa w ramach Wspólnoty Domowej

4. Realizowanie opieki wytchnieniowej oraz  asystentury dla mieszkańców Gdańska powyżej 18 roku życia

5. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców OZA

6. Prowadzenie programów Interwencji Kryzysowej( w ramach  OZA- gdański model wsparcia, PFRON, Samorząd Województwa Pomorskiego.

7. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem w 3 gminach woj. pomorskiego.

8. Prace nad zapewnieniem trwałości wsparcia podopiecznych Stowarzyszenia korzystających z asystentury, jako jedynej formy wsparcia.

9. Prowadzenie diagnoz i  konsultacji dla rodziców młodzieży i dorosłych osób  z autyzmem

10. Prowadzenie poradnictwa  dla rodzin oraz działań interwencyjnych na rzecz osób z autyzmem

11. Prowadzenie szkoleń dla rodziców, nauczycieli, terapeutów , trenerów, lekarzy i personelu medycznego, pracowników samorządowych oraz szkoleń III stopniowych z terapii behawioralnej.

12. Rozwijanie infrastruktury dot. placówek Stowarzyszenia, doposażenie i umeblowanie Wspólnoty Domowej , w tym zorganizowanie i wyposażenia sali terapii zajęciowej, sukcesywne zagospodarowywanie przestrzeni wokół  Wspólnoty Domowej oraz wokół Centrum  i Specjalistycznego Domu Samopomocy w Gdańsk, doposażenie sal gimnastycznych w placówkach dziennych w Gdyni i w Gdańsku.

13. Pozyskanie funduszy na rozwijanie infrastruktury placówek Stowarzyszenia oraz wkład własny do projektów

14. Prace nad nowymi formami wsparcia, takimi jak mieszkalnictwo wspomagane w Gdyni oraz placówki wsparcia dziennego w Sopocie.

15.Prowadzenie prac przygotowawczych do budowy Wspólnoty Domowej II dla Dorosłych Osób z Autyzmem: pozyskanie działki, wykonanie projektu architektonicznego i budowlanego, napisanie i złożenie wniosku  dot. projektu  zintegrowanego  składającego się z  części: infrastrukturalnej  oraz  usług społecznych dla osób z autyzmem.

16. Rozwijanie działań promocyjnych  i marketingowych, w tym współpraca z mediami w popularyzowaniu problematyki autyzmu oraz działań Stowarzyszenia, rozwijanie stron internetowych:  informacyjnej oraz marketingowej oraz  profili na  portalach społecznościowych, pozyskiwanie stałych darczyńców.

17. Działania rzecznicze i eksperckie oraz konsultacje społeczne dot. budowania systemu wsparcia osób z autyzmem w ramach:

a. Współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

b. Porozumienia  Autyzm-Polska

c. Ruchu Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją

d. Udziału w  konsultacjach  społecznych

e. Współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

18. Działania na rzecz integracji i aktywizacji członków Stowarzyszenia i  osób wspierających.

Sprawozdanie OPP za 2020 rok: https://www.spoa.org.pl/document/
—————————————————————————————————————————————————————-
INFORMACJA  5.09.2021 r.
Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 24 września tj. w piątek w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 133:
I termin zebrania godz. 17.00.
II termin zebrania godz. 17.15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Przyjęcie Porządku Obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności SPOA za rok 2020
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi SPOA
9. Wybór nowego Zarządu SPOA
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja i głosowanie dotyczące kierunków działania na rok 2021
12. Podjęcie uchwały dotyczącej kierunków działania na rok 2021
13. Wolne wnioski
14. Podjęcie uchwał
15. Zakończenie Walnego Zebrania
Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym do pobrania: Walne_SPOA_2021_zaproszenie
Proszę wszystkich Członków o niezawodne przybycie. Będziemy wspólnie decydować o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia.
Przypominam, że zgodnie z par.15 pkt 3 Statutu nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch Walnych Zebraniach wiąże się z utratą członkostwa.
Proszę również o uregulowanie zaległych składek członkowskich.
Do zobaczenia na Walnym Zebraniu
Małgorzata Rybicka – przewodnicząca

Publikujemy informację  na temat przebiegu  spotkania Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  z sygnatariuszami Apelu  w sprawie uwzględnienia potrzeb osób ze spektrum autyzmu w systemie orzekania o niepełnosprawności i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkanie odbyło się  28.01.2021 r. w związku z niepokojem, jaki wywołały wypowiedzi  Min. Wdówika  na temat  planów zmian w systemie orzekania oraz  zawyżonej liczby osób z Zespołem Aspergera.

Przebieg spotkania sygnatariuszy Apelu z Min. Wdówikiem: Spotkanie z Ministrem Pawłem Wdówikiem 28_01_2021

Apel jest wynikiem zaniepokojenia  środowiska naukowców,  rodziców osób ze spektrum autyzmu oraz profesjonalistów udzielających im  codziennego wsparcia, zapowiadanymi przez Min. Pawła Wdówika  zmianami  legislacyjnymi, których skutkiem może być znaczne pogorszenie sytuacji osób z Zespołem Aspergera.  Apel w tej sprawie podpisało ok. 2500 osób, po czym zakończono zbieranie podpisów w związku ze spotkaniem na które Minister zaprosił przedstawicieli sygnatariuszy.

Treść Apelu: Stanowisko w sprawie wypowiedzi wiceministra P. Wdowika

Zachęcamy do śledzenia informacji przekazywanych przez Ministerstwo lub inne agendy rządowe w odniesieniu do projektowanych zmian w systemie orzeczniczym oraz edukacji osób ze spektrum autyzmu, a także kierowania pytań i rekomendacji bezpośrednio do odpowiednich instytucji rządowych.

Przedstawiamy Państwu treść Apelu do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Min. Pawła Wdówika, w sprawie  uwzględniania potrzeb osób ze spektrum autyzmu w planowanych zmianach w systemie orzekania o niepełnosprawności i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Apel ten jest wynikiem zaniepokojenia środowiska naukowców,  rodziców osób ze spektrum autyzmu oraz profesjonalistów udzielających im codziennego wsparcia, zapowiadanymi przez Min. Pawła Wdówika  zmianami  legislacyjnymi, których skutkiem może być znaczne pogorszenie sytuacji osób z zespołem Aspergera.

Pod Apelem podpisało się ponad 2500 osób.

Stanowisko w sprawie wypowiedzi wiceministra P. Wdowika

Drodzy Państwo,
zaniepokojeni informacjami na temat planowanych zmian w orzecznictwie, które pojawiły się w wypowiedziach Min. Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych (zwłaszcza dotyczących diagnozy zespołu Aspergera), przygotowaliśmy apel wzywający do zapewnienia osobom ze spektrum autyzmu odpowiedniego wsparcia. Poniżej przesyłam link do formularza, w którym można zapoznać się z apelem i poprzeć go, jeśli uznacie to Państwo za  wskazane:
Prosimy też o rozpowszechnienie apelu wśród przedstawicieli organizacji zajmujących się wspieraniem osób ze spektrum i ich rodzin, a także naukowców, badających autyzm. 
Z wyrazami szacunku 
prof. Ewa Pisula

 

W ramach projektu OZA-testowanie Gdańskiego Modelu Wsparcia dla Osób z Autyzmem ogłaszamy zapytanie ofertowe na prowadzenie superwizji pracy terapeutów, opiekunów, nauczycieli i asystentów dorosłych osób z autyzmem z Gminy Gdańsk.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się w linku do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11522

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. prowadzenia superwizji pracy terapeutów, opiekunów, nauczycieli i asystentów dorosłych osób z autyzmem z Gminy Gdańsk: rozstrzygniecie_ogloszenia_11522

Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON:

tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00)
oraz
infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br.

 

W kwietniu 2020 miały odbywać się różne wydarzenia, dotyczące tematyki autyzmu – sytuacji i życia osób z tym zaburzeniem, ich rodzin i opiekunów min.: koncerty, pokazy filmowe, debaty, spotkania, dyskusje, pikniki itd. Z oczywistego powodu, epidemii koronawirusa, wszystko zostało odwołane. W tym roku solidarnie siedzimy w domu, ale w przyszłym roku na pewno razem pójdziemy w marszu Gdańsk Solidarnie dla Autyzmu.

Wywiad dla Dziennika Bałtyckiego, którego udzieliła Małgorzata Rybicka przewodnicząca Stowarzyszenia:

https://dziennikbaltycki.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-mamy-nadzieje-ze-haslo-gdansk-solidarnie-dla-autyzmu-jest-nadal-aktualne-mowi-malgorzata/ar/c1-14892563?fbclid=IwAR3AqMkeegV5WEAmD1gWUzuwfoxOneLWsTWWH6m6SH7TxxkQ9KGM6cJ7NNU

Wywiad z przewodniczącą Małgorzatą Rybicką na portalu Trójmiasto.pl:

https://zdrowie.trojmiasto.pl/Wirus-odcial-osoby-z-autyzmem-od-specjalistycznych-terapii-Z-obawa-myslimy-o-przyszlosci-n143934.html?fbclid=IwAR1O-vmrwfyO-XiyZ93eyy3GHyQd3T17Wp56S-2c6K6ixFrbPvAsd3i9fcA

 

Jeszcze 24 lutego jako inicjatorzy akcji „Gdańsk solidarnie dla autyzmu” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacja iwrd.pl oraz Inicjatywa Obywatelska „Chcemy całego życia”, zapraszaliśmy wspólnie na kwietniowe obchody Miesiąca Wiedzy o Autyzmie.
W kwietniu 2020 miały odbywać się różne wydarzenia, dotyczące tematyki autyzmu – sytuacji i życia osób z tym zaburzeniem, ich rodzin i opiekunów min.: koncerty, pokazy filmowe, debaty, spotkania, dyskusje, pikniki itd. Z oczywistego powodu, epidemii koronawirusa, wszystko zostało odwołane, chcieliśmy jednak poinformować naszych sympatyków, jakie były plany.

W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2 kwietnia – miały się odbyć Niebieskie Igrzyska, impreza integracyjna dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Organizatorem miał być Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Również 2 kwietnia – miały się odbyć darmowe pokazy znakomitego filmu Oliviera Nakache „Nietykalni”, sesji panelowych a następnie dyskusji z publicznością. W czasie wydarzenia przedpołudniowego panelistami mieli być młodzi ludzie zaangażowani w wolontariat na rzecz osób z autyzmem, wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem i ich rodzeństwo.
W godzinach popołudniowych: rodzice, profesjonaliści, osoby będące autorytetami w dziedzinie autyzmu, przedstawiciele samorządów i politycy.
Punktem wyjścia do debat miała być problematyka filmu Nadzwyczajni, którego bohaterami są osoby z autyzmem i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz bardzo poważnymi problemami w zachowaniu, nie przyjmowane do żadnych placówek. System pomocy we Francji, podobnie jak w naszym kraju, nie uwzględnia istnienia osób z tak dużymi problemami, co skazuje je na izolację społeczną. Rodziny mają do wyboru umieszczenie swoich dzieci w dużych instytucjach psychiatrycznych, albo zaopiekowanie się nimi w domu, co jest często zbyt trudnym wyzwaniem. Szansą zarówno dla osób z autyzmem, jak i ich rodzin jest mały ośrodek prowadzony przez entuzjastę z organizacji pozarządowej, który zapewnia indywidualne wsparcie i ma charakter domowy , jednak nie spełnia standardów ministerialnych dot. takich ośrodków. Film pokazuje skrajnie różne podejścia do pomocy tym osobom: prymat procedur i struktury organizacyjnej, czy prymat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami. Dylemat jest uniwersalny i aktualny, dotyczy również problemów osób z autyzmem w naszym kraju.
Debaty miały być prowadzone przez znaną dziennikarkę Radia Tok – FM, Annę Gmiterek Zabłocką, autorkę Audycji Twój problem-moja sprawa.

Kolejnym wydarzeniem organizowanym 2 kwietnia, miało być rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Autyzm. Jestem bliżej” w dwóch kategoriach:
• Dla uczniów szkół podstawowych klasy VI-VIII – plakat „Autyzm. Jestem bliżej.”
• Dla uczniów szkół średnich – projekt muralu „Autyzm. Jestem bliżej.”
Organizatorem jest Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem, który informuje, że rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w późniejszym terminie.
Wieczorem 2 kwietnia ECS miał zostać oświetlony na niebiesko na znak solidarności
z osobami z autyzmem, podobnie jak inne ważne budynki na całym świecie

25 kwietnia miał odbyć się Marsz Gdańsk Solidarnie dla Autyzm. Tego rodzaju marsze miały się odbywać się w całym kraju jako wyraz wspólnoty i solidarności z osobami z autyzmem. Trasa miała prowadzić, podobnie jak w zeszłym roku, od Placu Kobzdeja do Bramy nr 2 przy ul. Doki. Do udziału chcieliśmy zaprosić osoby z autyzmem, ich rodziny, profesjonalistów, organizacje pozarządowe, wolontariuszy, samorządowców, władze Miasta Gdańska i jego mieszkańców. Uczestnicy mieli przejść trasą Marszu z niebieską sektorówką, z niebieskimi balonami i transparentami.
Dominującym kolorem miał oczywiście być niebieski, kolor solidarności z osobami z autyzmem.
To tylko niektóre z wydarzeń, które były planowane. Na pewno byłoby ich wiele więcej.
W tym roku solidarnie siedzimy w domu, ale w przyszłym roku na pewno razem pójdziemy w marszu Gdańsk Solidarnie dla Autyzmu.

Drodzy
Życzę Wam  i Waszym Rodzinom zdrowia, optymizmu i cierpliwości w tym bardzo trudnym czasie.
Poniżej zamieszczam skierowany do Was  list od naszego księdza Pawła Piepera, który od kilku lat odprawia msze święte dla osób z autyzmem, ich rodzin, nauczycieli i terapeutów oraz przyjaciół.
Obecnie msza święta w naszej intencji zostanie odprawiona 28 marca o godz.16.30.Po raz pierwszy ze względów bezpieczeństwa nie będziemy mogli w niej uczestniczyć, ale możemy połączyć się duchowo w modlitwie.
Myślę o Was i pozdrawiam bardzo serdecznie ze swojego domu.
Małgorzata Rybicka
przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Treść listu księdza Piepera:

DRODZY UCZESTNICY MSZY ŚWIĘTYCH DLA OSÓB Z AUTYZMEM, ICH RODZIN, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I PRZYJACIÓŁ!

Od dłuższego już czasu świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Wiele tysięcy osób zostało zarażonych, niektórych udało się wyleczyć, a niemała część
z nich przegrała walkę ze wspomnianą chorobą.

Jest to trudny moment dla nas wszystkich. Prawdą jest, iż kwarantanna utrudnia życie, ale przede wszystkim może je uratować. Stąd apel tak wielu osób, by  przestrzegać podstawowych zasad higieny, unikać zgrupowań ludzi, a jeśli obserwujemy u siebie niepokojące objawy najlepiej zdecydować się na przeprowadzenie koniecznych badań lekarskich i zasięgnąć pomocy medycznej.

Kochani, piszę jednak do Was przede wszystkim jako kapłan i pragnę zapewnić o nieustannej modlitwie w Waszej intencji, ojczyzny i całego świata. Proszę Boga o ustanie pandemii, o zdrowie dla chorych i cierpiących, o siłę i determinację dla personelu medycznego, którzy narażają własne życie, by uratować tych, którym posługują. Nie zapominam, także o tych, którzy odeszli i proszę Zbawiciela pełnego miłosierdzia o życie wieczne dla nich.

Jako wspólnota pw. św. Brata Alberta na gdańskim Przymorzu nie pozostawiamy naszych parafian bez koniecznej opieki duchowej i duszpasterskiej. Co prawda liczba uczestniczących jednocześnie w kościele na Eucharystii została ograniczona do 50, jednak wykorzystujemy osiągnięcia technologiczne, by dotrzeć do znacznie większej liczby osób. Po przez transmisje internetowe modlimy się codziennie o godz. 20:30 na różańcu w duchowej łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi, odprawiamy nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 19:00 w piątki, umieszczamy kazania pasyjne itd. Ponadto służymy w konfesjonale, odwiedzamy chorych z posługą sakramentalną i wyrażamy gotowość do rozmów telefonicznych, by nikt nie czuł się samotny i opuszczony.

Stąd pragnę Państwa poinformować, iż w najbliższą sobotę, tzn. 28.03.2020 roku, o godz. 16:30 odprawię Mszę świętą w Waszej intencji. Ze swej strony zapraszam do duchowej łączności w tym ważnym wydarzeniu. Jeśli ktoś czuje potrzebę rozmowy jestem do Państwa dyspozycji pod nr kom.: 781-941-780.

Zapraszam również wszystkich do codziennej modlitwy w tej bardzo ważnej dla nas wszystkich intencji, szczególnie o godz. 15:00 (Godzina Miłosierdzia) następującymi słowami:

 MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Z darem modlitwy
Ks. Paweł Pieper

List w formie elektronicznej do pobrania: List księdza Piepera

 

W tym wyjątkowo ciężkim okresie kwarantanny wiążącej się z wieloma ograniczeniami dotyczącymi regularnego planu dnia Państwa dzieci i ich uczestnictwa w terapii szczególnie ważnym jest, aby w miarę możliwości starać się zapełnić dostępny czas rozwojową aktywnością. Pozwoli to Państwa dzieciom na utrzymanie stymulującego rytmu dnia, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na ich poziom funkcjonowania i samopoczucie. Przedstawiamy aktywności, na których skupiała się terapia w Centrum, a które z powodzeniem można uskuteczniać w domu.

1.Ćwiczenie przygotowywania prostych posiłków – samodzielne przygotowywanie np.:
– kanapek,
– jajecznicy,
– zupki błyskawicznej,
– owsianki,
– sałatki warzywnej/owocowej z kilku produktów,
– herbaty/kawy,
– tostów,
– innych prostych, możliwych do 100% samodzielnego przygotowania posiłków
[+ nakrywanie do stołu dla wskazanej liczby osób] wg prostych, pisemnych instrukcji (kroków wykonania czynności) stworzonych przez rodzica lub na polecenia słowne; sugerujemy powstrzymywanie się od podpowiedzi werbalnych i stosowanie wskazówek manualnych, celem zwiększenia samodzielności podopiecznego i zmniejszenia jego zależności od uzyskiwania podpowiedzi.

2.Doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi – dawanie podopiecznemu możliwości jak najbardziej samodzielnego wykonywania czynności, takich jak: mycie rąk, branie prysznica, mycie zębów, ubieranie się, czesanie włosów, golenie się, pielęgnacja twarzy.

3.Doskonalenie czynności porządkowych – wykonywanie przez podopiecznych w domach prac porządkowych uczonych w Centrum, takich jak:
– mycie zlewu, umywalki, toalety,
– mycie luster, okien,
– wycieranie kurzu, czyszczenie parapetów,
– odkurzanie,
– pakowanie/rozpakowywanie zmywarki,
– ręczne mycie naczyń,
– zamiatanie,
– prace ogrodowe (jeśli istniej taka możliwość).

4. Aktywność ruchowa – spacery w odosobnionych miejscach, np. las, plaża, park, wspólna gimnastyka w domu, gry taneczne i ćwiczenia dostępne na Youtube, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=2hqOfMuQVT0&list=PLzkyFTVU_5WIptASmpg5PV6SXZjFklWCe
https://www.youtube.com/watch?v=MTNYTFuE2XE

5. Gry edukacyjne:

– Puzzle, dostępne także w wersji online, np.:
https://www.jigsawplanet.com/

– Gry planszowe: Memo, Domino, Grzybobranie, Piramidki, Tęcza, Dobble, 5 Sekund, inne gry z prostymi zasadami)

– Proste gry i programy komputerowe np. Tajemnice Horusa, Sokrates, Zuma’s Revenge

– Ćwiczenia doskonalące umiejętności liczenia, czytania np.:
https://autyzmsoft.pl/pobieranie

6. Karty pracy (czytanie, pisanie/pisanie po śladzie, kolorowanie, rysownie, liczenie, odczytywanie godzin z zegara, itp.), dostępne online, np.:
https://pl.pinterest.com/pin/736620082781598315/

7. Doskonalenie umiejętności w zakresie czytania prostych opowiadań i rozmawiania na temat przeczytanej historii z rodzicem.

8. Skorzystanie ze wskazówek dotyczących radzenia sobie z lękiem przed koronawirusem dostępnych na webinarze w linku:
https://www.youtube.com/watch?v=srrPodn3aag&feature=youtu.be&utm_content=autoresponder

9. Nasze dzieci, które nie mówią, również chciałyby zrozumieć sytuację pandemii, która nas wszystkich dotyczy. Poniżej pomoce do komunikacji alternatywnej, które znaleźliśmy na profilu Rozumiemy się bez słów

 

 

 

Przedstawione zebrane pomoce mogą być przydatne nie tylko w pracy z dziećmi autystycznymi, ale też tymi, które mają specjalne potrzeby edukacyjne a kopiowanie, kserowanie czy laminowanie może pozwolić na ich wielokrotne używanie. Materiały tu udostępnione pochodzą z Internetu i nie były opatrzone prawami autorskimi, których nie chcielibyśmy naruszać.

Alfabet i cyfry -szablony-kierunek pisania

Dopasowywanie – dwukolorowe figury

Dopasowywanie

Dopasuj – kontury i cienie

Dorysuj brakujace czesci

Dorysuj brakujace czesci

Duzy maly

Etapy rysowania

Kolorowanie wg wzoru

Ktory obrazek jest inny 1

Ktory obrazek jest inny 2

Material obrazkowy do klasyfikacji

Napisy do czytania globalnego

Nauka pisania – alfabet -male i duze litery

Nauka pisania-kropkowane litery duze

Polacz kropki – figorySylaby do wyrazow – male

Sylaby do wyrazow – male

Szlaczki grafomotoryczne

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko: Terapeuta dorosłych osób z autyzmem – 
pełen etat, umowa o pracę.
w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” przewidywany czas trwania projektu od maja 2019 r. do 31.03.2022 r.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub w trakcie
  albo ukończona szkoła policealna dla terapeutów zajęciowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem,
 • ukończenie kursu terapii behawioralnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa-zlecenie
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 27 marca r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

Od 1 stycznia 2020 r. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie https://sow.pfron.org.pl/

Osoby niepełnosprawne od 1 marca 2020 r. będą mogły również składać do powiatów wnioski drogą elektroniczną w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd. W tym celu niezbędne jest założenie Profilu Zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, który m.in. niezbędny jest do wysłania wniosku w formie elektronicznej.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania Profilu Zaufanego (nie tylko dla osób z niepełnosprawnością) to:
1/ posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP), który umożliwia uzyskanie informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ w Polsce i zagranicą.
2/ zintegrowany Informator Pacjenta zawierający m.in.:
– dane na temat aktualnego stanu ubezpieczenia,
– wykaz placówek opieki medycznej wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
-deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
– etap rozpatrywania wniosku o leczenie sanatoryjne lub dofinansowanie ze środków NFZ do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dzięki posiadaniu konta IKP https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta można również:
-otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem,
-sprawdzić, jakie recepty (także papierowe) zostały zrealizowane po 1 stycznia 2019 roku,
-sprawdzić, jak przyjmować leki i w jakiej dawce,
– sprawdzić historię wizyt sfinansowanych ze środków publicznych,
-udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystenta młodej kobiety z autyzmem.
Miejsce pracy: Gdańsk

Czas pracy: 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

Kandydatem na stanowisko może być osoba, spełniająca  następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika lub jest w trakcie.
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami
  z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną
 • mile widziany kurs terapii behawioralnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Oferujemy:

 • pracę pod superwizją  certyfikowanego superwizora behawioralnego
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 6 grudnia do godziny 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mailowy: autyzmcentrum@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609 117 897

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów
na stanowiska:
  1. Terapeuta dorosłych osób z autyzmem – 2 stanowiska na pełen etat
2. Opiekun dorosłych osób z autyzmem – 1 stanowisko na pół etatu

w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” przewidywany czas trwania projektu od maja 2019 r. do 31.03.2022 r.

 1. Stanowisko: Terapeuta osób z autyzmem – praca w systemie zmianowym.
  Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.

Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem
Adres: Gdańsk, ul Malczewskiego 133

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub w trakcie
  albo ukończona szkoła policealna dla terapeutów zajęciowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem,
 • ukończenie kursu terapii behawioralnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

Umiejętność gry na instrumencie, umiejętności sportowe, plastyczne, kulinarne itp. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
 • dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa-zlecenie
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 29  listopada 2019 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.
 

 1. Stanowisko: Opiekun dorosłych osób z autyzmem – praca w systemie zmianowym.
  Forma zatrudnienia: pół etatu, umowa o pracę.

 Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem
Adres: Gdańsk, ul. Malczewskiego 133

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończenie szkoły policealnej dla asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna DPS, opiekuna środowiskowego, opiekuna medycznego itp.
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • umiejętność pracy w zespole,

Mile widziane: umiejętność gry na instrumencie, umiejętności  sportowe, plastyczne, kulinarne itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • Dodatkowo opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy będą mile widziane. 

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa-zlecenie
 • uczestniczenie w tworzeniu nowej jakości wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem,
 • szkolenia dotyczące pracy z osobami z autyzmem,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:  autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

 

 

 

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. w ramach Konkursu nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z dnia 24-09-2018; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000299/11/D z dnia 09 kwietnia 2019 r. – Aneks nr 1 z dn. 28 maja 2019 r.

Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania około 45 osób z autyzmem poprzez zagwarantowanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego i rehabilitacyjnego realizowanego w specjalistycznej placówce. Metodą osiągnięcia celu będzie przygotowanie i realizacja IPD dla każdej osoby z autyzmem.

Projekt realizowany jest na terenie dwóch placówek prowadzonych przez nasze stowarzyszenie: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku oraz w Gdyni.

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są młodzież i dorosłe osoby powyżej 16 roku życia, dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie min. 45 osób. Grupę docelową stanowią osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; osoby niezatrudnione i/lub korzystające z pomocy opieki społecznej; mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego. Większość z tych osób ma znacznie ograniczoną samodzielność, w tym możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Pośrednio BO w projekcie są również rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem. Wsparcie dla rodziców/opiekunów dotyczy możliwości udziału w superwizjach, które mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności pracy z własnym niepełnosprawnym dzieckiem.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń rodziców, pedagogów, lekarzy, instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Stowarzyszenie  posiada listę osób z autyzmem, które już korzystają ze wsparcia i takich, które oczekują na objęcie pomocą z terenu województwa pomorskiego. Wśród dorosłych OzA są to absolwenci OREW-ów itp. oraz osoby, które dotychczas nie były objęte wsparciem instytucjonalnym. Osoby spełniające warunki przystąpienia do projektu zostają poddane procesowi rekrutacji, w czasie którego oceniane są ich umiejętności społeczne i zawodowe. Ostatecznie zrekrutowane zostają te osoby, które w największym stopniu potrzebują działań projektowych. Nabór uczestników projektu jest zgodny z zasadą równych szans i płci (uwzględniając specyfikę autyzmu, proporcja mężczyzn do kobiet z autyzmem wynosi 4:1 – Steffenburg, Gillberg, 1986).

Beneficjenci projektu  to osoby, których deficyty uniemożliwiają podjęcie aktywności zawodowej oraz samodzielne funkcjonowanie bez profesjonalnego wsparcia terapeuty.  Przyczyna tkwi w specyfice zaburzenia autyzmu oraz w tym, że obecnie dorosłe osoby, będące grupą docelową projektu, profesjonalną pomocą terapeutyczną w naszym kraju zostały stosunkowo późno objęte.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 • Grupowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 • Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem to  forma terapii ukierunkowana na problemy młodych osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem. Na zajęciach podejmowane są tematy z obszarów, które stanowią trudność w codziennym funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Specyfika wymienionych zaburzeń polega m.in. na tym, że osoby nimi dotknięte nie nabywają samodzielnie potrzebnych umiejętności społecznych w toku doświadczenia stąd niezbędna staje się pomoc i wsparcie. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, regulować je i radzić sobie ze stresem. Poznają zasady i normy społeczne, ćwiczą typowe sytuacje, z którymi spotykają się w codziennym życiu.
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Masaż leczniczy
 • Hipoterapia prowadzona od wielu lat na terenie sopockiego hipodromu
 • Superwizje – superwizor jest niezbędnym wsparciem dla terapeutów i rodziców przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działań, pomaga też przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminowania trudnych zachowań. Superwizor poprzez systematyczne czuwanie nad przebiegiem prowadzonej terapii wpływa na budowanie pozytywnych relacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapeutyczny osoby z autyzmem.

Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy za okres 01 kwietnia do 31 lipca  skorzystali z form wsparcia dostępnych  w projekcie wyniosła 47 tj. przekroczyła o 2 BO w stosunku do planowanego wskaźnika na poziomie 45. Z wieloletnich doświadczeń SPOA Gdańsk wynika ,że liczba osób z autyzmem kwalifikujących się do objęcia wsparciem może wzrosnąć. Beneficjenci ostateczni w liczbie 47, którzy otrzymali wsparcie wynika z faktu, że na terenie województwa pomorskiego wciąż jest niewystarczająca liczba specjalistycznych placówek dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta dotyczy głownie dorosłych osób z autyzmem, dla których po zakończeniu formalnej edukacji nie ma oferty, która odpowiadałaby specyficznym potrzebom tych osób. Odmowa przyjęcia tych osób do udziału w projekcie byłaby równoznaczna ze skazaniem ich na pobyt w domu i konieczność zapewnienia im opieki ze strony często schorowanych już i starzejących się rodziców, którzy sami potrzebują pomocy; pojawienie się regresu a w następstwie pobyt w szpitalu psychiatrycznym, który oprócz tego, że generuje wysokie koszty leczenia to nie powoduje pozytywnych zmian w zachowaniu i funkcjonowaniu tych osób. W wielu przypadkach lekarze specjaliści – psychiatrzy po zakończeniu leczenia, wskazują swoim pacjentom i ich rodzinom placówki Centrum jako jedyne miejsca, w których mogą otrzymywać wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

Brak rozwiązań systemowych w zakresie powoływania i finansowania specjalistycznych placówek dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi spowoduje, że opisana powyżej sytuacja będzie powtarzać się w kolejnych latach realizacji projektów dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób z autyzmem w placówkach dofinansowywanych  ze środków PFRON.

Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, w placówce CENTRUM w Gdańsku  utworzono i wyposażono Pracownię Ceramiczną, w której nasi podopieczni uczą się wytwarzania pięknych naczyń i ozdób, zyskują nowe możliwości samorealizacji oraz rozwijają talenty plastyczne.   Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”  realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. w ramach Konkursu nr 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000240/11/D z dnia 16 maja 2017 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 17 maja 2018 r.

Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania około 47 osób z autyzmem poprzez zagwarantowanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego i rehabilitacyjnego realizowanego w specjalistycznej placówce. Metodą osiągnięcia celu będzie przygotowanie i realizacja IPD dla każdej osoby z autyzmem.

 

Miejsce realizacji

Zadanie realizowane jest na terenie dwóch placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie:

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Ludwika Mierosławskiego 9A
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni przy ul. Witomińskiej 9

 

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są młodzież i dorosłe osoby powyżej 16 roku życia, dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie min. 47 osób. Grupę docelową stanowią osoby głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niezatrudnione i/lub korzystające z pomocy opieki społecznej; mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego. Większość z tych osób ma znacznie ograniczoną samodzielność, w tym możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te przez całe życie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Pośrednio BO w projekcie są również rodzice/opiekunowie prawni osób z autyzmem. Wsparcie dla rodziców/opiekunów dotyczy możliwości udziału w superwizjach, które mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności pracy z własnym niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Rekrutacja beneficjentów

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń rodziców, pedagogów, lekarzy, instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Stowarzyszenie  posiada listę osób z autyzmem, które już korzystają ze wsparcia i takich, które oczekują na objęcie pomocą z terenu województwa pomorskiego. Wśród dorosłych osób z autyzmem są to absolwenci OREW-ów itp. oraz osoby, które dotychczas nie były objęte wsparciem instytucjonalnym. Osoby spełniające warunki przystąpienia do projektu zostają poddane procesowi rekrutacji, w czasie którego oceniane są ich umiejętności społeczne i zawodowe. Ostatecznie przyjmowane zostają te osoby, które w największym stopniu potrzebują działań projektowych. Nabór uczestników projektu jest zgodny z zasadą równych szans i płci (uwzględniając specyfikę autyzmu, proporcja mężczyzn do kobiet z autyzmem wynosi 4:1 – Steffenburg, Gillberg, 1986).

Beneficjenci projektu  to osoby, których deficyty uniemożliwiają podjęcie aktywności zawodowej oraz samodzielne funkcjonowanie bez profesjonalnego wsparcia terapeuty.  Przyczyna tkwi w specyfice zaburzenia autyzmu oraz w tym, że obecnie dorosłe osoby, będące grupą docelową projektu, profesjonalną pomocą terapeutyczną w naszym kraju zostały stosunkowo późno objęte.

 

 W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 • Grupowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 • Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem to  forma terapii ukierunkowana na problemy młodych osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem. Na zajęciach podejmowane są tematy z obszarów, które stanowią trudność w codziennym funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Specyfika wymienionych zaburzeń polega m.in. na tym, że osoby nimi dotknięte nie nabywają samodzielnie potrzebnych umiejętności społecznych w toku doświadczenia stąd niezbędna staje się pomoc i wsparcie. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, regulować je i radzić sobie ze stresem. Poznają zasady i normy społeczne, ćwiczą typowe sytuacje, z którymi spotykają się w codziennym życiu.
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Masaż leczniczy
 • Hipoterapia prowadzona od wielu lat na terenie sopockiego hipodromu
 • Superwizje – superwizor jest niezbędnym wsparciem dla terapeutów i rodziców przy wprowadzaniu, realizacji i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działań, pomaga też przy ustalaniu nowych programów edukacyjnych i programów eliminowania trudnych zachowań. Superwizor poprzez systematyczne czuwanie nad przebiegiem prowadzonej terapii wpływa na budowanie pozytywnych relacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces terapeutyczny osoby z autyzmem.

W II okresie realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. liczba beneficjentów ostatecznych, którzy skorzystali z form wsparcia dostępnych  w projekcie wyniosła 47 i wzrosła  w stosunku do I okresu realizacji projektu o 11 osób . Z wieloletnich doświadczeń SPOA Gdańsk wynika ,że liczba osób z autyzmem kwalifikujących się do objęcia wsparciem będzie stale wzrastać. Wynika to z faktu, że na terenie województwa pomorskiego jest niewystarczająca liczba specjalistycznych placówek dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta dotyczy głownie dorosłych osób z autyzmem, dla których po zakończeniu formalnej edukacji, tj. 24 r.ż.  nie ma oferty, która odpowiadałaby specyficznym potrzebom tych osób. Odmowa przyjęcia tych osób do udziału w projekcie byłaby równoznaczna ze skazaniem ich na pobyt w domu i konieczność zapewnienia im opieki ze strony często schorowanych już i starzejących się rodziców, którzy sami potrzebują pomocy; pojawienie się regresu a w następstwie pobyt w szpitalu psychiatrycznym, który oprócz tego, że generuje wysokie koszty leczenia to nie powoduje pozytywnych zmian w zachowaniu i funkcjonowaniu tych osób. W wielu przypadkach lekarze specjaliści – psychiatrzy po zakończeniu leczenia, wskazują swoim pacjentom i ich rodzinom placówki Centrum jako jedyne miejsca, w których mogą otrzymywać wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

Brak rozwiązań systemowych w zakresie powoływania i finansowania specjalistycznych placówek dla osób  z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi spowoduje, że opisana powyżej sytuacja będzie powtarzać się w kolejnych latach realizacji projektów dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób z autyzmem w placówkach dofinansowywanych  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystenta  młodej kobiety z autyzmem.
Miejsce pracy: dom rodzinny osoby z autyzmem w Gdyni oraz  Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni.

Czas pracy: 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

Kandydatem na stanowisko może być osoba, spełniająca  następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika lub jest w trakcie.
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami
  z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną
 • mile widziany kurs terapii behawioralnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Oferujemy:

 • pracę pod superwizją  certyfikowanego superwizora behawioralnego
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 08.10.2019 r. do godziny 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać skanem  na adres e-mailowy: autyzmcentrum@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609 117 897

Wymagania :
-wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) preferowane studia ekonomiczne.
-umiejętność organizacji pracy, zdolności interpersonalne,
-znajomość obsługi Microsoft Office – Word, Excel,
-znajomość problematyki związanej z realizacją projektów,
-znajomość podstaw kadr i płac
Zakres obowiązków :
-prowadzenie dokumentacji podmiotu, w tym nadzór nad bieżącym obiegiem dokumentów, sporządzanie analiz i informacji,
-prowadzenie dokumentacji projektów opartych o fundusze UE i krajowe; raportowanie, budżetowanie
Oferujemy:
-zatrudnienie na umowę o pracę ( ¾ – 1 etat)
-interesującą pracę w prężnie działającym stowarzyszeniu
-możliwość rozszerzenia wiedzy na temat projektów finansowanych ze środków krajowych oraz UE
-szkolenia w zakresie związanym z zajmowanym stanowiskiem.

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/specjalista-do-spraw-rozliczen-ogl62970678.html#a…@spoa.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy  na mszę świętą dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół,
która zostanie odprawiona  12.10.2019  (sobota), o godz. 16:30,w kościele św. Alberta
w Gdańsku- Przymorze, ul .Olsztyńska 2.
Z pozdrowieniami
Małgorzata Rybicka
przewodnicząca
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko terapeuty dorosłych osób z autyzmem.
Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób
z Autyzmem w Gdańsku.
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami
  z autyzmem/niepełnosprawnością intelektualną
 • mile widziany kurs terapii behawioralnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Oferujemy:

 • prace pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego
 • przyjazne środowisko pracy w kreatywnym zespole
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

Dodatkowo kandydat może przedłożyć  opinie  bądź referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 14:00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 668-472-917

1 października o godz.11.00 we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego odbędzie się spotkanie dotyczące testamentów w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów . Wykład poprowadzi pani Ewelina Szeratics, która od 5 lat popularyzuje wśród Polaków wiedzę na ten temat. Będzie też okazja spotkania się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, który będzie udzielać odpowiedzi na pytania: Jak napisać testament i czy każdy powinien mieć taki dokument oraz na wiele innych związanych z tą problematyką. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia Tygodnia Testamentowego: http://tydzientestamentowy.pl/

Uczestnictwo jest darmowe! 

Adres Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem Gdańsk, ul. Malczewskiego 133, boczne wejście od strony parkingu, I piętro.

14 września 2019 rok
Stowarzyszenie Pomocy  Osobom Autystycznym zatrudni na umowę- zlecenie dyplomowanego, certyfikowanego instruktora tańca terapeutycznego do prowadzenia zajęć dla dorosłych osób z autyzmem, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Oferty określające wysokość  oczekiwanej stawki godzinowej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje prosimy składać do biura Stowarzyszenia, Gdańsk-Wrzeszcz, Plac Wybickiego 18 do końca września 2019 r. Osoba wybrana do prowadzenia zajęć, dostanie tę informację do 15 października 2019 r.

Trwają zapisy na szkolenie w 2019 r.:

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:

SPOA, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28, Gdańsk

Koszt

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących. Szkolenie zostanie przeprowadzone przy zebraniu się minimum 20-osobowej grupy.

Karta zgłoszeniowa:

word_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU PDF_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

PDF_Uczeń z ZA_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Kartę należy przesłać na adres: autyzm@spoa.org.pl

 

 

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 16 do 19 lat na spotkania Grupy Wsparcia dla Młodzieży z zespołem Aspergera.

W ramach cotygodniowych spotkań uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń
oraz dzielenia się zarówno swoimi troskami i trudnościami, jak i sukcesami oraz osiągnięciami.

Grupa jest miejscem, gdzie w bezpiecznej atmosferze, w towarzystwie psychologa i pedagoga, będziemy rozmawiać o codziennych wyzwaniach i towarzyszących nam emocjach.

Celem spotkań jest:

 • poznanie nowej grupy osób, znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej;
 • trenowanie radzenia sobie ze stresem;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • ćwiczenie rozpoznawania i nazywania emocji;
 • nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

 

Spotkania grupy będą się odbywać co tydzień, w poniedziałki, w godzinach 16.00 – 18.00.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17 września 2019 r., we wtorek o godzinie 16.00,
w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
w Gdańsku, przy ul. Ludwika Mierosławskiego 9a.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  508 334 581, bądź  drogą mailową: centrumgdansk@spoa.org.pl
O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania Grupy Wsparcia dla Młodzieży z zespołem Aspergera są bezpłatne.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Spotkania prowadzić będzie: mgr Anna Turek

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji „Porozmawiajmy o autyzmie i nie tylko” 10 września 2019 r. w godz. 10.00-15.00. W drugiej edycji tematem przewodnim będą zaburzenia neurorozwojowe. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną pod adresem
konferencja.autyzm@gumed.edu.pl.
Konferencja jest bezpłatna. Więcej informacji:

https://gumed.edu.pl/56968.html

Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”

Celem projektu jest zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością z autyzmem poprzez przetestowanie modelu jaki został opracowany przez zespół ekspertów.

Partnerzy: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacja „Pomóż Mi Żyć”

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.

 

Spotkania mają na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzielenia się doświadczeniami w pokonywaniu trudności, wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów dzieci z autyzmem oraz otrzymania wsparcia emocjonalnego.
Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie może podzielić się swoimi troskami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i radościami.  To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa dzieci z autyzmem, którzy doświadczają stresu, frustracji, czy niemocy. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie, przy asyście psychologa, możecie posłuchać lub opowiedzieć o wszystkim, co dla Was ważne, a także przekonać się, że są ludzie, którzy borykają się z podobnymi problemami związanymi z wychowywaniem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Celem spotkań jest:
– trening radzenia sobie z trudnymi emocjami;
– nauka walki ze stresem;
– wymiana doświadczeń wychowawczych;
– rozwój kompetencji rodzicielskich;
– poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych;
– poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób.

Grupa będzie spotykać się co dwa tygodnie, we wtorki, w godzinach 17.00 – 19.00.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 2 lipca 2019 r. w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej
i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku,
na ul. Ludwika Mierosławskiego 9a.

Osoby zdecydowane prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu
721 593 298 lub 509 789 057.
Chęć uczestnictwa w grupie wsparcia można zgłaszać również drogą mailową, na adres: anna.m.maniewska@gmail.com

Spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem są bezpłatne.

Spotkania grupy wsparcia poprowadzą:

–  psycholog, mgr Anna Maniewska, absolwentka kierunku Psychologia ze specjalnością Neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na UG, a także absolwentka szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Centrum Interwencji Kryzysowej FDN w Gdańsku, pracując z osobami doznającymi przemocy, w kryzysach emocjonalnych, stanach presuicydalnych oraz żałobie. Od sześciu lat związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, gdzie pracuje w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych z dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad dwóch lat terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. W pracy charakteryzuje się uważnością, empatią i otwartością na drugiego człowieka.

– psycholog, mgr Martyna Richert, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS oraz I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Po studiach rozpoczęła współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Władysławowie, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała również w Rodzinnym Domu Dziecka oraz Mieszkaniach Chronionych dla osób usamodzielniających się Fundacji „Rodzinny Gdańsk”. Następnie rozpoczęła współpracę z Toruńską Fundacją „RcFkr”, specjalizującą się w świadczeniu pomocy osobom chorym na schizofrenię. Była także psychologiem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Niezapominajka” w Bydgoszczy, pracując z podopiecznymi ze schizofrenią, chorobą dwubiegunową, depresją oraz niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje jako terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku. Jest osobą empatyczną, otwartą oraz lubiącą nowe wyzwania zawodowe.

Serdecznie zapraszamy! 

Serdecznie zapraszamy na ostatnią przed wakacjami mszę świętą dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół, która zostanie odprawiona 15 czerwca  2019 roku o godz.16.30 w kościele Św. Alberta, ul. Olsztyńska, Gdańsk- Przymorze.
                                                 Małgorzata Rybicka
                                         przewodnicząca Stowarzyszenia
                                          Pomocy Osobom Autystycznym

Uczestnicy oraz terapeuci Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem zapraszają sąsiadów oraz przyjaciół Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym na pyszną kawę i domowe ciasto do naszej mini kawiarenki obsługiwanej przez dorosłe osoby z autyzmem, a także na wspólną biesiadę przy grillu i dobrej muzyce.

Spotkajmy się w piątek 31 maja na ul. Mierosławskiego 9a w godzinach 12.00 – 14.00.

Nie może Was zabraknąć!

sdr

dav

W pierwszy weekend czerwca rozpoczynamy w Gdańsku Święto Wolności i Solidarności z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. Spotkajmy się w STREFIE SPOŁECZNEJ w dniach 1-4 czerwca wraz z ok. 180 organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi z całego kraju. Ponadto zapraszamy do naszego stoiska w Strefie Społecznej / Hala „Wsparcie społeczne” w godz. 10.00-18.00, gdzie będzie okazja do rozmowy z naszymi przedstawicielami na temat osób z autyzmem, ich problemów oraz sukcesów a także możliwości wsparcia.

Wspólnie z Fundacją Synapsis oraz Chcemy całego życia zapraszamy do udziału w cyklu:
3 DEBATY O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA 30-LECIE

✔️ 1 czerwca, godz. 12.00-14.00 – „Powszechność prawa do nauki a rzeczywistość edukacyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”.

Link do wydarzenia:  https://www.facebook.com/events/765399360527698/

✔️ 2 czerwca, godz. 12.00-14.00 – „Budowanie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – w perspektywie 30-lecia”, z udziałem m.in. Małgorzata Rybicka przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz mec. Maria Jankowska Rzecznika Praw Osób z Autyzmem przy Fundacja SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/461446931065157/

✔️ 3 czerwca, godz. 11.00-13.00 – „Samorzecznictwo i samostanowienie osób z niepełnosprawnościami”.
W debacie Stowarzyszenie reprezentować będzie pan Kacper Rudak, student Politechniki Koszalińskiej osoba ze spektrum autyzmu.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/650301868763566/

Informujemy także o możliwości obejrzenia na stanowisku Fundacji Synapsis filmu „Mój pierwszy dzień w pracy” za pomocą gogli VR gdzie będzie można doświadczyć międzyludzkich relacji z perspektywy osoby z autyzmem.

Szczegółowy program na stronie internetowej obchodów: http://2019gdansk.pl w zakładce STREFA SPOŁECZNA

WSTĘP WOLNY❗️❗️❗️

#obchodygdansk #2019Gdansk

Serdecznie zapraszamy na mszę świętą dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół, która zostanie odprawiona 19 maja 2019 roku o godz.14.30 w kościele Św. Alberta, ul. Olsztyńska, Gdańsk-Przymorze.
W czasie mszy dwoje uczniów SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przystąpi do I Komunii.
Bądźmy z nimi w czasie tego bardzo ważnego wydarzenia. Gratulujemy Gosi i Bartkowi oraz ich rodzinom.
                        Małgorzata Rybicka
                       przewodnicząca Stowarzyszenia
                       Pomocy Osobom Autystycznym

Przedstawiamy Państwu film o naszych Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni. Nasze placówki są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z autyzmem. Finansowane są ze środków PFRON w trybie konkursowym. Nie mamy stałego budżetu na finansowanie naszych placówek. Tylko zmiany prawne dadzą możliwość tworzenia i finansowania małych specjalistycznych placówek dla dorosłych osób z autyzmem w całym kraju.
Zapraszamy Państwa do wizyty w naszych placówkach w Gdańsku i w Gdyni – zobaczcie i wysłuchajcie rodziców oraz terapeutów:

https://www.youtube.com/watch?v=tVA-I-q48Bg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1APCI7nm3EbyVBVg5Tny4C9P1XBnUHTjJ0p3ui9tJMn59VQppBwLRYsMc

 

Szanowni Państwo, Drodzy uczestnicy sobotniego Marszu – Gdańsk solidarnie dla autyzmu!

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym Marszu i wspólne zamanifestowanie solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Dziękujemy za udział w tej wyjątkowej lekcji o autyzmie, o akceptacji, empatii i wzajemnym szacunku. Wasza obecność, głosy wsparcia i życzliwość utwierdzają nas w przekonaniu, że takie wspólne wydarzenia są bardzo potrzebne i odgrywają ogromną rolę w budowaniu wspólnoty.
Podziękowania kierujemy do Pani Prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, za objęcie naszego Marszu swoim Honorowym Patronatem. Dziękujemy Prezydentom – Panu Piotrowi Grzelakowi, Panu Piotrowi Kowalczuk oraz dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego Panu Grzegorzowi Szczuce za wspólne maszerowanie, ale przede wszystkim za codzienną pracę na rzecz poprawy sytuacji osóbz autyzmem w Gdańsku. Dziękujemy także Pani Magdalenie Adamowicz, Panu Jarosławowi Wałęsie i Panu Grzegorzowi Grzelakowi – za obecność oraz ważne, serdeczne słowa poparcia dla naszego środowiska.
Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za pomoc w organizacji, za serdeczność i zaangażowanie, a dodatkowo Regionalnemu Centrum Wolontariatu za wsparcie organizacyjne. Dziękujemy wspaniałej młodzieży z I LO Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku – Wasza energia, mądrość i empatia dają nam wiele nadziei na lepsze jutro! A Wolontariuszom – Maturzystom życzymy powodzenia w najbliższych tygodniach –według nas już dziś celująco zdaliście egzamin dojrzałości!
Dziękujemy Natalii CM Capelik-Muianga i Arturowi Sekura za wyjątkowy dar serca – przepiękny koncert na zakończenie Marszu!
Dziękujemy Panu Tomaszowi Maciuk za wielką pomoc w organizacji Marszu oraz czuwanie nad nagłośnieniem.
Dziękujemy Panu Andrzejowi Stawickiemu za profesjonalne, pełne ciepła i wrażliwości prowadzenie naszego Marszu i wsparcie organizacyjne!
Dziękujemy Europejskie Centrum Solidarności za niezawodne wsparcie organizacyjne.
Dziękujemy mediom za obecność i relacje z naszego Marszu, w tym szczególnie wszystkim portalowi Miasto Gdańsk, który objął nasze wydarzenie patronatem medialnym i wsparł nas organizacyjnie i pięknie je udokumentował.
Podziękowania składamy także gdańskim Policjantom, którzy dyskretnie, profesjonalnie zabezpieczyli wydarzenie.
Marsz zakończył obchody Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu, ale pamiętajmy –  jak powiedział Prezydent Piotr Kowalczuk – „maszerujemy dalej”! Apelujemy o dalsze działania na rzecz poprawy sytuacji osób z autyzmem, ich rodzin i opiekunów, o wsparcie i codzienną solidarność.
Do zobaczenia za rok na kolejnym Marszu!
Gdańsk! Gdańsk! Gdańsk! Solidarnie dla autyzmu!

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Rybicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
Małgorzata Wokacz-Zaborowska, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w Marszu – Gdańsk solidarnie dla autyzmu, który odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00-13.30 w Gdańsku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska Pani Aleksandra Dulkiewicz.

Kwiecień jest Miesiącem Wiedzy nt. Autyzmu. Na całym świecie organizowane są akcje mające na celu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat tego zaburzenia. Podczas organizowanego przez nas Marszu pokażmy, że jesteśmy silnym, świadomym swoich praw środowiskiem .Celem Marszu jest uwrażliwienie na problemy osób z autyzmem, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz integrację osób z autyzmem i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Marsz rozpocznie się o godz. 12.00 przy placu Kobzdeja, a następnie przejdzie wyznaczoną trasą, przez ulice: Podmłyńską, Wielkie Młyny, Rajską, Wały Piastowskie, Doki do Placu Solidarności przed  Bramą nr 2, gdzie będzie miał miejsce finał wydarzenia (do ok. 13.30). Razem poniesiemy wielką niebieską sektorówkę, która będzie symbolem solidarności z osobami z autyzmem i więzi między nami. Marsz zakończy się krótkim koncertem wybitnie utalenowanej, młodej wokalistki- Natalii Muianga

Do udziału w Marszu zapraszamy osoby z autyzmem i ich rodziny, uczniów szkół, studentów, harcerzy, samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy chcą  zamanifestować swoją solidarność z osobami z autyzmem.

Bardzo liczymy na Waszą obecność. Weźcie Wasze dzieci, zaproście rodziny i przyjaciół.

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia https://www.facebook.com/events/1618215101656607/

 

Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!

                   Małgorzata Rybicka                                                                Małgorzata Wokacz-Zaborowska                                   Przewodnicząca Stowarzyszenia  Pomocy                                  Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”
Osobom Autystycznym

 

 

Zapraszamy  osoby z autyzmem, ich rodziny i przyjaciół na comiesięczną mszę świętą, która zostanie odprawiona 30 marca w sobotę, o godz.16.30, w kościele Św. Brata Alberta w Gdańsku- Przymorze,
ul. Olsztyńska.
Z pozdrowieniami
                              Małgorzata Rybicka
                                 przewodnicząca
             Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zapraszamy na film dokumentalny wybitnego, wielokrotnie nagradzanego reżysera Sławomira Grünberga „Portrety emocji”, którego bohaterem jest autystyczny 14-letni Jonathan. Chłopiec cierpi na zaburzenia rozwojowe, uniemożliwiające mu werbalne wyrażanie własnych uczuć. Próbuje opisać otaczający go świat za pomocą węgla i papieru. Bardzo chce komunikować się werbalnie, jednak jest w stanie robić to przede wszystkim poprzez sztukę. W swoich rysunkach przekazuje pierwsze wrażenia, jakie wywołały na nim spotkane osoby, twarze z okładek czasopism i telewizji, a także struktury i kształty. Poprzez ten dokument bezpośrednio doświadczamy szczególnego daru Jonathana i tego, jak ten dar pozwala mu zaistnieć w świecie. Jego szkice węglem zainteresowały wielu znawców sztuki i znalazły się w kolekcjach na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Przyjdźcie, żeby lepiej poznać i zrozumieć świat osób z autyzmem.
Po projekcji filmu odbędzie się dyskusja.

Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Współorganizator: Gdańsk solidarnie dla autyzmu https://www.facebook.com/search/top/?q=gda%C5%84sk%20solidarnie%20dla%20autyzmu&epa=SEARCH_BOX

Partner: Europejskie Centrum Solidarności https://www.ecs.gda.pl/

Miejsce i czas wydarzenia: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1,
2 kwietnia 2019 r. godz.18.00-20.00
Wstęp wolny – ze względów organizacyjnych prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres: autyzm@spoa.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko terapeuty dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób
z Autyzmem w Gdańsku.

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące  wymagania:

Wykształcenie:

 • Ukończone studia psychologiczne, pedagogiczne lub  w ich trakcie lub ukończona szkoła  dla terapeutów zajęciowych, asystentów   osób niepełnosprawnych lub szkoła pielęgniarska

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem
 • ukończenie kursu Terapii Behawioralnej
 • doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem

Mile widziane:

Umiejętność gry na instrumencie, umiejętności  sportowe, plastyczne, kulinarne itp.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe

Do aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016r/ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO)”.

Dodatkowo kandydat może przedłożyć  opinie  bądź referencje z poprzednich miejsc pracy.

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 01 marca
2019 r. do godziny 14:00
w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 668-472-917

Niepełnosprawność dziecka w rodzinie to zdarzenie budzące wiele obaw i niepokoju u rodziców oraz powodujące pojawienie się niepewności związanej z przyszłością. Miłości do dziecka towarzyszą często poczucie winy, bezradności oraz różnego rodzaju lęki – przed odrzuceniem społecznym, wyzwaniami związanymi z terapią i rehabilitacją, pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka czy też jakością pełnienia roli rodzicielskiej.
Rodzice dziecka niepełnosprawnego borykają się z natłokiem intensywnych emocji, wśród których przeważają emocje negatywne. Nie pozostaje to bez wpływu na charakter kontaktu z dzieckiem. -nieodpowiedni klimat emocjonalny wokół dziecka niepełnosprawnego może utrudnić rodzicom przyjęcie pomocy w rehabilitacji i terapii dziecka oraz obniżyć jej skuteczność, co czyni sytuację tych rodzin jeszcze trudniejszą.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

Zgłoś się do nas, jeśli:

-jesteś rodzicem/opiekunem dziecka lub osoby dorosłej z zaburzeniami rozwojowymi;
-potrzebujesz wysłuchania oraz szczerej, życzliwej rozmowy;
-pragniesz lepiej zrozumieć swoje postawy i emocje wobec niepełnosprawności dziecka, aby poprawić jakość relacji;
-czujesz się bezsilna/y, niezrozumiana/y i wyobcowana/y;
-przeżywasz silny stres i chcesz poprawić swoje samopoczucie.

Konsultacje poprowadzi psycholog, mgr Anna Maniewska, absolwentka kierunku Psychologia ze specjalnością Neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na UG, a także absolwentka szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas dwuletniego stażu w Centrum Interwencji Kryzysowej FDN w Gdańsku, pracując z osobami doznającymi przemocy, w kryzysach emocjonalnych, stanach presuicydalnych oraz żałobie. Od sześciu lat związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, gdzie pracuje w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych z dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad dwóch lat terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem.
W pracy charakteryzuje się uważnością, empatią i otwartością na drugiego człowieka.
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w środy i czwartki w godzinach
16.00 – 18.00 (sesja trwa 50 minut)
w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
w Gdańsku ul. Mierosławskiego 9A

Konsultacje z psychologiem oferowane przez SPOA są BEZPŁATNE.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia terminu spotkania:

tel. 721 593 298
e-mail: anna.m.maniewska@gmail.com

W dniu 10.01.2019 r. w czasie uroczystości Święta Patrona Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku im. Arama Rybickiego dyrekcja Szkoły przekazała przewodniczącej stowarzyszenia Małgorzacie Rybickiej puszki z zebranymi datkami w czasie akcji charytatywnej „Fala Dobra 2018”. Po komisyjnym przeliczeniu stwierdzono, że w puszkach zebrano kwotę 4756,31 zł.
W imieniu Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w powstaniu płyty -uczniom, za wspaniałe wykonanie kolęd i napisanie bajki , panu Robert Kanaan, za muzykę i udźwiękowienie oraz opracowanie kolęd oraz Katarzyna Chudzik-Bazydło, Witoldowi Dębickiemu, Maciejowi Gronkowi oraz Krzysztof Skiba – za przeczytanie bajki. Jesteśmy też bardzo wdzięczni wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy uczestniczyli w rozprowadzaniu płyt- cegiełek oraz pani dyrektor Alicji Chachulskiej za koordynowanie całego przedsięwzięcia. Dzięki Wam mieszkańcy Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem osoby z autyzmem będą mogły odpoczywać we wspaniałym ogrodzie

Zapraszamy osoby z autyzmem, ich rodziny oraz przyjaciół, na mszę świętą, która zostanie odprawiona  dniu 26.01.2019 r.  o godz. 16.30  w kościele św. Alberta w Gdańsku-Przymorze, ul. Olsztyńska.
Z pozdrowieniami 
Małgorzata Rybicka

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego najlepszego Prezydenta Pawła Adamowicza. Straciliśmy wieloletniego przyjaciela osób z autyzmem i ich rodzin oraz naszego Stowarzyszenia. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego zrozumienie i wsparcie. Prezydent Paweł Adamowicz bardzo wspierał budowę Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Będziemy wspominać Go z wielką wdzięcznością. Pragniemy złożyć najbliższym członkom rodziny oraz wszystkim współpracownikom Prezydenta najgłębsze wyrazy współczucia.
Cześć Jego pamięci!

6 stycznia 2019 roku o godzi. 12.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się XIX Noworoczny Koncert Orkiestry Vita Activa. Serdecznie zachęcamy do udziału w koncercie.

Dołączcie do charytatywnej inicjatywy „Fala Dobra”.
Cegiełką jest piękna płyta, która na pewno dostarczy Wam wiele radości.
Link do teledysk promującego charytatywną płytę FALA DOBRA 2018   https://youtu.be/Es_5mJg9zYkc

Na płycie kolędy śpiewają dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli Pozytywnych Inicjatyw.
Gościem specjalnym jest m.in. Krzysztof, który przeczyta Wam napisaną przez dzieci bajkę.
Płytę można nabyć w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk-Wrzeszcz, Plac Wybickiego 18, tel. 58 557 53 41, e-mail: autyzm@spoa.org.pl oraz w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku.

Więcej o charytatywnej inicjatywie „Fala Dobra” można dowiedzieć się na stronie http://www.fala-dobra.pl/

Zapraszamy na mszę świętą dla osób z  autyzmem, ich rodzin i przyjaciół, która zostanie odprawiona  15 grudnia (w sobotę) o godz. 16.00 w kościele  Św. Brata Alberta.
Adres: Gdańsk- Przymorze, ul. Olsztyńska.
Z pozdrowieniami
Małgorzata Rybicka

Niepełnosprawność dziecka w rodzinie to zdarzenie budzące wiele obaw i niepokoju u rodziców oraz powodujące pojawienie się niepewności związanej z przyszłością. Miłości do dziecka towarzyszą często poczucie winy, bezradności oraz różnego rodzaju lęki – przed odrzuceniem społecznym, wyzwaniami związanymi z terapią i rehabilitacją, pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka czy też jakością pełnienia roli rodzicielskiej.
Rodzice dziecka niepełnosprawnego borykają się z natłokiem intensywnych emocji, wśród których przeważają emocje negatywne. Nie pozostaje to bez wpływu na charakter kontaktu z dzieckiem. -nieodpowiedni klimat emocjonalny wokół dziecka niepełnosprawnego może utrudnić rodzicom przyjęcie pomocy w rehabilitacji i terapii


Zgłoś się do nas, jeśli:

– jesteś rodzicem/opiekunem dziecka lub osoby dorosłej z zaburzeniami rozwojowymi,
– potrzebujesz wysłuchania oraz szczerej, życzliwej rozmowy,
– pragniesz lepiej zrozumieć swoje postawy i emocje wobec niepełnosprawności dziecka, aby poprawić jakość relacji,
– czujesz się bezsilna/y, niezrozumiana/y i wyobcowana/y,
– przeżywasz silny stres i chcesz poprawić swoje samopoczucie.

Konsultacje poprowadzi psycholog, mgr Anna Maniewska, absolwentka kierunku Psychologia ze specjalnością Neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na UG, a także absolwentka szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas dwuletniego stażu w Centrum Interwencji Kryzysowej FDN w Gdańsku, pracując z osobami doznającymi przemocy, w kryzysach emocjonalnych, stanach presuicydalnych oraz żałobie. Od sześciu lat związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, gdzie pracuje w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych z dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad dwóch lat terapeutka w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. W pracy charakteryzuje się uważnością, empatią i otwartością na drugiego człowieka.

Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w środy i czwartki w godzinach
16.00 – 18.00 (sesja trwa 50 minut) w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku ul. Mierosławskiego 9A

Konsultacje z psychologiem oferowane przez SPOA są BEZPŁATNE.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia terminu spotkania:

tel. 721 593 298
e-mail: anna.m.maniewska@gmail.com

W kwietniu 2017 r. firma Rossmann (partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu) uruchomiła dla klientów aplikację umożliwiającą wstąpienie do Klubu Rossmann, proponując coś więcej niż samą aplikację…Dokonując zakupów klienci sklepów jednocześnie wspierali lokalne organizacje pomagające potrzebującym: dzieciom, chorym, osobom starszym, bezdomnym zwierzętom. Poproszono pracowników w drogeriach, by to oni wskazali organizacje charytatywne ze swojego miasta czy regionu, bo to oni najlepiej wiedzą, kto w ich sąsiedztwie potrzebuje pomocy. W regionie pomorskim akcja trwała od 1 stycznia do 31 października 2018 r. Wsparcie otrzymało dziewiętnaście organizacji. Są wśród nich: Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio, Dom Samotnej Matki CARITAS w Gdańsku czy Centrum Domów Dla Dzieci w Kwidzynie, znane fundacje, towarzystwa i stowarzyszenia, takie jak „Gdyński Most Nadziei”, Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku czy Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni oraz stowarzyszenia, towarzystwa i schroniska dla zwierząt w Gdańsku, Pasłęku i Malborku a także nasze stowarzyszenie. Dzięki zaangażowaniu klientów i pracowników wspólnie zebrano dla pomorskich organizacji ponad 421 tys. zł.

Dla naszego stowarzyszenia do wykorzystania na zakup chemii i środków gospodarstwa domowego zostanie przeznaczona kwota 16 988,17 zł. Zakupione środki czystości przeznaczymy na rzecz funkcjonowania Centrów w Gdańsku i Gdyni. Jest to dla nas bardzo cenne wsparcie! W imieniu podopiecznych dziękujemy organizatorom Rossmann Polska i dziękujemy każdemu z Was z osobna za chęć wspierania naszej działalności!

Dziękujemy za to, że jesteście z nami 💙

Informujemy, że Msza święta dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół zostanie odprawiona w najbliższą sobotę 17 listopada 2018 r. o godz. 16.30. w kościele Św. Brata Alberta, ul. Olsztyńska 2, Gdańsk-Przymorze

Z pozdrowieniami
Małgorzata Rybicka
przewodnicząca

Zapraszamy na pierwszą po wakacjach Mszę Świętą dla osób z autyzmem, ich Rodzin i Przyjaciół, która zostanie odprawiona w najbliższą sobotę 15 września br.o godz. 16:30 w Kościele Św. Brata Alberta, Gdańsk – Przymorze ul. Olsztyńska 2.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym wyraża swoje poparcie dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin strajkujących w Sejmie. Solidaryzujemy się z Waszymi postulatami, mając jednocześnie świadomość, że dla godnego życia osób niepełnosprawnych, równie ważne jest stworzenie systemu wsparcia uwzględniającego specyfikę wszystkich grup osób niepełnosprawnych, dającego im szansę na aktywność społeczną i zawodową. Wyrażamy szacunek dla Waszej odwagi i determinacji. Dzięki Wam problemy osób niepełnosprawnych wreszcie uzyskały właściwą rangę i zaistniały w przestrzeni publicznej.

W imieniu Stowarzyszenia

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca

Szanowni Państwo!

Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia zmianie ulega termin planowanego w okresie kwiecień-czerwiec br. SZKOLENIA 3-STOPNIOWEGO Z ZAKRESU TERAPII BEHAWIORALNEJ. Do udziału w szkoleniu zapraszamy od września. Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkolenia podane zostaną na stronie internetowej w zakładce Oferta-Szkolenia- Dla nauczycieli i terapeutów oraz na FB.

Przepraszamy za wynikłą sytuację.

Zapraszamy do udziału

Szanowni Państwo,

Z okazji Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA) oraz Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) zapraszają do udziału w pokazie filmu „Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej, który odbędzie się 8 kwietnia w godz. 11.00-13.30 br. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności. Jest to film dokumentalny, który zdobył bardzo wiele nagród, m.in. nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej za najlepszy dokument w 2017 r. Więcej informacji o filmie tu: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1240874

Po projekcji filmu zapraszamy na dyskusję panelową, w której uczestnicy – m.in. specjaliści, rodzice – rozmawiać będą nt. różnych aspektów życia rodziny, w której jest osoba z autyzmem.

Prosimy o potwierdzenie udziału w pokazie filmu do 6 kwietnia, na adres: m.wokacz@iwrd.pl

Pokaz filmowy odbywa się w ramach kampanii prowadzonej przez SPOA i IWRD z okazji Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu pod hasłem „GDAŃSK SOLIDARNIE DLA AUTYZMU”. Kampania obejmuje różne wydarzenia dot. tematyki autyzmu – sytuacji i życia osób z tym zaburzeniem, ich rodzin i opiekunów. Będą to koncerty, pokazy filmowe, dyskusje, pikniki dla dzieci itd. Lista będzie na bieżąco poszerzana, aktualnie są to następujące wydarzenia:

 • 8 kwietnia 11.00-13.30 (w Europejskim Centrum Solidarności) pokaz filmu dokumentalnego „Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej, połączony z dyskusją nt. różnych aspektów życia rodziny, w której jest dziecko z autyzmem;
 • 8 kwietnia 18.00 (w Europejskim Centrum Solidarności) koncert charytatywny Antoniny Krzysztoń dla Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Bilety w cenie 45zł można zakupić przez stronę www.bilety24 ;
 • 21 kwietnia 19.00 (w Ratuszu Staromiejskim) koncert charytatywny „Grzegorz Turnau dla dzieci z autyzmem” ;
 • 23 kwietnia 10.00-12.30 (w Europejskim Centrum Solidarności) pokaz brytyjskiego filmu „I am Me” w reżyserii Jenni Mason, projekcja z udziałem gdańskich licealistów, połączona z dyskusją nt. zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych.

Kampania „Gdańsk solidarnie dla autyzmu” ma charakter parasolowy – inne instytucje i placówki mogą zgłaszać do organizatorów swoje wydarzenia, które organizują w ramach Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu na terenie Trójmiasta i okolic – zapraszamy!

Na potrzeby kampanii uruchomiona została strona na portalu społecznościowym Facebook

Na stronie GDAŃSK SOLIDARNIE DLA AUTYZMU udostępniane są wydarzenia i wiadomości. Głównym celem jest dotarcie z informacją o autyzmie do możliwe najliczniejszej grupy odbiorców i jednocześnie zaangażowanie możliwe najszerszego grona osób do udziału w wydarzeniach. Prosimy o polubienie strony i udostępnianie informacji o wydarzeniach.

 

Drodzy Państwo

Czeka Nas wspaniałe wydarzenie!

Mamy przyjemność zaprosić przyjaciół Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz wielbicieli twórczości Antoniny Krzysztoń, jednej z najwybitniejszych przedstawicielek poezji śpiewanej, na koncert charytatywny, który odbędzie się w niedzielę 8 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na wyposażenie domu stałego pobytu – Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego, tworzonej przez nasze stowarzyszenie.

Najpiękniejsze utwory z przekrojowego repertuaru artystki wykonają:

Antonina Krzysztoń – wokal oraz gitara
M
arcin Majerczyk – gitara
M
arcin Lamch – kontrabas
J
osé Manuel Albán Juárez – „Manolo” – instrumenty perkusyjne.

Bilety w cenie 45 zł można zakupić na stronie internetowej www. Bilety24.pl

Link do strony zakupu biletów https://www.bilety24.PL/koncert/koncert-charytatywny-antonina-krzyszton-dla-wspolnoty-domowej-dla-doroslych-osob-z-autyzmem–39454?ID=191394.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca

Zapraszamy nauczycieli, terapeutów i osoby zainteresowane prowadzeniem terapii osób z autyzmem na kolejne edycje specjalistycznych szkoleń:

 • szkolenie 3-stopniowe z zakresu terapii behawioralnej,
 • szkolenie „UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE”.

 

Więcej informacji w zakładce Oferta – Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów

Serdecznie zapraszamy do udziału

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ