Aktualności

Zapytanie ofertowe na nabycie robót budowlanych w zakresie instalacji teletechnicznych

Zapytanie ofertowe na nabycie robót budowlanych w zakresie instalacji teletechnicznych – kontynuacji projektu pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ