Aktualności

Oferta pracy 29/05/2024/Asystent Gdańsk

Poszukujemy na terenie Gdańska asystentów/opiekunów osoby niepełnosprawnej z autyzmem, którzy będą wspierać te osoby (dzieci/dorośli) w codziennym życiu.
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
– ma wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna lub
– ma ukończoną szkołę pomaturalną terapii zajęciowej, czy szkołę dla opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun
medyczny, fizjoterapeuta;
– posiada min. półroczne doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną.
Do obowiązków asystenta/opiekuna należy:
– asystowanie w codziennych czynnościach osoby z autyzmem,
– prowadzenie dokumentacji – rozliczanie czasu pracy,
– inne uzgodnione z rodzicami wsparcie,
– współpraca z rodzicami.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Curriculum vitae i list motywacyjny,
– Oświadczenie, że kandydat/ka  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
– Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
– Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie z poprzednich miejsc pracy.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 453-678-612
Dokumenty proszę kierować na adres: kaup-koperska@spoa.org.pl

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/asystent-osoby-z-autyzmem-w-gdansku-umowa-zlecenie-ogl65722951.html#453678

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ