Aktualności

Szkolenie dr Agnieszki Rynkiewicz z Autism Society of Washington

4 stycznia 2010 r.  odbyło się szkolenie dr Agnieszki Rynkiewicz z Autism Society of Washington na temat „Zespół Aspergera. Psychologiczne i  pedagogiczne wyzwania i dylematy” . Szkolenie było  ilustrowane fragmentami filmu prof. Simona Barona-Cohena. Spotkało się z wielkim zainteresowaniem rodziców osób z autyzmem oraz profesjonalistów-uczestniczyło w nim prawie 300 osób. Zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku  oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Miejscem szkolenia była sala konferencyjna  Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Informacja o  prelegentce:
Dr Agnieszka Rynkiewicz mieszka w Stanach Zjednoczonych; jest pedagogiem specjalnym i lekarzem. Od roku 2009 jest  jednym z dyrektorów w zarządzie Autism Society of Washington. Współpracuje ze Stowarzyszeniem  Pomocy Osobom Autystycznym. Jest  autorką książki  „Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł”. Publikuje w czasopiśmie „ Edukacja i Dialog”. Wykłada na konferencjach międzynarodowych i stanowych. Pisze artykuły, prowadzi warsztaty i szkolenia na temat terapii i nauczania wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ