Aktualności

Komunikat Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym nr 9 z dnia 4.11.2020 r.

DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Na stronie https://www.gdansk.pl/gip znajduje się Gdański Informator Pomocowy. W miejscu „potrzebuję pomocy” wybiera się zakres pomocy, jaki jest potrzebny.
Szczególna zakładka dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami:
Wsparcie z MOPR Gdańsk:
Informacja i pomoc:
– w dni powszednie w Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godzinach pracy Ośrodka), link: http://mopr.gda.pl/kontakt/
– całodobowo pod numerem: 500 218 337 oraz email: wsparcie@mopr.gda.pl
– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22
(całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR).
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ