Aktualności

Solidarni z narodem ukraińskim i osobami w spektrum autyzmu z Ukrainy

#SolidarnośćNasząSiłą 🇺🇦🇵🇱🇪🇺

30 marca 2022 rok:
W miesiącu kwiecień prowadzimy zbiórkę publiczną nr 2022/1217/OR „Pomoc dla osób z autyzmem z Ukrainy”
Datki można wrzucać do oznakowanych puszek na terenie biura i placówek Stowarzyszenia. Dochód przeznaczymy na pomoce terapeutyczne dla osób z autyzmem z Ukrainy, które przebywają w Gdańsku i zgłosiły się do naszego Stowarzyszenia.
11 marca 2022 rok:
Porozumienie Autyzm-Polska apeluje o pomoc dla osób w spektrum autyzmu z Ukrainy. W obliczu dramatycznych wydarzeń i tragedii wojennych doświadczanych przez naród ukraiński organizujemy pomoc dla nich.
Zebrane środki finansowe przekazywane będą w planowy sposób do wspierania uchodźców w spektrum autyzmu na terenie Polski.

Wpłaty można dokonać na konto: 17 1540 1287 2001 0003 3320 0001
z dopiskiem: „POMOC DLA OSÓB Z AUTYZMEM Z UKRAINY”

28 luty 2022 rok:
Chcemy być solidarni z narodem ukraińskim i osobami w spektrum autyzmu z Ukrainy.
Przekazujemy apel Porozumienia Autyzm-Polska do organizacji członkowskich Autism-Europe:
„Szanowni członkowie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe,
Szanowni Członkowie Komitetu Wykonawczego Autism-Europe,
Drodzy Przyjaciele,
W imieniu członków Porozumienia Autyzm-Polska, apelujemy o solidarność społeczności Autism-Europe z narodem Ukraińskim. W obliczu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, życie wielu Ukraińców znalazło się w niespotykanym niebezpieczeństwie. Od wczorajszego ranka, każda godzina przynosi nam dramatyczne, szokujące wiadomości i obrazy. Jesteśmy świadkami niespotykanego rozwoju wydarzeń i wyzwań.
Pośród osób najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na Ukrainie są teraz osoby z autyzmem i ich rodziny. W Polsce oczekujemy wielu uchodźców w najbliższych tygodniach, wśród nich osób ze specjalnymi potrzebami. Mogą oni doświadczać niepewności, osamotnienia, bezradności, beznadziei, rozpaczy i żałoby. Będą oni potrzebować kompleksowego wsparcia w ich nowych lokalnych społecznościach, tak aby mogli poczuć się bezpiecznie i otrzymać stosowną opiekę. Przygotowujemy się na miarę naszych możliwości do działań, które będą mogły wesprzeć ich.
Dlatego apelujemy o solidarność – powinniśmy być zjednoczeni z narodem Ukraińskim. Powinniśmy być zjednoczeni z naszymi ukraińskimi organizacjami partnerskimi. Powinniśmy rozważyć wspieranie osób na miejscu i w tym samym czasie wspieranie ukraińskich uchodźców w naszych krajach. Powinniśmy w pierwszej kolejności zapytać naszych ukraińskich partnerów, jakie są ich najpilniejsze potrzeby i odpowiedzieć efektywnymi działaniami. Zwracamy się do Komitetu Wykonawczego Autism-Europe z prośbą o podjęcie odpowiednich działań. Zwracamy się do wszystkich Członków Autism-Europe o pilną refleksję, dyskusję i propozycję działań, jakie mogą zostać podjęte i skoordynowane w ramach Autism-Europe.
Z wyrazami szacunku,
Michał Wroniszewski
Przewodniczący Porozumienia Autyzm-Polska
Małgorzata Rybicka
Wiceprzewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska
Warszawa, 25 lutego 2022 rok”

Solidaryzujemy się z walczącą Ukrainą. Prosimy o wsparcie.

#NaPomocUkrainie #RazemzUkrainą  #WeStandWithUkraine

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na naszej stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/
Ukraińska organizacja Child With Future działająca na rzecz dzieci z autyzmem (należąca do Autism Europe) potrzebuje naszego wsparcia i darowizn w tym bardzo trudnym czasie!
Jeśli chcesz okazać solidarność i pomóc im w realizacji ich misji wspierania dzieci autystycznych, przekaż darowiznę i udostępnij tą informację!
Szczegółowe informacje dot. rachunku, na który mozna przekazać darowiznę w dowolnej walucie:
– Beneficjent: International non-governmental organisation „Children with autism support foundation „Child With Future”
– Nazwa skrócona: INGO „CASF „Child With Future”
– Rachunek bieżący nr: UA503348510000000002600912120
– Kod beneficjenta: 37038710
– Kod BIC/SWIFT: FUIBUA2XDNI
– Bank beneficjenta: АТ „PUMB”, miasto Kijów
Cel wpłaty: Voluntary donation

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ