Aktualności

Zapytanie ofertowe – termoizolacja i wykonanie elewacji budynku

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i roboty budowlane związane z termoizolacją i wykonaniem elewacji
budynku Wspólnoty Domowej II dla dorosłych osób z autyzmem.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 07.03 Infrastruktura społeczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ