Aktualności

Debata NA POMOC NIESAMODZIELNYM Przyszłość opieki długoterminowej w Polsce

W miniony poniedziałek 27.02.2023 w Senacie z inicjatywy posłanki Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz została zorganizowana ważna debata „Na pomoc niesamodzielnym. Przyszłość opieki długoterminowej w Polsce”. Razem z organizacjami, w tym Koalicją Na pomoc niesamodzielnym, ekspertami, parlamentarzystami – rozmawialiśmy o tym, jak stworzyć prawdziwy SYSTEM wsparcia dla osób wymagających opieki uwzględniający ścisłą współpracę pomocy społecznej i systemu ochrony zdrowia. Na spotkaniu poruszono wiele tematów dotyczących opieki nad osobami przewlekle chorymi, w podeszłym wieku, czy z niepełnosprawnością,- z perspektywy zarówno dyrektorów instytucji, takich jak Domy Pomocy Społecznej, czy Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących osoby niesamodzielne, czy też liderki ruchów społecznych. Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i wiceprzewodnicząca Porozumienia AUTYZM-POLSKA przedstawiła jeden z priorytetów środowiska osób z autyzmem- konieczność wprowadzenia gwarancji ustawowych dla finansowania małych domów z indywidualnym wsparciem w środowisku lokalnym dla osób z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami . Dziękujemy posłance Marzena Okła Drewnowicz za zorganizowanie debaty. Mamy nadzieję, że wnioski, które zostały sformułowane, posłużą do przygotowania dobrych rozwiązań prawych uwzględniających indywidualne potrzeby wszystkich osób niesamodzielnych.

Na zdjęciu od prawej:
Wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska,
Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz,
Senator RP Beata Małecka-Libera Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia oraz prowadzący spotkanie
pan Tomasz Michałek Dyrektor Biura Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń
Debata „Na pomoc niesamodzielnym” – Przyszłość opieki długoterminowej.
Warszawa Senat RP 27.02.2023 rok

Małgorzata Rybicka Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Wiceprzewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska
wraz z uczestnikami debaty „Na pomoc niesamodzielnym” – Przyszłość opieki długoterminowej.
Warszawa Senat RP 27.02.2023 rok
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ