Aktualności

Wizyta robocza i konferencja prasowa Porozumienia AUTYZM-POLSKA i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z udziałem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy Błońskiej i posłanek z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Mocny akcent kampanii MAŁE DOMY MUSZĄ BYĆ W USTAWIE

26 kwietnia, w związku z kończącym się Miesiącem Świadomości Autyzmu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk gościło ważne osobistości: panią wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa Błońska oraz posłanki Joanna Frydrych, Iwona Hartwich, Agnieszka Hanajczyk, Henryka Krzywonos-Strycharska, a także Sławomir Rybicki senator RP.

Na zdjęciu od prawej: Małgorzata Rybicka przewodnicząca Stowarzyszenia, wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa Błońska, posłanki: Henryka Krzywonos-Strycharska, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Joanna Frydrych, Sławomir Rybicki senator RP

Goście poznali placówki Stowarzyszenia, które w mikroskali tworzą system wsparcia dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną zapewniając im przestrzeń społeczną, aktywizację społeczną i zawodową. Spotkali się z naszymi uczestnikami i nawiązali z nimi dobry kontakt, uczestniczyli we wspólnych zajęciach i jedli wspólny posiłek. Posłanka Agnieszka Hanajczyk mówiła potem, że większość posłów nigdy nie była w takich placówkach i nie mają wyobrażenia o problemach, których doświadczają osoby z autyzmem i w związku z tym trzeba ich zapraszać do takich miejsc. Weźmy to sobie do serca!

Z wizytą w Centrum Aktywizacji Społecznej i zawodowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku:

Z wizytą we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego:

W konferencji prasowej, której organizatorami byli Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Porozumienie AUTYZM-POLSKA, kończącej wizytę oprócz gości brali również udział zastępczyni prezydenta Miasta Gdańska Monika Chabior, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Weremko, oraz Zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku, Marcin Męczykowski. Byli również najważniejsi bohaterowie spotkania- osoby z autyzmem i ich rodziny.

Temat konferencji wpisywał się w kwietniową kampanię Porozumienia AUTYZM-POLSKA: „Małe domy muszą być w ustawie”.

Link do konferencji: https://www.gdansk.pl/tv/Konferencja-w-sprawie-malych-domo-w-dla-doroslych-oso-b-z-autyzmem,v,3763

Małgorzata Rybicka mówiła o dramatycznej sytuacji dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, potrzebujących stałego wsparcia.

Przypomniała, że w chwili obecnej jedyną ofertą państwa dla tych osób są domy pomocy społecznej, zupełnie niedostosowane do ich potrzeb. Mieszkają w kilkuosobowych pokojach. Pomimo, że potrzebują indywidualnego wsparcia, często 1 opiekuna na 1 mieszkańca, w domach pomocy społecznej 1 opiekun zajmuje się np. grupą 10 takich osób. To nigdy nie kończy się dobrze dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną najczęściej trafiają do szpitali psychiatrycznych, gdzie większość czasu spędzają unieruchomione w tzw. pasach bezpieczeństwa. Taka przyszłość czeka również osoby, które od lat korzystają z terapii w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, w tym w treningach mieszkalnictwa we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Dla tych osób konieczne są małe domy z indywidualnym wsparciem, których finansowanie będzie zagwarantowane ustawowo. Żadne strategie, projekty, czy programy nie zapewnią im bezpiecznej przyszłości.

Na zakończenie zaapelowała do posłanek o zaangażowanie w prace legislacyjne nad ustawą o mieszkalnictwie wspomaganym.

Panie posłanki podjęły temat z otwartością, zrozumieniem i empatią. W czasie spotkania padła ze strony Małgorzata Kidawa Błońska, Joanna Frydrych, Iwona Hartwich, Agnieszka Hanajczyk Henryka Krzywonos-Strycharska , Sławomir Rybicki senator RP bardzo cenna deklaracja, że zaangażują się w pracę nad ustawą, która uwzględni małe domy z indywidualnym wsparciem w społeczności lokalnej. 

I na koniec ważne słowa pani wicemarszałek Kidawy -Błońskiej, opublikowane na profilu Fb:

„Małe domy w społeczności lokalnej to optymalne rozwiązanie, które powinno zostać wdrożone na szeroką skalę, stąd kampania Porozumienie Autyzm-Polska zrzeszającego 38 organizacji z całej Polski „Małe domy muszą być w ustawie” mająca na celu wprowadzenie tego postulatu do debaty publicznej. To była bardzo ważna dla nas wizyta i już kolejny wyjazd Koalicji Obywatelskiej dotyczący budowy kompleksowego wsparcia osób niesamodzielnych. Poznając najlepsze rozwiązania wdrażane lokalne, pracujemy nad tym, by rozszerzyć ich działanie w skali ogólnopolskiej.”

Polecamy :
Co z dorosłym z autyzmem po śmierci opiekuna? „Nie godzimy się na to” Trójmiasto.pl  26 kwietnia 2023
https://zdrowie.trojmiasto.pl/Co-z-dzieckiem-z-autyzmem-po-smierci-opiekuna-Nie-godzimy-sie-na-to-n177654.html
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ