Aktualności

Dla rodziców z powiatu malborskiego w ramach programu „Zrozumieć Autyzm”

23 i 24 listopada w Malborku odbyło się szkolenie dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem. Tematem pierwszego szkolenia było: „Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”, zaś drugiego dnia: „Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki.”

Na szkolenia zgłosiło się 69 osób z powiatu malborskiego i okolic.
Patronat nad szkoleniem przyjął Wicestarosta Powiatu Malborskiego Pan Waldemar Lamkowski.

Szkolenie powstało na prośbę rodziców których spotykaliśmy się w ciągu rocznej działalności naszego programu podczas szkoleń i konsultacji. Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów dzieci i osób dorosłych z autyzmem z terenów wiejskich.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i warsztatową popartą wieloletnią praktyką pracy z osobami autystycznymi. W latach 2013-2015 szkolenia odbędą się w każdym powiecie województwa pomorskiego.

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ