Aktualności

Forum Organizacji Pozarządowych „Budujemy lepszy świat dla osób z autyzmem”

18 kwietnia z okazji Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu nasze Stowarzyszenie zorganizowało w Europejskim Centrum Solidarności Forum Organizacji Pozarządowych „Budujemy lepszy świat dla osób z autyzmem”. W czasie spotkania przedstawiły swoje działania, plany i bariery rozwoju, organizacje mające ważny wkład w rozwój systemu wsparcia dla osób z autyzmem, takie jak Fundacja JiM z Łodzi, Stowarzyszenie Wspólny Świat z Bielska-Białej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem z Zielonej Góry, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska oraz Fundacja Synapsis z Warszawy. Uczestnicy Forum przybyli do ECS-u z całego kraju, brali aktywny udział w dyskusji i wymianie doświadczeń dotyczących klubów rodziców, prowadzenia placówek przez organizacje pozarządowe, tworzenia rozwiązań modelowych dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały, m.in wspólnot domowych dla dorosłych. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się temat działań na rzecz zmian systemowych oraz udział przedstawicieli Porozumienia Autyzm- Polska w tworzeniu rozwiązań prawnych, przyjaznych dla osób z autyzmem. Prelegentom dziękujemy za bardzo interesujące prezentacje, a uczestnikom za pytania i żywą wymianę poglądów.

Forum20

ECS 1 ECS2

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ