Aktualności

Odbyła się debata „Dorosłość na dwóch krańcach spektrum autyzmu”

Ważna dla naszego środowiska debata „Dorosłość na dwóch krańcach spektrum autyzmu” odbyła się 7 września w Gdańsku.
O różnorodności spektrum autyzmu i wpływie samorzeczników na postrzeganie całego środowiska dyskutowali: Adam Kompowski, prezes Fundacji Dom Autysty, Dorota Próchniewicz, publicystka, aktywistka m.in. ruchu „Chcemy całego życia” i Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska (cała trójka to rodzice dorosłych osób z autyzmem) oraz Krzysztof Tokarski, trener , osoba w spektrum autyzmu i samorzecznik.
Zastanawiali się wspólnie, co można zrobić, żeby w przestrzeni publicznej nie zagubiły się potrzeby osób potrzebujących największego wsparcia, nie mających szans na samodzielne życie, jak o tych potrzebach mówić, żeby dotarły do opinii publicznej i decydentów i jak w tę sprawę włączyć prężny ruch samorzeczników. W trakcie spotkania Krzysztof Tokarski zadeklarował, że w swoich wystąpieniach rzeczniczych i samorzeczniczych będzie pamiętać o osobach z autyzmem, potrzebujących większego wsparcia. W dyskusji bardzo żywo uczestniczyli samorzecznicy.
Spotkanie w Oliwskim Ratuszu Kultury prowadziła dr Anna Strzałkowska, psycholożka i socjolożka, wykładowczyni akademicka i działaczka na rzecz praw człowieka, a zorganizowali je: Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego oraz Fundacja Wspólnota Gdańska.
Link do zapisu wideo z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=WugXbRPQFdQ
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ