Aktualności

Poszukujemy terapeuty dorosłej osoby z autyzmem – praca w Centrum w Gdyni

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku poszukuje terapeuty dorosłych osób z autyzmem.
Rodzaj umowy – umowa o pracę, cały etat.
Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni ul. Witomińska 9.
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:
– posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, pedagogika, oligofrenopedagogika,
– posiada wiedzę dotycząca teorii uczenia, rozwijania zachowań deficytowych, pracy nad zachowaniami trudnymi, prowadzenia pracy z osobami z autyzmem udokumentowana ukończeniem stosownego kursu lub szkolenia, np. III-stopniowe szkolenie lub kurs dotyczący terapii behawioralnej lub innych obadanych naukowo technik terapii, edukacji i wspierania osób z autyzmem (EBP – Evidence Based Practices) np. zajęć integracji sensorycznej,
ma doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem,
– posiada umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem, rozumienie i szanowanie ich potrzeb,
– ma umiejętność wchodzenia w relacje podmiotowe, stwarzanie sytuacji wyboru, dawanie szansy na podjęcie zadania.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Curriculum vitae i list motywacyjny, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
Oferujemy:
– pracę pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego,
– przyjazne środowisko pracy w kreatywnym zespole,
możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.
Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty należy składać w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel.: 609 117 897
Ogłoszenie dostępne jest na stronie Trojmiasto.pl:
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ