Aktualności

Powstanie w Gdańsku druga Wspólnota Domowa dla Dorosłych osób z autyzmem

Miło nam poinformować, że we wtorek 12 kwietnia br. w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Podczas uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska wręczyli przedstawicielom beneficjentów pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6 155 759 zł na dwa projekty: „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” oraz „Żyć razem – wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin”. Nowy obiekt powstanie przy ul. Malczewskiego 133, obok Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego.
Dziękujemy Samorządowi Województwa Pomorskiego za danie nam możliwości realizowania nowatorskich w skali kraju projektów, dzięki którym kolejne dorosłe osoby z autyzmem ich rodziny dostaną szansę na godne, aktywne życie i integrację ze społecznością lokalną.
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ