Aktualności

Ruszyła budowa Drugiej Wspólnoty Domowej dla dorosłych osób z autyzmem

Rozpoczęła się budowa nowej Wspólnoty Domowej dla dorosłych osób z autyzmem przy ulicy Malczewskiego 133 w Gdańsku.
W trzypoziomowym budynku będzie mogło zamieszkać na stałe 12 niepełnosprawnych osób.
Będzie to kolejne miejsce, zbudowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które zapewni niesamodzielnym osobom z autyzmem mieszkanie, całodobową opiekę oraz aktywizację społeczną i zawodową. Chcemy, aby miały zapewnione godne warunki, poczucie bezpieczeństwa i aktywne, ciekawe życie. Jesteśmy pewni, że tego typu placówki, mające warunki zbliżone do domowych, są najlepszym rozwiązaniem dla dorosłych osób z autyzmem, którymi rodzice nie będą już mogli się zajmować.
Dziękujemy Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk za danie nam możliwości realizowania nowatorskich projektów w skali kraju.
Budowa będzie finansowana w 85% ze środków unijnych. Pieniądze na realizację projektu „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” zostaną przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ