Aktualności

Sympozjum „Zrozumieć Autyzm”- Wsparcie Rodzin Osób z Autyzmem

8 grudnia 2012 roku na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego  odbyło się sympozjum pod nazwą: „Zrozumieć Autyzm” – Wsparcie Rodzin Osób z Autyzmem. Sympozjum cieszyło się wielkim zainteresowaniem zarówno profesjonalistów jak i rodziców dzieci z autyzmem. Chęć wzięcia udziału w sympozjum wyraziło 348 osób z całej Polski. Wśród nich sporą grupę stanowili rodzice i profesjonaliści biorący udział w programie „Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom. Ze względu na pojemność sali, w sympozjum  mogło wziąć udział 300 osób.

Sympozjum otworzyła Pani Poseł Katarzyna Hall, przewodnicząca parlamentarnej grupy do spraw autyzmu oraz Pan Mark Zagórski – prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Podczas sympozjum 10 osób wyróżnionych zostało odznaką Przyjaciela Osób z Autyzmem.
W przerwach między wykładami można było nabyć ozdoby świąteczne przygotowane w Centrach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie oraz w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy sympozjum podkreślali znaczenie tego typu spotkań, możliwość wymiany doświadczeń i zdobycia nowych doświadczeń.