Aktualności

Szkolenie w Malborku

11 stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy kolejne, trzystopniowe  szkolenie z zakresu prowadzenia terapii osób z autyzmem w ramach programu „Zrozumieć Autyzm”. W szkoleniu uczestniczą profesjonaliści zajmujący się osobami z autyzmem z  powiatów Nowy Dwór Gdański i Malbork. Szkolenie odbywa się w Malborku, dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego.

Przed rozpoczęciem szkolenia spotkaliśmy się z wicestarostą panem Waldemarem Lamkowskim oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Malborku, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i młodzieży z Autyzmem. Podczas spotkania, w którym uczestniczyły także lokalne media omówiono sytuację osób z autyzmem i ich rodzin z powiatu malborskiego. Podkreślano konieczność współpracy samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność tworzenia systemu pomocy szczególnie dla dorosłych osób z autyzmem. Wszyscy zgodzili się, że dobrym krokiem byłoby powstanie w Malborku punktu konsultacyjno – diagnostycznego, który służyłby powiatom: kwidzyńskiemu, sztumskiemu, malborskiemu i nowodworskiemu. Punkt taki, działający w ramach programu „Zrozumieć Autyzm” powstanie jako wspólne dzieło Starostwa w Malborku, Specjalistycznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z Malborka, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się z Malborka oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.