Aktualności

„TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY” – trwają zapisy na edycję wiosenną w 2024 roku

 

„TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY” – trwają zapisy na edycję wiosenną w 2024 roku

Kurs obejmie dwa weekendy (45 godzin dydaktycznych), odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku.

Termin:

weekend pierwszy
9.03.2024 r. sobota w godz. 9.00-19.00
10.03.2024 r. niedziela w godz. 9.00-17.00

weekend drugi
6.04.2024 r. sobota w godz. 9.00-19.00
7.04.2024 r. niedziela w godz. 9.00-17.00

Tematyka:

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
 • Podstawowe terminy.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze

II moduł: Teoria uczenia w praktyce

 • Budowanie motywacji.
 • Ocena poziomu funkcjonowania.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
  w tym komunikacji w oparciu o VB.
 • Dokumentowanie procesu uczenia.

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
 • Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Osoby prowadzące kurs:
Beata Blok i Zofia Brzeska – certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralneaPLTB. Superwizorki SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Czas trwania: 2 weekendy x 17 godz. zegarowych = 45 godz. wykładowych
Liczba uczestników:  do 25 osób

Koszt uczestnictwa:
410,00 zł za moduł x 3 = 1230,00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy moduł kursu oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym modułem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu. 

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat  nr konta Stowarzyszenia:

BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

Sposób zgłaszania uczestnictwa w kursie:
za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie(do pobrania niżej) i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny 2024”.

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wystarczającej ilości zgłoszonych uczestników.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE :

word_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

pdf_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

Oświadczenie zwolnienia podmiotu z podatku VAT:

 OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

 

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ